Filološki fakultet, 27.04.2017

Biografija - Kovač-Barett IvanaX

Ivana Kovač Barett rođena je u Nikšiću gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Studirala je i diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za španski jezik i hispanske književnosti. Magistarsku tezu pod nazivom “Kritički osvrt na jezičku politiku u Španiji” odbranila je na Filološkom fakultetu u Beogradu i time stekla akademski naziv magistra nauka. Tokom studija više puta je boravila na različitim Univerzitetima u Španiji kao stipendista Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Španije.

U periodu od 2003. godine do danas obavljala je dužnosti saradnice u nastavi španskog jezika kao drugog stranog jezika na svim jezičkim odjsecima na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U ovom periodu dodatne kvalifikacija sticala je na studijskim boravcima u Španiji gdje je između ostalog stekla kvalifikaciju Eksperta za jezik i medije (radio, televizija, pisani mediji, internet) na Universidad Complutense u Madridu. Tom prilikom, kao student-posjetilac pohađala je i položila neke od predmeta iz programa doktorskih studija „Primjenjena lingvistika i nove tehnologije.“

Radila je kao koordinatorka i članica komisije na ispitima DELE (Međunarodna diploma španskog kao stranog jezika). Radno iskustvo je stekla kako u zemlji tako i u inostranstvu (Španija, Dominikanska Republika).

Oblasti naučnog interesovanja kojima se tokom svoje karijere posvećivala su: jezička politika i planiranje, obrazovne jezičke politike, metodologija i praksa nastave stranog jezika i dr. Doktorand je na Filološkom fakultetu u Beogradu.