Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Vukičević Miroslav
Biografija - Vukičević Miroslav

Miroslav Vukičević je rođen 16.09.1981. godine u Kotoru, gdje je pohađao osnovnu i srednju Pomorsku školu u kojoj je dobio nagradu za odličan uspijeh tokom srednje škole. Diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo 2005. godine.,a uporedo se uspješno bavio trenerskim rukometnim poslom (viceprvak Crne Gore sezona 2003/04.)

Odmah nakon diplomiranja  2005. godine  počinje da plovi na inostranoj  Japanskoj kompaniji Mitsui O.S.K. Lines pa sve do danas.Od 2013. godine dobija najveće zvanje u pomorstvu u svojoj struci i Sertifikat Upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3.000 KW ili jačim. Od početka svoje pomorske karijere, konstantno se stručno usavršava pohađajući razne kurseve u zemlji i inostranstvu. Neki od tih kurseva su: -Fuel Management Course-Kurs o kvalitetu goriva u Atini Grčka, Safety Officer SO-oficir za sigurnost,Ship Security Officer,Risk Management and Incident Investigation Training,Engine Resource Management - Upravljanje resursima u stroju, Transas simulator obuka (5 modela simulatora),Unitest simulator obuka na(4 modela simulatora),ABB Unigear ZS1 switchgear training( rad na sklopki visokog napona),Internal audits according to ISO 9001:2015,Wärtsilä Training on RT-flex operations- Švajcarska,  Engineering design -Valona, Albanija i .Japanese Flag state course Mumbai, India  ..

Od 2014. godine dobija priliku da radi kao Stručni saradnik na Pomorskom fakultetu u Kotoru, brodomašinski simulator na kojem  je i dalje angažovan kao laborant za oblast brodomašinstva. Magistarske  studije završava 2016. godine na istom fakultetu u Kotoru, smjer Pomorske nauke, odbranivši rad na temu  „Mogućnosti upotrebe simulacionih softvera u cilju predikcije emisije oksida azota (NOx) iz brodskog motora MAN B&W“„ pod mentorstvom  dr Danila Nikolića sa ocjenom „A“.

 Miroslav Vukičević govori i piše engleski jezik a dobro poznaje i italijanski jezik. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.