Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Vujović TeodoraX

CURRICULUCM VITAE

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Teodora Vujović

Mjesto i datum rođenja: Bar, 16.11.1988.godine

Adresa: Rena br 6, 85 000 Bar

Telefon: 067/899-407, 069/300-994

E-mail adresa: teodoravujovic@hotmail.com

OBRAZOVANJE:

 • Osnovnu školu završila u Baru, dobitnik diploma “Luča”, Đak generacije Osnovne škole “Meksiko”
 • Završila Gimnaziju “Niko Rolović” u Baru, dobitnik diploma “Luča A”
 • Upisala Medicinski fakultet u Podgorici 2007.godine
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Podgorici 30. Maja 2013.godine, sa prosječnom osjenom 9.90 (A)
 • Dobitnik nagrade “19. Decembar” 2011. godine, dobitnik nagrade Atlas fondacije 2013.godine
 • Pripravnički staž odradila u JZU Dom zdravlja Podgorica 2013/2014.godine
 • Položila stručni ispit u zvanju doktora medicine 20.06.2014.godine pred Ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja
 • Ljekarska komora Crne Gore izdala Licencu br 3680 dana 24-07-2014.
 • Od 14.04.2015. do 13.04.2016. zaposlena kao klinički ljekar na Odjeljenju endokrinologije Interne klinike JZU Klinički Centar Crne Gore. Radno mjesto podrazumijeva rad na Odjeljenju, kao i rad u Urgentnom centru
 • Od 2016.godine do danas zaposlena u Centru za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore, kao specijalizant treće godine Interne medicine sa usmejrenjem za kardiologiju
 • Od 2013.godine do danas zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao stručni saradnik na predmetu Medicinska biohemija i hemija

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 • Engleski, španski i njemački jezik – govori i piše

POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU

 • Word, Excel, Power Point, Internet

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD I KONGRESI

 • Jednomjesečna studentska razmjena u Njemačkoj, jula 2011. Godine, na Odjeljenju anesteziologije, “Katolisches Klinikum Boshum der Ruhi-Universthat Bochum”
 • Jednomjesečna studentska razmjena u Španiji, Barselona, avgusta 2012.godine. na Odjeljenju Urgentne medicine, “Hospital Clinic”
 • Jednomjesečna studentska razmjena u Rusiji, jula 2013.godine, na Odjeljenju oftalmologije, “Regional Hospital No 1”
 • Dio istraživačkog tima u prvoj godini (akademska 2012./2013.godina) realizacije nacionalno-istraživačkog projekta Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore “Istraživanje gojaznosti i siromaštva kod djece Crne Gore- klinički, biohemijski, patofiziološki i preventivni aspekti”
 • Naučno istraživanje na temu “Stres kod studenata medicine” tokom septembra i oktobra 2011.godine
 • Kontinuirana edukacija na temu “Potencijalni rizici primjene biološke terapije”
 • Učešće na Prvom srpskom kongresu o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu sa međunarodnim učešćem, Beograd 16.17.oktobar 2015. godine, kao koautor rada na temu: “Povezanost hiperinuslinizma i autoimunog tireoiditisa kod žena sa PCO sindromom”
 • Učešće na Simpozijumu - bolesti hipofize i hipotalamusa oktobra 2015. na Staroj planini
 • Kontinuirana edukacija na temu “Novine u dijagnostici i liječenju neuroendokrinih tumora”
 • Učešće na XV kongresu društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem kao koautor rada na temu: “Povezanost autoimunog tiroiditisa sa nastupanjem menarhe kod žena sa PCO sindromom”
 • Učešće na XVII Svjetskom kongresu ginekologije i endokrinologije u Firenci kao koautor rada na temu “Influence of statin therapy on steroids production in hypertensive older men”
 • Učešće na Evropskom kongresu ECE 2016 u Minhenu, kao koautor rada na temu “Consequences of untreated hypothyroidism”
 • Učešće na stručnom skupu “Stalni izazovi u liječenju Diabetes mellitus-a tip 2”
 • Zaposlena u Centru za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore, kao specijalizant treće godine Interne medicine sa usmejrenjem za kardiologiju

 

Dokumenti