Biotehnički fakultet

Biografija - Zindović Jelena
Biografija - Zindović Jelena

Jelena Zindović je osnovnu i srednju školu – Gimnazija, prirodno-matematički smjer završila u Nikšiću, kao dobitnik diplome „Luča“. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsjek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda upisala je 1994., a završila 2000. godine odbranivši diplomski rad pod naslovom „Akarofauna i afidofauna ljekovitih biljaka spontane flore Crne Gore“.

Poslediplomske studije upisala je 2000. godine na grupi Fitopatologija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i završila sa prosečnom ocjenom 9,16. Magistarski rad pod nazivom „Identifikacija i karakterizacija virusa krompira u Crnoj Gori“ odbranila je 2006. godine, stekavši akademski naziv magistra biotehničkih nauka. Na istom fakultetu, 2010. godine, brani doktorsku tezu pod nazivom „Molekularna karakterizacija virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus, TSWV) iz različitih domaćina i različitog geografskog porijekla“. Kao dobitnik stipendije za postdoktorat, posredstvom Joineusee programa Evropske komisije, tokom 2012/2013. godine obavila je desetomjesečno usavršavanje na Univerzitetu u Bolonji  (Univesita di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, DISTAL). Dobitnik je nacionalne stipendije za izvrsnost za postdoktorat Ministarstva nauke. Tokom 2016. godine, obavlja osmomjesečno postdoktorsko usavršavanje na Centru za biljnu biotehnologiju i genomiku Politehničkog univerziteta u Madridu (Centro di Biotechnologia y Genomica de Plantas, UPM-INIA).

Obavila je više naučnih usavršavanja u inostranstvu: tokom 2001. godine sedmomesečno usavršavanje u oblasti održive poljoprivrede u Italiji (Instituto Agronomico Mediteraneo di Bari, Valenzano), septembra 2002. godine jednomesečnu specijalizaciju u oblasti virologije u Sloveniji (Kmetijški inštitut, Ljubljana), avgusta 2004. jednomesečnu specijalizaciju u oblasti molekularne virologije u Americi (Texas A&M University, Department for Virology and Microbiology, Collage Station), tokom 2006., 2007. i 2008. godine, petomesečno usavršavanje na Institutu za biljnu virologiju Nacionalnog centra za istraživanja u Italiji (Instituto di Virologia Vegetale, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Torino). Tokom juna 2011. godine, u cilju usavršavanja u primeni molekularnih metoda u biljnoj virologiji, boravi na Wageningen Univerzitetu  u Holandiji (Wageningen University, Plant Science Department, Wageningen). Kao stipendista FEBS-a (Federation of European Biochemical Societies), tokom 2015. godine, boravi dva mjeseca na Centru za istraživanja u biljnoj patologiji u Rimu (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – centro di Ricerca Difesa e Certificazione CREA-DC). Tokom 2019-2020. godine obavlja dvomjesečno usavršavanje u primjeni sekvencioniranja nove generacije u proučavanju virusnih oboljenja na Benaki fitopatološkom institutu u Atini (Benaki Phytopathological Institute, Greece).

Rukovodila je i učestvovala u realizaciji većeg broja međunarodnih i nacionalnih projekata, od kojih tri bilateralna (Hrvatska i Slovenija), FP7-REGPOT, COST i dva nacionalna projekta. Trenutno rukovodi međunarodnim ICGEB projektom, bilateralnim projektom sa Italijom i nacionalnim projektom koji finansira Ministarstvo nauke. Rukovodi na tri i učestvuje u realizaciji dva programa u fitosanitarnoj oblasti koje finansira Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Rukovodilac je Virusološke laboratorije na Biotehničkom fakultetu.

Član je radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za pregovaračko poglavlje 27 „Životna sredina“ po Odluci Vlade Crne Gore. Imenovana je od strane Ministarstva nauke za nacionalnu kontakt osobu za saradnju Crne Gore sa Međunarodnim centrom za genetički inženjering i biotehnologiju (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB). Član je Američke fitopatološke asocijacije (The American Phytopathological Society), Balkanskog društva mikrobiologa (The Balkan Society for Microbiology) i Društva zazaštitu bilja Srbije. Član je uredničkog odbora časopisa Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology.

Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.