Mašinski fakultet

Biografija - Karadžić Uroš
Biografija - Karadžić Uroš

Rođen sam 08.05.1974. god. u Šavniku, Crna Gora. Osnovnu školu sam završio u Šavniku, a srednju Mašinsko-metalsku školu u Nikšiću.

Mašinski fakultet u Podgorici sam završio 1999. godine, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Proračun kanalske mreže za razvod vazduha u sistemima klimatizacije“ sa ocjenom 10 (deset).

Postdiplomske studije, smjer Energetika, na Mašinskom fakultetu sam upisao 2000. godine. Postdiplomske studije završio sam sa prosječnom ocjenom 9.5. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza fenomena prelaznih procesa u hidrauličkim sistemima“ sam odbranio u oktobru 2004. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Modeliranje kompleksnih graničnih uslova za prelazne procese u hidrauličkim sistemima“ sam odbranio 20.11.2008. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici.

Od maja 2000. godine do oktobra 2009. godine sam bio zaposlen na Mašinskom fakultetu u Podgorici, kao saradnik, a zatim kao saradnik u nastavi.

Tokom saradničkog staža sam učestvovao u organizaciji i izvođenju nastave na sledećim predmetima: Mehanika fluida, Prenos toplote i mase, Turbomašine I, Pumpe ventilatori i turbokompresori, Cijevni vodovi, Projektovanje energetskih postrojenja, Turbine, Grijanje i provjetravanje.

Od oktobra 2009. godine do januara 2015. godine sam zaposlen na Mašinskom fakultetu u Podgorici u zvanju docenta na sledećim predmetima: Pumpe ventilatori i turbokompresori, Turbine, Projektovanje energetskih postrojenja, Hidroelektrane.

Od januara 2015. godine do danas sam zaposlen na Mašinskom fakultetu u Podgorici u zvanju vanrednog profesora na sledećim predmetima: Pumpe ventilatori i turbokompresori, Turbine, Projektovanje energetskih postrojenja, Hidroelektrane.

Učestvovao sam i učestvujem u realizaciji sledećih naučno-istraživačkih projekata:

 • “Measurements of the flow fields characteristics in high pressure conditions” (naučna i tehnološka saradnja između Vlada Republike Slovenije i Crne Gore; 2006-2008.)
 • “Mjerenje karakteristika strujnih polja u uslovima visokog pritiska” (projekat finansiran od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore; 2006-2008.)
 • “Mjerenje karakteristika turbulentnih strujnih polja u cijevima i kanalima” (projekat finansiran od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore; 2008-2011.)
 • “Conecting Energy NCPs: A proactive network of National Contact Points in the Seventh Framework Programme under the Energy Theme, C-ENERGY” (projekat finansiran od strane Evropske Komisije; 2009-2010.)
 • “Measurements of turbulent flow characteristics in pipes and channels” (naučna i tehnološka saradnja između Vlada Republike Slovenije i Crne Gore; 2010-2011.)
 • Development of a small hydropower registry for Northern Montenegro (projekat finansiran od strane EBRD, 2011-2012)

 • “Istraživanje prelaznih procesa u hidrauličkim i aeromehaničkim sistemima” (projekat finansiran od strane Ministarstva nauke Crne Gore; 2012-2014.)
 • “Training courses for public services in sustainable infrastructure development in Western Balkans- SDTRAIN“ 530530-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPHES” (projekat finansiran od strane Evropske Komisije; 2012-2014.)
 • “Investigations of water hammer effects in a test facility” (naučna i tehnološka saradnja između Vlada Republike Slovenije i Crne Gore; 2012-2013.)
 • “Western Balkans regional energy efficiency programme (REEP), Policy dialogue – Supporting ESCO projects in the public sector, Legal assistance for an ESCO project enabling legal framework” (projekat finansiran od strane EBRD; 2013-2014.)
 • “Investigations of hydraulic transients during filling and emptying of pipelines” (naučna i tehnološka saradnja između Vlada Republike Slovenije i Crne Gore; 2014-2015)
 • “Western Balkans regional energy efficiency programme (REEP), Scoping study for Street Lighting Modernization Programme using ESCO approach in Montenegro, (projekat finansiran od strane EBRD; 2015)
 • „Investigation of the turbulent swirl flow influence on the energy parameters of the axial fans by using contemporary measurement techniques“. (naučna i tehnološka saradnja između Vlada Republike Srbije i Crne Gore; 2016-2017)
 • Enhancement of Registry of Small Rivers for Small Hydropower Projects Potential of up to 10 MW in Montenegro, financed by EBRD. (projekat finansiran od strane EBRD; 2016-2018)
 • REady for BUSiness, Integrating and validating practical entrepreneurship skills in  engineering and ICT studies – REBUS, 573664-EPP-1-2016-BA-EPPKA2-CBHE-JP, ERASMUS+. (2016-2019)

 • “Research and development of improved measures for protection of hydropower plants during hydraulic transients in order to increase their reliability and energy efficiency”. Scientific and technological cooperation between Governments of Republic Serbia and Montenegro.  (2019-2020)

 

Moj dosadašnji naučno-istraživački rad rezultirao je objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima, kao i prezentacijama na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.

Kao stipendista slovenačkog Ministarstva za obrazovanje, nauku i sport boravio sam na stručnom usavršavanju u Litostroju EI doo u periodu januar 2005 – mart 2005.

U maju 2007. godine sam od strane Ministarstva prosvjete i nauke izabran kao nacionalna kontakt osoba za oblast energije u Sedmom okvirnom programu Evropske Unije (Energy NCP) i tu dužnost sam obavljao do juna 2012. godine.

Od januara 2009. član sam IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).

Od decembra 2009. član sam Inženjerske komore Crne Gore.

Od januara 2012. član sam CG KO CIGRE (Crnogorski komitet međunarodnog vijeća za velike električne mreže – CIGRE)

Dobitnik sam godišnje nagrade Inženjerske komore Crne Gore za ostvarene rezultate u struci iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata za 2013. godinu.

Dobitnik sam priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinose razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Mašinskom fakultetu za 2018. godinu.

Oženjen sam, otac dvoje djece.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.