Mašinski fakultet

Biografija - Ivanović Dečan
Biografija - Ivanović Dečan

Prof. dr Dečan Ivanović, redovni profesor, rođen je 16.06.1951. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomirao je i doktorirao (Nestacionarni laminarni granični sloj nestišljivog fluida) na Mašinskom fakultetu u Podgorici, a magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Za docenta je izabran 1992.godine, za vanrednog profesora 1997.godine, a za redovnog profesora Univerziteta 2002.godine. Na osnovnim studijama mašinstva drži predavanja iz predmeta: Primijenjena mehanika fluida VIs, Transport cijevima VIs, Cijevni vodovi VIIIs, Zaštita životne sredine VIIIs, na magistarskim  studijama:  Hidrodinamika,  i  na  doktorskim: Dvofazni tok, Odabrana poglavlja iz hidrodinamike. Na hidrotehničkom smjeru Građevinskog fakulteta predaje: Hidraulika 1, VIIs, Hidraulika 2, VIIIs, i na magistarskim studijama Mjerenja u hidraulici. Bio je predsjednik Savjeta Mašinskog fakulteta od 1995-1999. godine, šef Katedre za energetiku od 1999-2004. godine i podpresjednik Jugoslovenskog društva za teorijsku i primijenjenu mehaniku od 1997-2002. Govori, čita i piše engleski jezik. Kao autor ili koautor objavio je preko 80 radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kongresima, konferencijama i simpozijumima, iz kojih se izdvajaju:

Ivanović, D.: Injection and Ejection Fluid Influence on Separation of Unsteady Boundary Layer; Zeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik, No. 81, pp. 923-926, Berlin, 2001.

Ivanović, D.: Unsteady MHD boundary layer of incompressible fluid on circular cylinder with changeable diameter in time; Zeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mehanik, No. 79, pp.347-351, Berlin, 1999.

Saljnikov, V.; Ivanović, D.: Verallgemenierte Ahnlichkeitslosungen fur 2-D laminare instationare inkompressible Grenzschichtstromungen an profilierten Zylindern, Zeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik, No. 74, pp. 391-394,  Berlin, 1994.

Saljnikov, V.; Ivanović, D.: MHD Grenzschichtstromung an porosen Profilwanden mit Absaugung bzw. Ausblasen, Zeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik, No 68, pp. 171-175,  Berlin, 1988.

Saljnikov, V.; Ivanović, D.: Generalized similarity solutions for an unsteady boundary layer of incompressible fluid on elliptical cylinders with changeable ratio of semi-axes in time, Journal of Institut for numerical computation and analysis, No. 2, pp. 65-78,  Dublin, 1996.

Ivanović D.: Unsteady incompressible magnetohydrodynamic boundary layer on porous aeroprofil in high accelerating fluid flow, Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 27, pp. 87-102, Belgrade, 2002.

Ivanović Dečan, Ivanović Vladan: On injection-ejection fluid influence through different accelerating porous surfaces on unsteady 2D incompressible boundary layer characteristics, Theoretical and Applied Mechanics, Vol.32, No.2, pp. 131-146, Belgrade, 2005.

Ivanović, D.: Unsteady incompressible boundary layer equation in full two and two-once localized parametric approximation; Journal of Mathematics, Vol. 31, No. 1, pp. 47-55, Novi Sad, 2001.

Ivanović, D.: The shear stress distribution of unsteady incompressible boundary layer in diffuser region on porous contour, Journal FACTA UNIVERSITATIS, Vol. 3, No. 11, pp. 261-269, Niš, 2001.

Predsjedavao je sesijama iz Mehanike fluida na međunarodnim kongresima (Amerika, Njemačka). Recenzirao je mnoge radove za međunarodne časopise iz koji se nalaze u bazi podataka: International Journal for Numerical Methods in FLUIDS, Published by John Wiley&sons, New York; Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, Springer, Berlin; Thermal science, Belgrade; Theotetical and Appled mechanics, Belgrade.

Držao je predavanja po pozivu na nekoliko međunarodnih konferencija.

Naučno-istraživački projekti

Istraživanje neustaljenih tokova viskoznog fluida (rukovodilac projekta; Ministarstvo prosvjete i nauke, Sektor za nuku i Univerzitet, Br.: 05-1/3-3373, Podgorica, 2008-2011).

Savremene metode istraživanja nestacionarnih strujnih tokova viskoznog fluida (rukovodilac projekta; Ministarstvo prosvjete i nauke, Sektor za nuku i Univerzitet, Br: 05-1/3, Podgorica2005-2007.)

Metoda uopštene sličnosti u teoriji nestacionarnog graničnog sloja nestišljivog fluida (rukovodilac projekta; Ministarstvo prosvjete i nauke, Sektor za nauku i Univerzitet, Broj:05/01-3-1432, Podgorica, 2000-2001.

Aktuelni problemi mehanike sa primjenama; Tema: Teorija laminarnog graničnog sloja, Projekat 04M03A0, Matematički institut SANU, Beograd, 1997-2000.

Savremeni problemi primijenjene matematike i mehanike; Tema: Metod uopštene sličnosti u istraživanjima graničnih slojeva nestišljivog fluida, Savezni projekat OSI (osnovna strateška istraživanja) 263, Beograd, 1994-1999.

Učestvovao je kao predsjednik ili član Komisija za revizije niza glavnih projekata iz Hidroenergetik, kao što su:

1. Regionalni vodovod za Crnogorsko primorje, JP reg.vodovod, Budva, 2007.

2. Deponija pepela i šljake TE "Pljevlja", Elektroprivreda Crne Gore, Nikšić,2007.

3. Optimalno korišćenje voda Gornje Zete, Elektroprivreda Crne Gore, nikšić, 2002.

4. Analiza stanja kotlovskih jedinica i prateće opreme u energani KAP-a, 2003.

5. Modernizacija hidropneumatskog sistema odvoda pepela i šljake na TE "Pljevlja", Elektroprivreda Crne Gore, Nikšić, 2000.

Član je: Evropskog društva za mehaniku (EUROMECH-European Mechanics Society),  Međinarodnog društva za matematiku i mehaniku (GAMM- Gesellschaft fur angewandte mathematik und mechanik),  Odbora za tehničke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). Inženjerske komore Crne Gore.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.