Biotehnički fakultet

Biografija - Tiodorović Jelka
Biografija - Tiodorović Jelka

                Rodjena sam u Somboru, 17.06.1952. godine. U istom gradu  završila sam osnovnu i srednju Medicinsku školu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja opredijelila sam se za Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu - Odsujek za zaštitu bilja, koji završavam diplomskim radom iz oblasti virusologije pod nazivom: "Proučavanja nekih osobina virusa izolovanih iz paprike". Na istom fakultetu završila sam postdiplomski studij (1992.) i odbranila doktorsku disertaciju (1999) pod nadzorom dr Stevana Jasnića, redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

               Kroz postdiplomski studij izučavala sam segment savremene mikrobiologije - fitopatologiju: mikoze, bakterioze, viroze uz imunologiju i fitofarmaciju. Iste studije završila sam sa prosječnom ocjenom 10 i magistarskom tezom: "Proučavanje zdravstvenog stanja usjeva krompira s gledišta mogućnosti organizovane sjemenske proizvodnje u Crnoj Gori".

               Mikrobiološka izučavanja patogenih mikroorganizama iz oblasti fitopatologije, a u segmentu mikologije, nastavila sam tokom rada u okviru doktorske disertacije koju sam uspješno odbranila sa temom: "Phytophthora nicotianae (Breda de Hann) Tucker var nicotianae Waterhouse, prouzrokovač crne noge duvana i mopgućnosti suzbijanja".Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.