Biotehnički fakultet

Biografija - Pajović Igor
Biografija - Pajović Igor

Pajović Igor, rođen 1972. godine, u Beranama, Crna Gora. Oženjen je i ima dvoje djece.

Osnovnu i srednju školu, Gimnaziju Slobodan Škerović završio u Podgorici.

Diplomski rad odbranio 1999. sa temom “Ekonomski aspekti proizvodnje breskve sa posebnim osvrtom na troškove zaštite“ i stekao visoko obrazovanje – diplomirani inženjer poljoprivrede, smjer zaštita bilja.

Akademski naziv magistar poljoprivrednih nauka stekao 2005, odbranivši magistarski rad pod nazivom “Еntomofauna kupusnjača u Crnoj Gori“.

Doktorku disertaciju “Fitoparazitne nematode u plastenicima Zetske ravnice“ odbranio 2010. godine i stekao naučni stepen doktor poljoprivrednih nauka.

Svo akademsko obrazovanje stekao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Počeo sa radom u Savjetodavnoj službi za biljnu proizvodnju (2003-2004) na Biotehničkom fakultetu, od kada radi kao istraživač na Biotehničkom fakultetu. Osnovna oblast istraživanja su štetne životinje u oblasti poljoprivrede, šumarstva, medicine i veterine. Kao i praćenje, kontrola i ekologija invazivnih vrsta životinja.

Boravio na specijalizacijama na: Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenca, Italija (2001- 2002) - Dr Luca Ongaro; Istituto Agronomico Mediterraneo, Bari, Italija (2002-2003) - Dr Lamberto Lamberti; Istituto per la Protezione delle Piante, Bari, Italija (2006) - Dr Alberto Troccoli; Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija (2006 i 2007) - Dr Gregor Urek, Dr Saša Širca; Michigan State University, East Lansing, USA kao USDA Norman Borlaug Fellow
(2007) - Dr Georg W. Bird.

Rukovodilac i istraživač na više nacionalnih naučno-istraživačkih, bilateralnih i međunarodnih projekata.

Tehnički urednik i koeditor časopisa “Poljoprivreda i šumarstvo”. Autor je i koautor više naučnih radova iz oblasti primijenjene zoologije i ekologije štetočina

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.