Mašinski fakultet

Biografija - Pajković Vladimir
Biografija - Pajković Vladimir

Prof. dr Vladimir R. Pajković, dipl.maš.inž., rođen je 24.12.1961. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Priboju (Srbija). Diplomirao 1989. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smer Mehanizacija. Postdiplomske studije završio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Motori. Magistarski rad pod nazivom "Istraživanje strujnih procesa u cilindru motora primenom višesenzorskih anemometarskih sondi sa zagrejanim vlaknom" odbranio 2000. godine. Doktorirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici,   2005.   godine,    sa    tezom    "Istraživanje    strujnih procesa  u  usisnom kanalu/ventilu motora". Od 1990. godine stalno zaposlen na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, najpre kao asistent na grupi predmeta na smerovima Mehanizacija i Drumski saobraćaj. U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore, na oblasti Motori i vozila, izabran 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 2011. godine. Oblasti užeg interesovanja: motori i vozila, drumski saobraćaj, ekologija. Objavio preko 30 radova u međunarodnim česopisima i naučno-stručnim skupovima i konferencijama. Tokom 2006. godine bio na kraćem studijskom boravku na Univerzitetu Stankin (Rusija). Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore stalno angažovan na poslovima Centra za motore i vozila, Centra za mašinsko-saobraćajna veštačenja i Laboratorije za merila u drumskom saobraćaju. Bio organizacioni sekretar međunarodnih naučno-stručnih skupova "Izvor i prenos snage" (1997, 1999, 2001) i "Aluminijum i automobil & Automobil i ekologija" (2003). Član Programskog odbora savetovanja "Saobraćajne nezgode".

Hobi – šah. Bio prvak Crne Gore 1995. godine, ekipni prvak SRJ (sa ekipom Budućnosti iz Podgorice) 1998. godine, prvi selektor šahovske reprezentacije Crne Gore, 2006-2009.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Naučno-istraživačka djelatnost

Pajković, V.R, Petrović, S.V.: Spatial flow velocity distribution around an inlet port/valve annulus, Thermal Science, ISSN 0354-9836, №1, Vol. 12, 2008, pp. 73-83.

Čolović, N, Pajković, V.R.: Perspektive primjene biodizela u drumskom saobraćaju, Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI, Banja Luka, 2009.

Nikolić, B, Vujadinović, R, Pajković, V.R. i dr.: Exhaust emission from vehicles in Montenegro, World Automotive Congress FISITA, Paper Code F02E077, Finska, 2002.

Nikolić, B, Gomilanović, M, Pajković, V.R.: On road liquid fuel consumption and its influence on environmental pollution in Montenegro, International conference on Technologies and combustion for a clean environment, Portugal, 2001.

Durković, R, Pajković, V.R. i dr.: Selection, allocation and method of providing mobile machines transmission reliability, International conference Trans&Motoauto, Bugarska, 2000.

Naučno-istraživački projekti

Naučni projekat »Istraživanje problema strujanja gasa u usisnim i izduvnim kana-lima dizel motora«, nosilac: Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, investitor: Ministarstvo prosvjete i nauke RCG – član radnog tima.

Istraživačko-razvojni projekat "Istraživanje i razvoj metoda projektovanja, proračuna i ispitivanja hidrauličnih bagera sa primjenom na razvoj hidrauličnog bagera zapremine kašike 2.5 m3", nosilac: Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, investitori: SIZ za nauku SRCG i IGM "Radoje Dakić", – član radnog tima.

Transport and Climate Change Course, organizacija: Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Fondazione Willy Brandt (Italy) i Ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije, finansijer: Fondazione Willy Brandt (Italy), 2008. – rukovodilac i program-lider kursa.

Članstvo u asocijacijama

Član Upravnog odbora Jugoslovenskog društva za motore i vozila – JOMV, 1998-2002.

Član Crnogorskog društva za motore i vozila – CDMV

Član Inženjerske komore Crne Gore

Dokumenti