Pomorski fakultet Kotor, 26.11.2019

Biografija - Mraković IvanX

Ivan Mraković je rođen 11.11.1989. godine u Kotoru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, smjer Nautika, završio je 2013. godine. Diplomu SpecApp stiče 2014. godine na Fakultetu za pomorstvu u Kotoru, smjer Politehnika u pomorstvu, sa prosječnom ocjenom „A“ (9,50).

Kao učenik Srednje pomorske škole u Kotoru biva proglašen đakom generacije 2004/08 sa prosječnom ocjenom 5,00. Tokom osnovnih studija stipendiran je od strane Opštine Kotor te novčano nagrađen od strane fonda „Borivoj Dobrilović“ za izvrsne rezultate postignute tokom prve dvije godine osnovnih studija.

Autor i koautor je više naučnih radova objavljenih na međunarodnom nivou.

Aktivno plovi od 2011. godine.

Od septembra 2016. godine angažovan je na Pomorskom fakultetu kao laborant za oblast Nautike i instruktor u Centru za obuku pomoraca.

Broj posjeta : 1004