Elektrotehnički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Radović NevenaX

Nevena Radović je osnovnu školu „Radojica Perović“ u Podgorici završila 1998. godine. Gimnaziju „Slobodan Škerović“, prirodno-matematički smjer završila je 2002. godine. Dobitnik je obije diplome „Luča”.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici, odsjek za Elektroniku, telekomunikacije i računare, upisala je 2002. godine. Dobitnik je brojnih studentskih priznanja. U toku osnovnih studija bila je korisnik stipendije za talentovane studente Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore (četiri godine u kontinuitetu) i stipendije Elektroprivrede Crne Gore za talentovane studente tehničkih fakulteta (četiri godine u kontinuitetu). Nagrađena je od strane Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student za studijsku 2002/03 godinu. Dobitnik je nagrade “SIEMENS PRIZE”, za 2006. godinu, kao najbolji apsolvent Elektrotehničkog fakulteta na smjeru Računari.

Diplomirala je u oktobru 2006. godine, odbranom diplomskog rada „Hijerarhija memorije i mikroprocesori“, sa ocjenom 10. Prosječna ocjena koju je ostvarila tokom četiri godine studija je 9.55.

Magistrirala je u decembru 2007. godine, odbranom magistarske teze „Prilog real-time estimaciji trenutne frekvencije i vremenski promjenljivom filtriranju baziran na vremensko-frekvencijskoj analizi visoko nestacionarnih signala: metod za implementaciju“, sa ocjenom 10. Prosječna ocjenja koju je ostvarila tokom poslijediplomskih studija je 10.

Doktorirala je u avgustu 2014. godine, odbranom doktorske disertacije „Signal-adaptivni sistemi za optimalno filtriranje visoko nestacionarnih višedimenzionalnih signala“, sa ocjenom 10. Prosječna ocjenja koju je ostvarila tokom doktorskih studija je 10.

Istražuje u oblastima obrade signala, vremensko-frekvencijske i prostorno-frekvencijske analize signala, dizajniranja specijalizovanih arhitektura namijenjenih obradi signala, kao i u oblastima hardversko/softverskog kodizajna i arhitekture modernih mobilnih mreža. Kao autor ili koautor publikovala je naučne radove u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Od januara 2007. do septembra 2014. godine je bila zaposlena kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na Univerzitetu Crne Gore. Za vrijeme angažovanja na Univerzitetu Crne Gore, dr Radović je od strane studenata ocijenjena najvećim ocjenama.

Od novembra 2014. do decembra 2015. godine bila zaposlena je u kompaniji Telenor d.o.o., na poziciji Core Network Engineer. U tom periodu je, između ostalog, rukovodila projektom „Introduction of IP Multimedia Subsystem (IMS) in Telenor Montenegro“, koji je za rezultat imao uspješno uvođenje IMS tehnologije u mobilnoj mreži Telenor-a u Crnoj Gori.

U decembru 2015. godine se vraća na Elektrotehnički fakultet u Podgorici, na poziciju saradnika u nastavi sa doktoratom, a u julu 2020. je izabrana u zvanje docenta.