Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Mraković Ivan
Biografija - Mraković Ivan

Ivan Mraković je rođen 1989. godine u Kotoru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije je završio 2013. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru - smjer Nautika. Godinu kasnije na istom fakultetu - smjer Politehnika u pomorstvu, stiče diplomu SpecApp. Na Fakultetu za informacione tehnologije (Univerzitet Mediteran) 2021. godine stiče zvanje MSc odbranivši rad na temu „Analiza modela za smanjenje DDoS sajber bezbjednosnih prijetnji na brodovima u prekookeanskoj plovidbi“.

Kao učenik Srednje pomorske škole u Kotoru biva proglašen đakom generacije 2004/08. Tokom osnovnih studija stipendiran je od strane Opštine Kotor te novčano nagrađen od strane fonda „Borivoj Dobrilović“ za izvrsne rezultate postignute tokom prve dvije godine studija.

Aktivno plovi od 2011. godine. Zvanje „zapovjednik na brodovima od 3000 BT ili većem“ stiče 2019. godine.

U periodu od 1.12.2013. – 30.11.2017. godine učestvovao je u realizaciji projekta pod nazivom "Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania - MArED" (broj projekta 544257-TEMPUS-I-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR) čiji je koordinator bio Pomorski fakultet Kotor. Projekat je finansiran u okviru Tempus IV programa.

Od septembra 2016. godine angažovan je na Pomorskom fakultetu kao laborant za oblast Nautike i instruktor u Centru za obuku pomoraca.

Autor i koautor je više naučnih radova objavljenih na međunarodnom nivou.

Broj posjeta : 1091