Mašinski fakultet

Biografija - Janjić Mileta
Biografija - Janjić Mileta

Prof. dr Mileta Janjić, dipl.inž.maš., redovni profesor Univerziteta Crne Gore, rođen je 31.08.1967. godine u Žabljaku. Osnovnu i dva razreda srednje škole završio je u Žabljaku, a treći i četvrti razred srednje škole u Nikšiću, smjer prirodnomatematički. Dobitnik je diplome "Luča".

Godine 1986. upisao je studije na Univerzitetu Crne Gore - Mašinskom fakultetu u Titogradu i otišao na odsluženje vojnog roka u JNA. Nakon regulisanja vojne obaveze započeo je studiranje, koje je završio u redovnom roku i diplomirao 06.07.1992. godineNakon diplomiranja zasnovao je radni odnos na Univerzitetu Crne Gore - Mašinskom fakultetu u Podgorici 01.09.1992. godine kao saradnik, gdje upisuje postdiplomske studije, smjer: Proizvodno mašinstvo, usmjerenje: Proizvodne tehnike i tehnologije. Magistarski rad pod nazivom: "Prilog modeliranju tečenja metala pri zapreminskom oblikovanju osnosimetričnih elemenata" odbranio je 07.03.1997. godine. Nakon magistriranja, izabran je u zvanje asistenta.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: "Istraživanje naponsko deformacionih parametara u procesima zapreminskog deformisanja" odbranio je 05.10.2005. godine. U zvanje docent na Univerzitetu Crne Gore izabran je 26.10.2006. godine. U zvanje vanredni profesor izabran je 22.12.2011. godine, a u zvanje redovni profesor izabran je 26.12.2017. godine.

Prodekan je za naučnoistraživački rad na Univerzitetu Crne Gore - Mašinskom fakultetu.

Redovni je član i potpredsjednik Inzenjerske akademije Crne Gore.

Rukovodilac je Kooperativnog trening centra i Cenra za posovnu podršku na Univerzitetu Crne Gore - Mašinskom fakultetu.

Bio više puta na usavršavanjima i studijskim boravcima na poznatim međunarodnim visokoškolskim institucijama:

  1. The University of Birmingham (UK), od 15.06.2000. do 20.08.2000. godine
  2. International Lenguage Schools - Nottingham (UK), od 21.01.2001. do 11.02.2001. godine
  3. Montanuniversitaet Leoben (Austrija), od 01.03.2001. do 31.05.2001. godine
  4. Southern Methodist University u Dalasu - Teksas (SAD), od 01.05.2006. do 01.08.2006.

Bio je više puta na kraćim studijskim boravcima i obukama na:

  1. Sapienza - Universita di Roma, Italija
  2. Graz University of Technology, Austrija
  3. Institute for Production Engineering - IPU, Kopenhagen, Danska
  4. University of Ljubljana (ULJ), Slovenija
  5. University of Alicante, Spanija
  6. Hamburg University of Technology, Germany

Autor je oko 130 radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučno stručnim časopisima i konferencijama, od kojih je jedan broj časopisa indeksiran u međunarodnim bazama SCI/SCOPUS. Autor je jedne monografije i udžbenika. Učestvovao je kao član radnih timova i rukovodilac na više naučno stručnih projekata, kao i u drugim, brojnim stručnim aktivnostima.