Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Ivošević Špiro
Biografija - Ivošević Špiro

Prof. dr Špiro Ivošević je rođen 19. 05. 1971. godine u Kotoru. Diplomirao je na Mašinskom Fakultetu u Podgorici 1994. godine na smjeru Mehanizacija i usmjerenju Transportni sistemi. Postdiplomske studije upisuje na Mašinskom fakultetu u Podgorici gdje je stekao diplomu Magistara 2004. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza strukturne degradacije brodskog trupa“ je odbranio 2012. godine na Pomorskom Fakultetu UCG.

Od 1997. godine bio je angažovan kao saradnik, a  do 2004. godine kao asistent na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Kao saradnik u nastavi bio je angažovan na predmetima: Održavanje i bezbijednost broda, Tehnike pregleda i nadzora broda, Brodski mašinski kompleks, Brodske pomoćne mašine, Inženjerska grafika u pomorstvu, Brodska Terotehnologija, Mehanika i Teorija rizika i održavanje zasnovano na pouzdanosti.

U zvanje docenta za predmete Održavanje i bezbijednost broda, Tehnike pregleda i nadzora broda i Inženjerska grafika u pomorstvu izabran je 2013. godine.

U akademsko zvanje vanrednog profesora za oblast Pomorske nauke na Pomorskom fakultetu Kotor izabran je 03.07.2018.godine.

Od 2005. godine obavljao je dužnost rukovodioaca sistema kvaliteta na Fakultetu za pomorstvo. Dužnost prodekana za međunarodnu saradnju vršio je od 2014. godine, dok od 25.09.2017.godine obavlja dužnost dekana Pomorskog fakulteta Kotor.

Autor je preko 50 članaka objavljenih u relevantnim naučnim časopisima, domaćim i međunarodnim konferencijama i učestvovao je u brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima realizovanim na Pomorskom fakultetu.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.