Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Sporiš Goran
Biografija - Sporiš Goran

prof. dr. sc. Goran Sporiš

Rođen 06.09.1979. godine u Zagrebu, Hrvat, državljanin RH.

Školovanje:

1994. godine završio Osnovnu školu Šestine koju je pohađao u Zagrebu.

1994. godine upisao II. Opću gimnaziju u Zagrebu, koju je završio 1998. godine.

1998. godine upisao je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

30. siječnja 2003. godine je diplomirao s odličnim uspjehom (prosjek 4,51) .

20. siječnja 2004. godine upisao je Postdiplomski studij za stjecanje znanstvenog stupnja doktora društvenih znanosti iz polja odgojnih znanosti grana Kineziologija, modul sport.

24. rujna 2007. godine položio je sve ispite te obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Efekti situacijskog polistrukturalnog kompleksnog treninga na morfološka, motorička, situacijsko-motorička i funkcionalna obilježja“ na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

1. siječnja 2005. primljen je za asistenta na predmetu Sistematska Kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja na sveučilišnom dodiplomskom studiju, Kineziološkog fakulteta. Goran Sporiš izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora   13.09.2017.  u području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana Sistematska kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Znanstvena djelatnost:

Teme interesa znanstveno-istraživačkog rada Gorana Sporiša su analiza izvedbe u sportu, znanstvena istraživanja iz područja kineziologije, upravljanje u području sporta i kineziologije, treniranje, testiranje vrhunskih sportaša, rast i razvoj u odnosu na sportsku izvedbu.

Međunarodna djelatnost:

Međunarodna djelatnost uključuje pozvana predavanja na sveučilištima u Europi, seminarima, konferencijama i Intenzivnim programima Europske unije.

prof. dr. sc. Goran Sporiš provodi znanstvena međunarodna istraživanja u suradnji s Institutom za sportske znanosti Sveučilišta u Zapadnoj Mađarskoj te Sveučilištem u Middlesex-u iz područja analize izvedbe u ekipnim sportovima (nogomet). Treba istaknuti doprinos organizaciji i realizaciji 5. 6. i 7. međunarodne konferencije o kineziologiji održanih 2008., 2011. i 2014. godine u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obnašao dužnost tajnika Programskog odbora konferencija, a na konferenciji 2011. 2014. i 2017 godine je  bio i urednik zbornika radova.

Recenzent međunarodnih časopisa:

 

 • Collegium Antropologicum
 • Croatian Journal of Education
 • Journal of Sport Science
 •  Int. J. Performance Analysis in Sport
 • Asian Journal of Sports Medicine
 • European Journal of Sport Science
 • Croatian sport medicine journal
 • Kinesiology
 • Acta Kinesiologica
 • Homosporticus
 • Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology
 • Journal of Sports Science and Medicine
 • Sports Medicine
 • The Journal of Physical Therapy Science
 • BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation
 • International Journal of Sports Physiology and Performance
 • Journal of Strength and Conditioning Research
 • Early Child Development and Care

Član je uredništva međunarodih časopisa:

 • Homosporticus
 • International Journal of Performance Analysis in Sport
 • International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
 • Journal of Exercise Science & Physiotherapy
 • Slovak journal of sport science
 • Advances in Sport Science and Medicine (ADVSSM)

Međunarodne i domaće udruge znanstvenika, znanstvne i znanstveno stručne udruge:

International Society of Performance analysis 

International Network in Sport and Health Science 

https://www.researchgate.net/profile/Goran_Sporis

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269380&lang=EN&autorsko=Show+CROSBI+records