Fakultet dramskih umjetnosti, 11.03.2017

Biografija - Atlagić AngelinaX

Angelina Atlagić diplomirala je 1985. na Fakultetu primenjenih umetnosti u

Beogradu na Odseku za scenski kostim. Od 1984. do danas uradila je dizajn

za preko sto pedeset dramskih, baletskih, operskih, dečijih i lutkarskih

predstava, kostimografije za tri igrana filma, kao i značajne projekte u

dramskom i kulturno-zabavnom programu TV Beograd i TV Skoplje. U

nekim predstavama pojavljuje se kao kompletan autor scene i kostima.

Od 1999. predaje na Fakultetu dramskih umetnosti, Cetinje (Crna Gora)

u zvanju redovnog profesora na Katedri za režiju, predmet Scenografija i

kostimografija. Iste godine je održala niz predavanja i prezentacija svog rada

na univerzitetima u SAD (Nebraska, Indijana, Oklahoma, Kanzas, Teksas).

Izlagala je u Čehoslovačkoj, Japanu, Izraelu, SAD i Kanadi.

Od 2000. svoje kostimografije i scenografije realizovala je u Rusiji (Boljšoj

teatar, Studio Fomenko u Moskvi), Grčkoj (Nacionalni teatar u Atini

i Solunu), Španiji (Compania Nacional de Danza, Centro Dramatico

Nacional, Centro Cultural de la Villa u Madridu, Festival Merida), Nemakoj

(Staatsaballet Berlin, Hessiesches Staatstheter Wiesbaden), Italiji (CSS

Teatro stabile di inovazione del FVG u Udinama), Švedskoj (INTERKULT

u Stokholmu), Sloveniji (SNG Drama u Ljubljani, SNG Drama i Opera u

Mariboru, Slovensko Ljudsko gledališče u Celju), Makedoniji (Makedonski

naroden teatar i Dramski teatar u Skoplju), Crnoj Gori (Crnogorsko narodno

pozoriste i Budva grad teatar)

Za svoj rad nagradjivana je brojnim nagradama u zemlji i instranstvu. Njene

kostimografije su nominovane i proglasene najboljim, u sezoni 2007/8.

u Španiji nagrada MAX za predstavu „Barocco“, u Grčkoj 2003. nagrada

casopisa „Atinorama“ za predstavu „Cetvrta sestra“, u Rusiji 2002 nagrada

„Cajka“ za predstavu „Otrovana tunika“.

2005.dobija „Veliku nagradu“ za dizajn Srbije i primenjenu umetnost koju

dodeljuju ULUPUDS i Ministarstvo kulture Republike Srbije za visoka

umetnička dostignuća u predstavama “Rat i Mir” u Boljšoj teatru u Moskvi i

“Inferno” u Madridu.

Dobitnik je pet Sterijinih nagrada (1996. „Konte Zanovic“, 1998. „Gorski

vjenac“, 1999.“Karolina Nojber“, 2005. „Nedozvani“, 2008. „Tako je moralo biti“

Časopis za pozorišnu umetnost „Scena“ proglasio je za najboljeg

kostimografa po oceni kritičara, u sezoni1995/ 96, 97, 98, 99.

angelatlag@yahoo.com