Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 11.03.2017

Biografija - Selçuk AkpinarX

Doc. dr Selçuk Akpinar je trenutno zaposlen na Hači Bektaš Veli Univerzitetu u Turskoj. Njegovo polje interesovanja uključuje motoričku lateralizaciju u sportu, motoričko učenje, antropometrijska mjerenja i perceptivne motoričke procjene vještina. Proveo je 1,5 godinu na Univerzitetu u Pensilvaniji za vrijeme njegovih doktorskih studija na odsjeku za kineziologiju u laboratoriji profesora Sainburga gdje je kasnije odradio i Post-dok. Njegova interesovanja u istraživanju su lateralizacija u sportu, asimetrija ruke, antropometrijska mjerenja, i efekti perceptualnih vještina u sportu.