Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Slavić VjeroslavaX

 CURRICULUM VITAE

 Slavić Vjeroslava

Adresa:                           Narodnog fronta 173 Herceg Novi 85340

Telefon:                          +382 69074244                             

E-mail                             vslavic@t-com.me

Datum i mjesto rođenja:  12.05.1972. Podgorica, Crna Gora

Državljanstvo:                 crnogorsko       

 Obrazovanje:

 1. Doktor medicine

Medicinski fakultet Univeriziteta u Nišu (prosječna ocjena 9.37)

 1. Specijalista imunologije

Medicinski fakultet Univeriziteta u Nišu (ocjena odličan)

 1. Magistar medicinskih nauka-oblast klinička imunologija

 Medicinski fakultet Univeriziteta u Nišu

 Magistraska teza: „Značaj hemokina interleukina-8 i monocitnog hemoatraktantnog proteina-1 u patogenezi reumatoidnog 

 artritisa“

 1. Doktor medicinskih nauka-oblast klinička imunologija

 Medicinski fakultet Univeriziteta u Nišu

 Doktorska disertacija: „Glikogen fosforilaza tip bb i hit šok protein 27-indikatori miokardnog stresa kod vaterpolista“     

Licence:

 1. Licenca za rad-specijalista imunologije

 Ljekarska komora Crne Gore

 1. Licenca iz prakse – imunologija

 Ljekarska komora Crne Gore

 Pozicije i imenovanja:

Stalno sam zaposlena u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“-Igalo od 1998. godine do danas. Kao ljekar opšte prakse (do 2002.god) radila sam kao odjeljenski ljekar na odjeljenju fizijatrije. Od 2006. godine sam imenovana na mjesto Načelnika laboratorijske dijagnostike. Kao specijalista imunologije radim konsultacije u okviru poliklinike, i dio sam tima za obrade reumatoloških bolesnika iz državnog Norveškog programa.

U periodu od 2006 do 2010.godine sam bila angažovana kao predavač u Visokoj školi sestrinstva „Kraljica Jelena“ u Igalu, Lovisenberg Univerziteta na predmetima: fiziologija, patofiziologija i farmakologija.

Od seprembra 2014. godine angažovana sam kao predavač na katedri za anatomiju I, anatomiju II i fiziologiju na Fakultetu Primjenjene Fizioterapije, Univerziteta Crne Gore.

Učestvovala sa radovima na brojnim kongresima međunarodnim i domaćim, izdvajam: Svjetski kongres sportske medicine Rim 2010; Evropski kongres fizijatara Lisabon 2016; Mediteranski kongres reumatologa Istambul 2014; Kongresi fizijatara Crne Gore 2006; 2010; 2015.

Članstva:

 1. Ljekarska komora Crne Gore
 2. član Advisory board časopisa „Our Dermatology Online“

Odlično poznavanje Engleskog jezika

Kompjuterska pismenost obuhvata dobro baratanje programima: Microsoft Office software

(Word for Windows, Power Point, Excel, CorelDrow, CorelPhotoPaint,), Internet, SPSS etc.

 Reference:

Radovi objavljeni u cjelini u indeksiranim časopisima

 1. Slavić V, Stanković A, Kamenov B. The role of interleukin-8 and monocyte chemotactic protein-1 in rehumathoid arthritis. Facta Universitatis 2005;12(1):19-23
 2. Stankovic A, Slavic V, Stamenkovic B, Kamenov B, Bojanic M, Mitrovic DR. Serum and synovial fluid concentration of CCL2(MCP-1) chemokine in patients suffering rheumathoid arthritis and osteoarthritis reflect disease activity. Bratisl Lek Listy 2009;110(10):641-646
 3. Stanković T, Đorđević V, Kamenov B, Stamenković H, Ćosić V, Milićević R, Slavić V. Antioxidative enzyme activities and lipid peroxidation in children with inflamatory endothelial injury. J Med Biochem 2011;30(3):250-4
 4. Slavic V, Kamenov B, Delic M, Bukilica S, Stankovic T, Cirkovic M. Glycogrn phosphorylase isoenzyme bb as a marker of myocardial stunning in water polo players. MD-Medical Data 2013;5(2): 139-141
 5. Bukilica S, Stefanovic D, Petronijevic M, Cirkovic M, Slavic V. Efekti rituximaba u lečenju reumatodinog artritisa. MD-Medical data 2014;6(1):17-21
 6. Bukilica S, Slavic V, Delic M, Kamenov B, Ceranic J, Cirkovic M. The anty-inflammatory effect of atorvastatine in patients suffering metabolic syndrome. MD-Medical data 2013;5(2):135-7

Radovi objavljeni u cjelini u ne-indeksiranim časopisima

 1. Slavić V, Bukilica S, Delić M, Ćirković M, Antić Z. Procjena aktivnosti reumatoidnog artritisa na razini primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova XIX kongres obiteljske medicine Dubrovnik 2012; 42-47
 2. Bukilica S, Slavić V, Delić M, Ćirković M, Antić Z. Osteoartroza-serumski i sinovijalni pokazatelji. Zbornik radova XIX kongres obiteljske medicine Dubrovnik 2012; 141-145
 3. Slavić V, Delić M, Delić D, Mitrović D, Bukilica S. Efikasnost balneofizikalne terapije za pacijente sa ankilozirajućim spondilitisom. Treći kongres fizijatara Crne Gore Zbornik radova Igalo 2013; 197-202
 4. Bukilica S, Slavić V, Delić M, Delić D. Behčetov sindrom-prikaz slučaja. Treći kongres fizijatara Crne Gore Zbornik radova Igalo 2013; 111-115
 5. Delić M, Slavić V, Mitrović D, Pušica Z, Bukilica S. Fibromialgia kao entitet hroničnog difuznog bola u zapaljenskom reumatizmu. Treći kongres fizijatara Crne Gore Zbornik radova Igalo 2013; 116-121