Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Adrović SanelaX
ime i prezime: Sanela Adrović
 

Datum rođenja: 03,06,1976                                                                                               

 

Adresa: Berane (Crna Gora)

 

Telefon: + 382 67 244 860

 

E-mail: sanela0376@gmail.com

 

 

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

  • Medicinski fakultet
  • Specijalista Anesteziologije sa reanimatologijom
  • Položen stručni (državni ispit)

 

 

radno iskustvo

 

 

14 god. U Službi Anestezije I reanimacije (OB: Berane)

 

OSTALO

                                                                                                             

  • Poznavanje engleskog nivo B2
  • Poznavanje njemačkog nivo A1
  • Položen vozački ispit ,,B” kategorija.
  • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office, Internet, Excel)
  • Asistent na Medicinskom fakultetu – 3 god ( Visoka medicinska Škola u Beranama) na predmetima: Biohemija; higijena sa epidemiologijom