Medicinski fakultet

Biografija - Rovčanin Dragović Isidora
Biografija - Rovčanin Dragović Isidora

Dr med. Isidora Rovčanin Dragović je saradnik u nastavi na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Podgorici, student doktorskih studija i specijalizant neurologije.

 

  Rođena je u Mojkovcu 1987. godine gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju je završila u Podgorici, dobitnik je diplome ,,Luča’’. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine sa prosječnom ocjenom 9,23. Diplomski rad pod nazivom: “Akutni postoperativni bol - očekivanja i iskustva pacijenata”, odbranjen je sa ocjenom 10, takođe nagrađen na Sedmom internacionalnom kongresu studenata medicine u Novom Sadu 2012.

 Obrazovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu u Podgorici, gdje je 2013. godine upisala doktorske studije, od kada je angažovana i kao saradnik u nastavi. Položila je ispite sa prosječnom ocjenom 10 i dobitnik je stipendije Ministarstva prosvjete za sufinansiranje doktorskih studija za 2014. godinu. Od studijske 2016/17 godine je u statusu zaposlenog na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta gdje sprovodi praktičnu nastavu i praktični dio ispita, kao i naučno-istraživački rad. U okviru Polaznog istraživanja kojim je ispitivala uticaj magnezijuma na elektrofiziološke karakteristike perifernog nerva u kontekstu uticaja na periferni neuropatski bol, sprovela je eksperimentalnu studiju na nervnom tkivu animalnog modela u Laboratoriji za neurofiziologiju.

  Od 2016. godine se edukuje i za upotrebu eksperimentalnih modela kao što su tkivna i ćelijska kultura. U 2016. godini je završila jednomjesečni trening iz oblasti biohemijskih i molekularno-bioloških tehnika i obuku za rad na ćelijskoj kulturi  u Institutu za istraživanje kancera i starenja u Nici. U 2017. godini je završila praktičnu obuku iz Molekularne biologije onkosupresora i Sekvenciranja naredne generacije, dok je u 2018. godini usvojila metodologiju analize mitohondrijalne disfunkcije i morfologije na ćelijskim modelima i tkivnim uzorcima, na Institutu za biomembrane i bioenergetiku u Bariju.

   Učestvovala je u bilateralnom projektu između Medicinskog fakulteta u Podgorici i Instituta za biomembrane i bioenergetiku iz Barija, od 2017.-2019. godine pod nazivom: “Disfunkcija mitohondrija u rastu kancera, rezistentnosti na ljekove i hemioterapijom-indukovanoj neuropatiji”. Bila je i učesnik projekta Ministarstva nauke Crne Gore pod nazivom: „Jačanje nacionalnog učešća u HORIZONT-u 2020“. Tokom 9 mjeseci trajanja projekta, kao dio tima Medicinskog fakulteta učestvovala je u procesu mentorstva za pripremu “HORIZONT 2020” projektne prijave, koju je Evropska komisija pozitivno ocijenila.

  Stručni angažman započela je u Kliničkom centru Vojvodine 2012. godine, pripravničkim stažom i volonterskim radom u Prijemnoj neurološkoj ambulanti Urgentnog centra. Potom je kao ljekar radila na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore tokom 2015. i 2016. godine. Od 2017. godine je na specijalizaciji iz neurologije. Među stručnim edukacijama se izdvajaju: jednomjesečni trening na Klinici za neurologiju bolnice San Martino u Đenovi (maj 2013.), napredni kurs-škola bola u organizaciji Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije i njemačkog udruženja za tretman bola (Novi Sad, 29.11.-01.12.2012.) i Osmi epileptološki kurs Međunarodne lige za borbu protiv epilepsije (Dubrovnik, 05.-10. oktobar 2014.)

  Njen naučno-istraživački angažman se razvija u pravcu Translacionih neuronauka, kroz povezivanje kliničkog i bazičnog biomedicinskog istraživačkog iskustva, sa fokusom na neuropatski bol i neurodegenerativne bolesti.

Prezentovala je više naučno-istraživačkih  radova na domaćim i internacionalnim konferencijama.

Govori engleski i njemački, a služi se italijanskim i ruskim jezikom.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.