Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Drašković VeselinX

Redovni član Akademije Filozofije hozrjajstva, MGU „M. V. Lomonosov”, Moskva.  Urednik tri međunarodna naučna časopisa, od kojih se Montenegrin Journal of Economics nalazi u bazama ESCI, Cabell's, DOAJ i dr.  Član redakcije 16 međunarodnih naučnih časopisa. Autor preko 20 naučnih monografija, od čega tri u Rusiji i četiri u EU. Viziting  profesor (od 1992) u “Školi magistara” Ekonomskog fakulteta MGU “M.V. Lomonosov” Moskva, zatim na državnom univerzitetu u Tjumenu (Međunarodni institut finansija, upravljanja i biznisa), na Ekonomskom fakultetu Zagreb i dr. Objavio preko 200 članaka u preko 50 međunarodnih časopisa.