Medicinski fakultet

Biografija - Vojinović Tanja
Biografija - Vojinović Tanja

Tanja Vojinović završila je integrisane akademske studije 2012. godine na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici  i stekla zvanje Dr pharm.

Stručni ispit je položila 2013. godine i stekla licencu za rad farmaceuta izdate od strane Farmaceutske komore Crne Gore.

Doktorirala je 2019. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje doktor farmaceutskih nauka.

Član je Farmaceutske komore Crne Gore.

Član je komisije za ispitivanje stručnog ispita za farmaceute, Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Predstavnik je Crne Gore u Simulation and pharmaceutical technologies for advanced patient-tailored inhaled medicines (SimInhale) - COST Action MP1404.

Član Naučnog odbora III Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

Učesnik na Annual Pharmaceutical and Biotechnology Manufacturing Congress for Central and Eastern Europe – CEE PHARM Connect 2018.

Predsjednik Komisije za izdavačku djelatnost Biltena Farmaceutske komore Crne Gore.

Član istraživačke grupe u inovativnom međunarodnom projektu ,,Balneološki efekti peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti˝ (2018-2020 god.)

Bila je učesnik 12th CESPT-a 2018.  godine.

Učestvovala je na međunarodnim i stručnim skupovima sa usmenom ili poster prezentacijom naučnoistraživačkog rada.

Od 2012 godine je saradnik na Farmaceutskom fakultetu sada Medicinski fakultet studijski program Farmacija na predmetima: Farmaceutska tehnologija, Industrijska farmacija, Biofarmacija, Farmakokinetika, Kozmetologija, Farmaceutska praksa.

Istraživački interes je usmjeren ka razvoju i optimizaciji formulacija čvrstih farmaceutskih oblika primjenom optimizacionih tehnika, ispitivanje i primjena prirodnih sirovina (aktivne i pomoćne supstance) u preparatima za primjenu na koži, in vitro biofarmaceutska karakterizacija.

Jezici: Engleski

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.