Medicinski fakultet

Biografija - Vujičić Vesko+
Biografija - Vujičić Vesko+

 

Dr VESKO VUJIČIĆ, specijalista interne medicine, subsecijalista hematolog

 

ROĐEN –25.04.1970. Podgorica

BRAČNO STANJE – neoženjen

STRANI JEZIK – ruski, engleski

POZICIJA – ljekar subspecijalista hematolog u Centru za hematologiju, Klinički Centar Crne Gore

OBRAZOVANJE

 1. Doktor medicine (Univerzitet Kragujevac) prosječna ocjena 9,23
 2. Specijalista Interne medicine (Univerzitet Beograd)
 3. Strucni saradnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici, predmet interna medicina
 4. Subspecijalista hematolog (Univerzitet Beograd ), prosječna ocjena 10,0
 5. Odbranio rad iz uže specijalizacije (Univerzitet Beograd) tema- Ekstranodalni limfomi gastrointestinalne lokalizacije-retrospektivna petogodišnja analiza

Od 2000. Magistraske studije, svi ispiti položeni, odobrena tema- Prognostički faktori kod bolesnika sa nehočkinskim limfomima želuca i crijeva

 1. Na doktorskim studijama ( Univerzitet Podgorica)
 2. Odbranjena magistarska teza pod nazivom Prognostički faktori kod bolesnika sa  nehočkinskim limfomima želuca i crijeva

RADNO ISKUSTVO

 1. Hematološko odjeljenje Interne klinike
 2. Stručni saradnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici, predmet interna medicina
 3. Profesor hematologije sa transfuziologijom u Srednjoj Medicinskoj skoli u Podgorici.
 4. Godišnja nagrada Kliničkog Centra Crne Gore za postignute rezultate
 5. Mentor ljekarima na specijalizaciji iz Interne medicine

ČLANSTVO

Evropsko udruženje hematologa 2007.

 

KURSEVI I KONGRESI

 

Od 1998. godine svi hematološki kongresi ( 1998., 2002., 2007. u Herceg Novom, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu ) i Hematološki dani ( 2000. i 2004. u Novom Sadu i Nišu) na prostoru bivše Jugoslavije.

 1. 8. godišnji kongres EHA, Lion
 2. 5. kongres BUON, Beograd
 3. Prvi i drugi kongres udruženja za aterosklerozu Srbije i Crne Gore, Novi Sad i Beograd
 4. VII kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo
 5. Life Beyond NHL: Expert Investigator Forum, Hamburg
 6. Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore, Beograd
 7. XII Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Ulcinj
 8. Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore, Tara
 9. 3. kongres transfuziologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd
 10. 2. Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne Gore
 11. XVII kongres otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Novi Sad
 12. VIII kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo
 13. Edukativni seminar:»Transplantacija matičnih hematopoetskih ćelija», Palić
 14. 12. godišnji kongres EHA, Beč
 15. godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor
 16. Mabthera Expert Forum, Budimpešta
 17. 13. godišnji kongres EHA, Kopenhagen

3.Novembar 2008. GCP Trening za istraživače u Podgorici, predavač Kathrin Laubaucher

2009.14.godisnji kongres EHA, Berlin

2010.15.godisnji kongres EHA, Barselona

 1. 1.Kongres hematologa i transfuziologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2011.16.godisnji kongres  EHA, London,

 1. 2.kongres hematologa Srbije, Beograd

2012.17.godisnji kongres EHA, Amsterdam

2013.18. godišnji kongres EHA, Stokholm

2014.19.godišnji kongres EHA,Milano

 1. 3. Kongres hematologa Srbije, Kragujevac

2015.20.godišnji kongres EHA Beč

2016 CML  Goals , Madrid

2016.21.godišnji Kongres EHA, Kopenhagen

2017.22.godisnji Kongres EHA, Madrid

 1. 2. kongres hematologa Bosne i Hercegovine

2018.23.godisnji KongresEHA, Stokholm

MONOGRAFIJE

Autor i koautor oko 100 radova prikazanih na republičkim, bivšim federalnim, balkanskim i evropskim kongresima.

Rad u časopisu indeksiranom u current contets-u (CC) pod nazivom:

 “Primary extranodal lymphomas of gastrointestinal lokalisations” objavljenom u Medical Oncology 2006; 23:235-35

Mentor i komentor više studentskih radova na kongresima studenata medicine u Sofiji, Ohridu, Beogradu, Zagrebu, Kairu i Berlinu.

Predavač na više stručnih skupova pod nazivom:

”Kliničke karakteristike i savremeni načini liječenja HLL”, “Limfadenopatija”, “Nova era u liječenju HML”, “Terapijski modaliteti u liječenju HML-a”, “Rijetke bolesti “ , “Goše pacijenti u Crnoj Gori “i predavač o eritropoetinu na Onkološkim danima.

Glavni istraživač u studiji “Sigurnosni tretman pacijenata sa indolentnim ili agresivnim B ćelijskim non-Hodgkin limfomom sa pozitivnim CD 20 statusom pri primjeni monoklonskog antitijela Rituximab “, a istraživač u studiji primjene eritropoetina kod onkoloških pacijenata.

Autor smjernica za liječenje pacijenata sa CML.