Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Cvrk Sead
Biografija - Cvrk Sead
Ime i prezime Sead Cvrk
Adresa

Ul. Lovrijenačka bb

85353 Bar 
Telefon

+ 382 67 501 697

+ 382 67 222 583

Elektronska pošta cvrk@t-com.me
Datum i mjesto rođenja 02. oktobar 1963., Srebrenica, Bosna i Hercegovina 
Obrazovanje 

1978.-1982. Tehnički školski centar ‘’Đuro Pucar Stari’’ u      Bratuncu, srednja mašinska tehnička škola,

1982.– 1987. Centar visokih vojnih škola ‘’Maršal Tito’’ u Splitu, Mornarička Vojna Akademija, tehnički smjer, odsjek brodomašinski u trajanju od pet godina (deset semestara), stekao zvanje diplomiranog inžinjera brodomašinstva i oficira Jugoslovenske Ratne Mornarice u činu poručnika,

1996.- 1998.  Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, energetski smjer, poslijediplomske magistarske studije u trajanju od dvije godine (četiri semestra), 2004. odbranio magistraski rad na temu ‘’ Uticaj eksploatacijskih faktora na rad brodskog dizel motora’’ i stekao zvanje magistra tehničkih nauka,

2011.– 2014. Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor, poslijediplomske doktorske studije u trajanju od tri godine (šest semestara), a nakon toga nastavljene doktorske studije na Fakultetu politehničkih nauka Travnik, Internacionalnog univerziteta Travnih u Travniku. Odbranio doktorsku disertaciju 12. 10. 2020. godine pod nazivom ,, Optimizacija parametara opterećenja glavnog brodskog dizel motora’’ i stekao zvanje ‘’doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva, smjer motori i vozila’’.

Objavio više stručnih radova na konferencijama i u časopisima u zemlji i inostranstvu.

Radno iskustvo 

1987.– 2000. Komandir brodskog pogoskog kompleksa na brodovima Jugoslovenske Ratne Mornarice (upravitelj stroja) snage od 10.000 kW do 50.000 kW,

2000.- 2006. Načelnik odjeljenja za logistiku u komandi ‘’Flotile raketnih brodova’’ Ratna mornarica Savezne republike Jugoslavije (Državna zajednica Srbija i Crna Gora),

2006.- 2014. Načelnik odsjeka za logistiku u komandi Mornarice Vojske Crne Gore,

2014.- 2018. Samostalni savjetnik I za održavanje sredstava mornarice, Direktorat za materijalne resurse, Ministarstvo odbrane Crne Gore u oficirskom činu mornaričkog pukovnika,

2006.- 2018. U statusu dopunskog radnog odnosa angažovan kao saradnik u nastavi za brodomašinsku grupu predmeta (Brodski motori, Brodski pomoćni uređaji, Održavanje brodskog pogona i Pomorske offshore tehnologije) na Pomorskom fakultetu (Fakultetu za pomorstvo) Kotor.

Od 2018. zaposlen na Pomorskom fakultetu Kotor kao saradnik u nastavi za brodomašinsku grupu predmeta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.