Institut za biologiju mora

Biografija - Joksimović Aleksandar
Dr Aleksandar (Đorđija ) Joksimović, naučni savjetnik, ihtiolog

 

Dr Aleksandar Joksimović rođen je 05. avgusta 1968. godine u Novom Pazaru, gdje je završio osnovno i srednješkolsko obrazovanje. Studije Biologije završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 1994. godine a na istom fakultetu je završio i magistarske studije 2000. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom »Populaciona dinamika barbuna, Mullus barbatus, Linnaeus 1758 na šelfu Crnogorskog primorja« odbranio je 2005. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Od 1996. godine zaposlen je u Institutu za biologiju mora Univerzieta Crne Gore, gdje je prošao kroz sve faze naučno-istraživačkog rada, od asistenta do doktora nauka.

Od 2006. godine je rukovodilac Laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo, a u periodu  2007-2013, u dva mandata obavljao je dužnost direktora Instituta za biologuju mora.

Oblast naučno-istraživačkog rada dr Joksimovića su marinska biologija, morsko ribarstvo i ihtiologija, biologija i ekologija, populaciona dinamika ekonomski važnih vrsta riba, rakova i školjki, procjena resursa morskog ribarstva, procjena biološki dozvoljenog korišćenja (MSY-(Maximum Sustaineble Yield) tih resusra.

Autor je i koautor 109 bibliografskih jedinica, gdje spadaju naučni radovi publikovani u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima, Monografije, naučna saopštenja na Konferencijama i Simpozijumima, stručne studije i elaborati.

 

Član je sljedećih međunarodnih i nacionalnih radnih tijela:

 

    1. Član Senata Univerziteta Crne Gore

    2. Član savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Crne Gore

    3. Potpredsjednik Compilance Committee Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana (FAO- GFCM-RIM) 2008-

    4. Koordinatror radne grupe za ribarstvo i marikulturu FORUMA privrednih komora Jadransko-Jonske inicijateive (2003-

    5.Nacionalni naučni fokal point Crne Gore u Generalnoj komisiji za ribarstvo Mediterana sa sjedištem u Rimu.

    6. Član nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene Crne Gore.

    7. Šef radne grupe za pripremu pregovora sa EU za poglavlje-Ribarstvo.

 

Oženjen je i otac dvoje djece. Živi i radi u Kotoru.

 

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.