Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Milošević Zoran
Biografija - Milošević Zoran

Zoran Milošević rođen je 29.05.1961. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju školu završio je u mestu rođenja, a Fakultet fizičke kulture na Univerzitetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu je magistrirao, doktorirao i stekao zvanja asistenta, docenta, vanrednog i redovnog profesora na predmetu Teorija fizičke kulture. Nastavno-naučnu delatnost profesora Univerziteta realizuje na osnovnom (strukovni i akademski), master i doktorskom studiju. Do sada je objavio više od 150 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Recezent je u više međunarodnih naučnih časopisa. Član organizacionih odbora velikog broja međunarodnih naučnih konfrerencija, kao i uređivačkih odbora značajnih nacionalnih i međunarodnih naučnih časopisa. U periodu od 2004. do 2008. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća Novog Sada zaduženog za sport, gde se, pored projekata školskog i masovnog sporta, posebno ističe učešćem u organizaciji sportskih manifestacija evropskog i svetskog nivoa takmičenja. Za odbornika u Skupštini Grada Novog Sada, biran je 2008. godine. Od novembra 2012. godine je bio na funkciji Načelnika Južnobačkog upravnog okruga. Trenutno pored aktivnosti na matičnom fakultetu nalazi se na funkciji Pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Član je Pokrajinske vlade AP Vojvodine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.