Mašinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Grdinić-Rakonjac MirjanaX

Mirjana Grdinić-Rakonjac, rođena je 21.04.1988. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu „Dušan Korać" u Bijelom Polju završila je 2002. godine. Gimnaziju „Miloje Dobrašinović" u Bijelom Polju završila je 2006. godine.

2010. godine diplomirala je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, smjer za bezbjednost drumskog saobraćaja, a 2012. godine, na istom fakultetu, stekla zvanje Master inženjer saobraćaja. Od 2016. godine je student doktorskih studija na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

ZAPOSLENJE

U periodu od 15. januara do 15. oktobra 2013. godine angažovana je na Mašinskom fakultetu u Podgorici  preko programa „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem”, koji realizuje Vlada Crne Gore i Uprava za kadrove. U zvanje saradnika u nastavi Univerziteta Crne Gore, na Mašinskom fakultetu u Podgorici izabrana je 2015. godine. Saradnik je u nastavi i istraživanju na naučno-istraživačkim projektima odsjeka za drumski saobraćaj. 

KONTAKT

Mašinski fakultet UCG, kabinet 409.

Cetinjski put, bb. 81000 Podgorica

068805675

grdinicm@yahoo.com

grdinicm@ucg.ac.me