Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Biografija - Vučetić Aleksa Š.
Biografija - Vučetić Aleksa Š.

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR BIO

 

ISTRAŽIVAČKA INTERESOVANJA

Menadžment u turizmu

Strategijski menadžment u turizmu

Menadžment turističke destinacije

Menadžment selektivnog turizma

Održivi razvoj turizma

Turistička politika i razvoj

Menadžment specijalizovanih hotela

Menadžment putničkih agencija

 

OBRAZOVANJE

[2002] Doktor ekonomskih nauka, Univerzitet Crne Gore - Ekonomski Fakultet u Podgorici - Oblast: »Strategijski menadžment u turizmu« (Studentski grant za talente Ministarstva obrazovanja i nauke Crne Gore)

[1999] Magistar ekonomskih nauka, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet u Beogradu - Oblast: »Strategijski menadžment u turizmu« (Studentska stipendija za talente Ministarstva obrazovanja i nauke Crne Gore)

[1993] Diplomirani ekonomista, Univerzitet Crne Gore - Ekonomski fakultet u Podgorici - Oblast: »Menadžment u turizmu«

 

AKADEMSKE POZICIJE

Redovni profesor [od 2019. godine / 912 poena / Bilten UCG od 05.04.2019. godine - prvi redovni profesor na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru]

Vanredni profesor [2013-2019 / 397 poena / Bilten UCG od 30.09.2013. godine]

Docent [2006 - 2013 / 28.5 poena / Bilten UCG od 01.12.2006. godine]

Profesor [2005 - 2006]

 

ADMINISTRATIVNE POZICIJE

Prodekan za nastavu [2013 - 2016]

Prodekan za naučno-istraživački rad [2009 - 2012]

Mentor za praktičnu obuku studenata [2006 - 2016]

Član Vijeća za društvene nauke Senata Univerziteta Crne Gore [2010 - 2016]

 

PROFESOR NA PREDMETIMA

Menadžment u turizmu [2022 - ] Doktorske studije

Strategijski menadžment u turizmu II [2009 - 2021] Doktorske studije

Strategijski menadžment u turizmu [2006 - ] Magistarske studije / Master studije

Menadžment selektivnog turizma - zdravstveni turizam, nautički turizam, sportski turizam, ekoturizam, avanturistički turizam, poslovni turizam, kulturni turizam, agroturizam, gastronomski turizam, religijski turizam, lovni turizam, ribolovni turizam, edukacioni turizam, šoping turizam, kockarski turizam, seks turizam i crni turizam. [2006 - ] Magistarske studije / Master studije

Međunarodna hotelska industrija [2007 - ] Magistarske studije / Master studije

Menadžment specijalizovanih hotela [2006 - ] Specijalističke studije / Master studije

Održivi razvoj turizma [2006 - ] Specijalističke studije / Osnovne studije

Menadžment turističke destinacije [2006 - ] Osnovne studije

Menadžment putničkih agencija [2005 - ] Osnovne studije

Turistička politika i razvoj [2006 - ] Osnovne studije

Hotelski menadžment II [2008 - ] Osnovne studije

Hotelski menadžment I [2016 - 2016] Osnovne studije

Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva [2005 - 2016] Osnovne studije

Osnove hotelijerstva [2008 - 2016] Osnovne studije

Zdravstveni i sportski turizam [2005 - 2008] Osnovne studije

 

RUKOVODILAC PROJEKTA I ČLAN TIMA

ERASMUS+ - rukovodilac projekta u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: »CULTURWB - Jačanje kapaciteta za turističke promjene na Zapadnom Balkanu - Izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje heritidž i kulturnim turizmom« [Finansiran od strane Evropske Komisije: 2016 - 2019]

TEMPUS IV - član tima u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: »DEVCORE - Razvoj pristupu ishoda učenja - Put ka boljoj uporedivosti, prepoznatljivosti i zaposlivosti na tržištu rada« [Finansiran od strane Evropske Komisije: 2014 - 2017]

TEMPUS IV - član tima u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: »DELLCO - Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore« [Finansiran od strane Evropske Komisije: 2012 - 2014]

LMOC - rukovodilac projekta u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: »LMOC - Tržišno orijentisani kurikulumi - Inoviranje master specijalističkog studijskog programa - Turizam« [Finansiran od strane Austrijske razvojne agencije i Svjetskog univerzitetskog servisa: 2009 - 2012]

TEMPUS IV - rukovodilac projekta u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: »COMPETENCE - Usklađivanje kompetencija u visokom obrazovanju i privredi: Od kataloga kompetencija do razvoja strategija i kurikuluma« [Finansiran od strane Evropske Komisije: 2009 - 2012]

INTERREG III A - član tima kao ekspert za sportski turizam u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: »SIST - Informacioni sistem za sportski turizam - Mediteranske sportske igre Pescara 2009« [Finansiran od strane Evropske Komisije: 2008 - 2009]

 

MENTORSTVA

Mentorstva za magistarske radove studentima - 21 [2006 - 2016]

Mentorstva za specijalističke radove studentima - 723 [2006 - 2016]

Mentorstva studentima na praktičnoj obuci - 4.138 [2006 - 2016]

 

MENADŽERSKE I OFICIRSKE POZICIJE

Direktor Javnog servisa »Radio Herceg Novi« - Herceg Novi [2004 - 2005]

Generalni menadžer preduzeća »Velestovo Inn« d.o.o. - Kotor [2002 - 2004]

Komercijalni direktor preduzeća »DAŽ« d.o.o. - Bijela [2001 - 2002]

Pripadnik Posebne jedinice policije za obezbjeđenje državne granice Crne Gore prema Hrvatskoj - Herceg Novi [1999 -2001]

Marketing menadžer preduzeća Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju »Dr. Simo Milošević« AD - Igalo [1997 - 1999]

Oficir u Komandi baze ratne mornarice - Kumbor [1995 - 1997]

 

UREDNIČKE POZICIJE

Član uredništva međunarodnog akademskog časopisa »Tourism« (Zagreb/Hrvatska) - ISSN 1332-7461 - Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index [2008 - ]

Glavni i odgovorni urednik međunarodnog akademskog časopisa »Selective Tourism« (Igalo/Crne Gora - prvi akademski časopis za turizam iz Crne Gore, uvršten u najpoznatije akademske naučne baze u svijetu) - ISSN 1800-6620 - EBSCO Hospitality & Tourism Index [2007 - 2012]

 

POZICIJE U NEVLADINOM SEKTORU

Predsjednik nevladine organizacije »Centar za razvoj turizma - Igalo« [2001 - 2008]

Predsjednik nevladine asocijacije »Herceg Novi« [2004 - 2008]

 

OSTALA ISKUSTVA

Učesnik programa IVLP - Međunarodni program posjeta lidera - Stejt Departmenta Sjedinjenih Američkih Država »NGO Menadžment II« [2007]

Projekt menadžer za izradu biznis planova za »Program kontinuiranog podsticanja zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori« [2007 - 2017]

Predsjednik Komisije za ocjenu kvaliteta usluga i objekata u sektoru turizma Crne Gore - Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu [2006 - 2012]

Predsjednik Komisije gastro festivala Crne Gore - Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu [2008 - 2012]

Član Komisije za ocjenu kvaliteta ugostiteljske opreme i inventara na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu [2006 - 2007]

Ekspert za zdravstveni turizam angažovan od agencije »Monte CEP« za potrebe izrade »Prostornog plana Crne Gore« [1997 - 2001]

 

NAGRADE

Nagrada za doprinos razvoju međunarodnog turizma Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu [2012]

 

LICENCE I DOZVOLE

Licenca projekt menadžera izdata od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - »Program kontinuiranog podsticanja zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori« broj: 02-1810 [2007]

 

PREDSTAVNIK U ASOCIJACIJAMA

Predstavnik Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru (Univerziteta Crne Gore) u asocijaciji EURHODIP (Evropska hotelska diploma) [2008 - 2016]

Predstavnik Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru (Univerziteta Crne Gore) u asocijaciji UNIMED (Unija mediteranskih univerziteta) [2008 - 2016]

 

RECENZIRANI NAUČNI RADOVI I KNJIGE

Vučetić, A. Š. (2023). Strategijski menadžment u turizmu. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. (ISBN 978-86-7664-251-9 / COBISS.CG-ID 27828740)

Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment putničkih agencija. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. (ISBN 978-86-7664-250-2 / COBISS.CG-ID 27826436)

Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment specijalizovanih hotela. Podgorica: AP Print. (ISBN 978-86-85731-89-1 / COBISS.CG-ID 27983620 - ISBN 978-86-85731-87-7 / COBISS.CG-ID 27641604)

Vučetić, A. Š. (2023). Održivi razvoj turizma. Podgorica: AP Print. (ISBN 978-86-85731-88-4 / COBISS.CG-ID 27983108 - ISBN 978-86-85731-84-6 / COBISS.CG-ID 27175172)

Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment turističke destinacije. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. (ISBN 978-86-7664-248-9 / COBISS.CG-ID 26613508)

Vučetić, A. Š. (2023). Menadžment selektivnog turizma. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. (ISBN 978-86-7664-238-0 / COBISS.CG-ID 25855748)

Vučetić, A. Š. (2023). Turistička politika i razvoj. Podgorica: Univerzitet Crne Gore. (ISBN 978-86-7664-239-7 / COBISS.CG-ID 25854212)

Vučetić, A. Š. (2022). Specialized Hotels Management. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8814485779, ASIN: B09ZCMQW29 / Hardcover: ISBN-13: 979-8814494757, ASIN: B09ZCKK4NK / eBook: ASIN: B09ZDJQM12)

Vučetić, A. Š. & Lagiewski, R. (2022). Montenegro Tourism. In: Jafari J., Xiao H. (eds) Encyclopedia of Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_662-3

Vučetić, A. Š. (2022). Strategic Management in Tourism. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: ‎ 979-8775222529, ASIN: B09PM89XV4 / Hardcover: ISBN-13: 979-8424020384, ASIN: B09TDQ263R / eBook: ASIN: B09Q1MWTPD)

Vučetić, A. Š. (2021). Selective Tourism Management. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: ‎ 979-8768586911, ASIN: B09LZX7P3T / Hardcover: ISBN-13: 979-8423392611, ASIN: B09TGPV9LB / eBook: ASIN: B09M45ZGR8)

Vučetić, A. Š. (2021). Sustainable Tourism Development. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: ‎ 979-8545432981, ASIN: B09CKF4YBH / Hardcover: ISBN-13: 979-8423142964, ASIN: B09TDSHV2D / eBook: ASIN: B09CNXWKLF)

Vučetić, A. Š. (2021). Travel Agency Management. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: ‎ 979-8542974811, ASIN: B09B4GJS2R / Hardcover: ISBN-13: 979-8423086800, ASIN: B09TF6NPLZ / eBook: ASIN: B09B9H1844)

Vučetić, A. Š. (2021). Tourism Destination Management. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8739367570, ASIN: B092P76ML7 / Hardcover: ISBN-13: 979-8423350376, ASIN: B09TJ5LBD8 / eBook: ASIN: B092SS9515)

Vučetić, A. Š. (2021). Tourism Policy and Development. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8710702857, ASIN: B08Y4RLTRX / Hardcover: ISBN-13: 979-8422839667, ASIN: B09TDPTKC6 / eBook: ASIN: B08Y7761Y7)

Vučetić, A. Š. (2021). General Tourism Policy. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8598003497, ASIN: B08TQHTM3P / eBook: ASIN: B08TM2GCBW)

Vučetić, A. Š. (2021). Specific Tourism Policy. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8596657753, ASIN: B08T7L36L5 / eBook: ASIN: B08TB5HH6L)

Vučetić, A. Š. (2021). Tourism Policy. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8596224313, ASIN: B08T4886N2 / eBook: ASIN: B08T8PNMYG)

Vučetić, A. Š. (2020). Analysing Religious Tourism’s Influence on Tourism Policy Makers. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 8(8), 1-11. doi:https://arrow.tudublin.IE/ijrtp/vol8/iss8/2/ (SCOPUS Cite Score - 1.00 (2020), Copernicus, DOAJ - objavljen 13.01.2021.)

Vučetić, A. Š. (2020). Tourism Destination Management: Menadžment Turističke Destinacije. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8566987927, ASIN: B08QRWQCX5 / eBook: ASIN: B08PPT5BR1)

Vučetić, A. Š. (2020). Sustainable Tourism Development: Održivi Razvoj Turizma. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8690200558, ASIN: B08M8DBMK3 / eBook: ASIN: B08MD76GZ4)

Vučetić, A. Š. (2020). Travel Agency Business: Poslovanje Putničke Agencije. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8690197568, ASIN: B08L5C9YTR / eBook: ASIN: B08L9Q6XGZ)

Vučetić, A. Š. (2020). Tourism Policy: Advanced Approach. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8674775669, ASIN: B08JF5FSN1 / eBook: ASIN: B08JJ8W9LP)

Vučetić, A. Š. (2020). Tourism Policy in Montenegro 1945-2019: Turistička Politika u Crnoj Gori 1945-2019. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8676113834, ASIN: B08H6RVX43 / eBook: ASIN: B08H5SL1PC)

Vučetić, A. Š.(2020). Tourism Policy and Development: Turistička Politika i Razvoj. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8692921543, ASIN: B08KH3T643ISBN-13: 979-8692921543 / eBook: ASIN: B08GBXRKGH)

Vučetić, A. Š. (2020). General Tourism Policy: Theory - Practices - Cases. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8672644004, ASIN: B08FP9Z3RG / eBook: ASIN: B08FRRR2V2)

Vučetić, A. Š. (2020). Specific Tourism Policy: Theory - Practices - Cases. Columbia: Amazon. (Paperback: ISBN-13: 979-8671762570, ASIN: B08F6QNP7L / eBook: ASIN: B08FBFH99G)

Vučetić, A. Š. (2018). Differences in Perception of the Importance of Generic Competencies Among Destination Regions. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 1240-1257. doi:10.1080/1331677x.2018.1482224 (Social Science Citation Index - 1.381, SCOPUS Cite Score - 1.72, Taylor & Francis, DOAJ)

Vučetić, A. Š. (2018). Turistička politika i razvoj - Tourism Policy and Development. Kotor: Turistička organizacija Kotor. (ISBN-13: 978-9940973247)

Vučetić, A. Š. (2018). Turistička politika u Crnoj Gori 1945-2015 - Tourism Policy in Montenegro 1945-2015. Kotor: Turistička organizacija Kotor. (ISBN-13: 978-9940973254)

Vučetić, A. Š. (2018). Importance of Environmental Indicators of Sustainable Development in the Transitional Selective Tourism Destination. International Journal of Tourism Research, 20(3), 317-325. doi:10.1002/jtr.2183 (Social Science Citation Index - 2.278, SCOPUS Cite Score - 3.37, Wiley, DOAJ)

Vučetić, A. Š. (2018). Influence of Specialized Hotels on Employees’ Perception of Abuse in the Selective Tourism Destination. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(2), 740-756. doi:10.1108/IJCHM-08-2016-0434 (Social Science Citation Index - 3.957, SCOPUS Cite Score - 4.92, Emerald, DOAJ)

Vučetić, A. Š. & Milošević, S. (2017). Influence of Job Stability on Employees’ Perception about Importance of Concrete Measures and Activities of Tourism Policy in the Destination of Cultural Tourism. Turizam, 21(2), 81-89. doi:10.5937/Turizam1702081V (Copernicus, CIRET, SCIndex, ROAD, MIAR, DOAJ)

Vučetić, A. Š., Ateljević, J., Pivac, T., & Kovačević-Pejaković, S. (2017). Does Regional Affiliation Influence Employees’ Perception of Tourism Policy in Cultural Tourism? Turizam, 21(4), 185-194. doi:10.5937/turizam21-16718 (Copernicus, CIRET, SCIndex, ROAD, MIAR, DOAJ)

Vučetić, A., & Lagiewski, R. (2016). Montenegro. In J. Jafari & H. Xiao (Eds.), Encyclopedia of Tourism (pp. 625-626). Cham: Springer. doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_662 (ISBN-13: 978-3319013848)

Vučetić, A. (2015). Tourism Market of the Russian Federation and Travel Agencies in Montenegro. Paper presented at the Tourism Like a Ties of Cooperation between Russia and Montenegro in Terms of Overcoming the Global Economic Crisis, Podgorica. (95-103). (RTGU)

Vucetic, A. (2012). The Main Characteristics of Travel Agencies in Montenegro. Montenegrin Journal of Economics, 8(4), 95-101. (EBSCO, Cabells Directory, EconLit, Repec, Copernicus)

Vucetic, A. (2012). Tourism Policy and Institutional Economy in the Function of Growth and Development of the Destination Product of Montenegro. Montenegrin Journal of Economics, 8(3), 79-84. (EBSCO, Cabells Directory, EconLit, Repec, Copernicus)

Vučetić, A. (2012). Managerial Perception of Employees in Travel Agencies in Montenegro. Tourism and Hospitality Management, 18(1), 127-140. (EBSCO, Cbells Directory, EconLit, RePec, CABI, ERIH Plus, Hrčak)

Vučetić, A. (2012). Analysis of Seasonal Employment in Travel Agencies in Montenegro. TOURISM - An International Interdisciplinary Journal, 60(2), 213-222. (Scopus Cite Score - 0.23, EBSCO, Cbells Directory, EconLit, RePec, CIRET, CABI, ERIH Plus, SOPODA, EMBASE, IBR, Hrčak)

Vučetić, A. (2012). Correlation among Different Types of Selective Tourism and Selective Tourism Offer and Business Results of Travel Agencies. Selective Tourism (7), 1-10. (EBSCO)

Vučetić, A. (2012). Human Resources as a Competitive Advantage of Travel Agencies in Montenegro. Turizam, 16(2), 78-87. doi:10.5937/turizam1202078v (Copernicus, CIRET, SCIndex, ROAD, MIAR, DOAJ)

Vučetić, A. (2012). Human Resources and Tourism Sector in Montenegro - Dilemmas and Perspectives. Paper presented at the Razvoj kompetentnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona Jugo-istočne Evrope, Jahorina. (28-39) (ISBN-13: 978-9958091209)

Vučetić, A. (2011). New Concept of Cultural Tourism Management in Montenegro. Selective Tourism (6), 5-23. (EBSCO)

Vučetić, A. (2010). Strategic Approach to Development of Selective Tourism Destination. Selective Tourism (5), 5-16. (EBSCO)

Vučetić, A. (2010). Održivi razvoj turizma - Skripta. Kotor: Fakultet za turizam i hotelijerstvo - Kotor. (UDK)

Vucetic, A. (2009). Influence of Travel Agencies on Selective Tourism Development in Montenegro. Selective Tourism (4), 7-20. (EBSCO)

Vucetic, A. (2008). Impact of Tourism Policy on Development of Selective Tourism. Selective Tourism (3), 4-17. (EBSCO)

Vucetic, A. (2007). Cruising Tourism - Development Chance of Kotor. Selective Tourism (2), 5-23. (EBSCO)

Vučetić, A. (2007). Necessity of Innovating Management Concept of Health Tourism Product Development in Montenegro. Selective Tourism (1), 6-21. (EBSCO)

Vučetić, A. (2004). Razvoj zdravstvenog turizma u Crnoj Gori u drugoj polovini XX vijeka. In D. J. Martinović, B. Uskoković, S. Popović, S. Leković, S. Radunović, & L. Milunović (Eds.), Turizam Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka, Cetinje: Prestonica Cetinje - Ekonomski fakultet u Podgorici - Fakultet za turizam i hotelijerstvo - Kotor. (pp. 199-216). (COBISS.CG-ID 8712208)

Vučetić, A., & Delić, M. (2004). Razvoj uslužne ponude u banjskom turizmu Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka. In D. J. Martinović, B. Uskoković, S. Popović, S. Leković, S. Radunović, & L. Milunović (Eds.), Turizam Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka, Cetinje: Prestonica Cetinje - Ekonomski fakultet u Podgorici - Fakultet za turizam i hotelijerstvo - Kotor. (pp. 223-230). (COBISS.CG-ID 8712208)

Vučetić, A. (2001). Uloga marketinga u tranziciji ponude zdravstvenog turizma Crne Gore. Tranzicija - časopis za ekonomiju i politiku tranzicije (9-10), 149-152. (CABI)

Vučetić, A. (1999). Primjena marketinga u zdravstvenom turizmu Crne Gore. Marketing - časopis za marketing teoriju i praksu, 30(2-3), 103-104. (SCIndex)

Vučetić, A. (1999). Menadžment održivog razvoja turizma. Marketing - časopis za marketing teoriju i praksu, 30(4), 161-163. (SCIndex)

Vučetić, A. (1999). Perspektive razvoja inostranog turizma u Crnoj Gori na pragu Trećeg milenijuma. Ekonomski anali (142), 303-314. (SCIndex)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.