Fakultet likovnih umjetnosti

prof. mr Ana Matić / Biografija
prof. mr Ana Matić / Biografija

Rođena 1972. godine u Nišu, gdje je završila srednju umetničku školu Đorđe Krstić. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek grafika, smjer grafički dizajn. Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na katedri za plakat. Redovna je profesorica na Studijskom programu Grafički dizajn, Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje Univerziteta Crne Gore, na predmetima: Uvod u dizajn, Grafičke komunikacije, Razvoj i teorija dizajna, a predavala je i Tipografsko oblikovanje i Interaktivni dizajn.

Članica ULUCG-a. Od 2018. predsjednica NVU FLUX. Živi u Podgorici. Ima bogatu stručno-umjetničku izlagačku biografiju i dizajn portfolio. Dobitnica je nekoliko nagrada za dizajn, organizatorka je i učesnica mnogih izložbi, konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu. Inicijatorka i koordinator FLUID dizajn foruma Montenegro (2013-).

 

2010.

 • Koordinatorka projekta Artefakt - MADE in Cetinje, Cetinje
 • Koordinatorka radionice Xplicit Typo Warmshop Berlin, Berlin

2011.

 • Koordinatorka projekta «3 u 1» Penguin – Glaser – Mirko Ilić, Cetinje
 • Koordinatorka projekta Xplicit Typo Warmshop Berlin, Cetinje

2012.

 • Voditeljica radionice u okviru konferencije Grafički dizjaner – autor ili univerzalni vojnik 3, Beograd (zajedno sa Adelom Zejnilović)
 • Inicijatorka projekta (izložba i radionica) Ulmski modeli, Cetinje

2013.

 • Autorka i koordinatorka FLUID dizajn forum #01/2013, Cetinje – Identitet grada
 • Koordinatorka projekta i voditeljica radionice Mapiranje tematskih staza i specifična turistička signalizacija lokaliteta Godinje (zajedno sa Lazarom Pejovićem), Ministarstvo kulture Crne Gore, projekat Cultema, SEE progra4.

2014.

 • Koordinatorka FLUID dizajn forum #02/2014, Cetinje – Grad i komunikacije
 • Učesnica workshopa SEE Regional Design Incubator - Regional Cooperation Council, Task Force for Culture and Society, Jahorina
 • Predavač na SOS dizajn festivalu, Sarajevo

2015.

 • Koordinatorka FLUID dizajn forum #03/2015, Cetinje/Bar – Turizam za kulturu / Kultura za turizam / Dizajn za oboje
 • Partner koordinatorka Green Culture Fest - Montenegro, Ada Bojana

2016.

 • Koordinatorka FLUID dizajn forum #04/2016, Nikšić/Bar/CetinjeMade by ME

2017.

 • Koordinatorka FLUID dizajn forum #05/2017, Podgorica – Vidljivo/Visible
 • Koordinatorka projekta Antifašisitčka mapa Nikšića, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje i Ministarstvo kulture Crne Gore (zajedno sa Milenom Jovićević i Lazarom Pejovićem)

2018.

 • Koordinatorka FLUID dizajn forum #06/2018, Kotor/Cetinje – Kontaminacija/Contamination
 • Koordinatorka projekta Kreativna Crna Gora, Agro dizajn - Crnogorska kultura hrane, Ministarstvo kulture Crne Gore

2019.

 • Koordinatorka FLUID dizajn forum #07/2019, Cetinje/Tivat – Pomjeranja/Shiftings

 

 

 

PREGLED NAJVAŽNIJIH NAUČNIH ILI UMJETNIČKIH DJELA

 

2004.

 • Monografija Petar Lubarda 1907-1974, Galerija Tiodorović; Podgorica

2005.

 • Obilježja i oznake Uprave policije, Uprava policije Crne Gore

2007.

 • Monografija Crna gora i velike sile, autori Živko M. Andrijašeić i Šerbo Rastoder, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica
 • Monografija - Crna Gora Zemlja legendi, Nova Knjiga, Podgorica

2008.

 • Monografski katalog Rajko Todorović Todor – retrospektiva, CSUCG
 • Monografija Filip Janković, slike/paintings – crteži/drawings, CSUCG
 • Monografija Dragan Karadžić, slike/paintings – crteži/drawings, CANU
 • Katalog Od Arsenala do Porto Montenegra (Tranformacija), Paviljon Crna Gora, 11. internacionalna izložba arhitetkture – Bjenale u Veneciji, Crna Gora, Ministarstvo kulture, sporta i medija
 • Vizuleni identitet Reforma zdravstva, Crna Gora, Ministarstvo zdravlja i socijanlnog staranja, Fond za zdravstvo (total dizajn)

2009.

 • Idejno rješenje poštanske marke na temu “550 godina od rođenja Božidara Vukovića Podgoričanina”, Pošta Crne Gore (prva nagrada na javnom Konkursu)

2010.

 • Vizuelni identitet / Total dizajn “100 godina od obnove Kraljevine Crne gore” , Ministarstvo kulture Crne Gore
 • Serija kataloškihi i monografskih publikacija povodom obilježavanja jubileja “100 godina od obnove Kraljevine Crne gore”, Ministarstvo kulture, Narodni Muzej Crne Gore, Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević, Državni Arhiv Crne Gore
 • Monografija Paštrovske crkve i manastiri - Zidno slikarstvo, autor Prof. dr Aleksandar Čilikov, DPC Podgorica i Univerzitet Crne Gore

2011.

 • 2011/12 Vizuelni identitet – Regional Cooperation Council - Task Force on Culture and Society, Regional Cooperation Council

2012.

 • Vizuleni identitet i slogan – ME 4 EU, EU 4 ME (Ja za Evropu, Evropa za mene) - Pregovori Crna GoraEU, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore (prva nagrada)
 • Likovni urednik kataloga Comon Ground – Sljedeći korak / Next Step / Passo Successivo, prezentacija Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji, Minstarstvo turizma i održivog razvoja

2013.

 • Vizuelni identitet – Nacionalna biblioteka Crne Gore (prva nagrada na javnom Konkursu)
 • Likovni urednik kataloga Misliti slikom / Pensare attraverso l’immagine / Image ThinkIrena Lagator Pejović, prezentacija Crne Gore na Bijenalu umjetnosti u Veneciji, Minstarstvo kulture Crne Gore i Centar savremene umjetnosti Crne Gore
 • Vizuelni identitet / Promo / Katalog / Web site – FIAT - Festival internacionalnog alternativnog teatra, Podgorica (zajedno sa Srđom Dragovićem i Robertom Aleksićem)

2014.

 • Vizuelni identitet kampanje Dobrovoljno davalaštvo krvi u Crnoj Gori 2014, Svjetska zdravstvena organizacija (zajedno sa Lazarom Pejovićem i Srđom Dragovićem)

2015.

 • Total dizajn izložbe Bez vas se ne može pisati istorija – uloga crnogorske žene u Drugom svjetskom ratu – povodom 70 godina od borbe protiv fašizma (koncept izložbe Milena Pejović i Jelena Đurović), Nacionalna bibloteka Crne Gore

2016.

 • Vizuleni identitet – DECENIJA OBNOVE NEZAVISNOSTI – HILJADU GODINA DRŽAVNOSTI, Vlada Crne Gore (prva nagrada na pozivnom Konkursu)
 • Dizajn ambalaže za umanjenu repliku Vladimirovog krsta, Turistička organizacija Opštine Bar
 • Monografija Vojo Stanićslike/paintings, Obodsko slovo, Podgorica (priređivač Niko Martinović)
 • Vizuleni identitet – KULTURNO DOBRO CRNE GORE, Ministarstvo kulture (prva nagrada na javnom Konkursu)

2017.

 • Vizuleni identitet – Ministarstvo evropskih poslova, Vlada Crne Gore – Ministarstvo evropskih poslova

2018.

 • Monografija – 10 godina CALIMS-a, CALIMS - Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

2019.

 • Vizuleni identitet – International Conference Green Days 2019 – Unlocking Green Growth Potential” – UNDP Crna Gora
 •  

 

e-mail:

UCG / ana.m@ucg.ac.me

private / anamatic@t-com.me

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.