Arhitektonski fakultet

Biografija - Dr Alihodžić Rifat, dipl.ing.arh.
Biografija - Dr Alihodžić Rifat, dipl.ing.arh.

Dr Rifat Alihodžić, dipl.ing.arh

Redovni  profesor      

Broj kabineta: 016

Kontakt: ++382 67 240 607, ++382 69 326 623,

E-mail: rifata@ac.me, arhing_ar@t-com.me , www.rifat-alihodzic.com   

              Rođen 22.02.1956. godine u Beranama. Gimnaziju završio u Bijelom Polju. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zvanje magistra tehničkih nauka stekao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beograduna smjeru“Arhitektonska kompozicija” .Predmetni magistarski rad dobio je prestižnu nagradu “Milorad Macura” koju dodjeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Zvanje doktora tehničkih nauka, iz oblasti arhitekture i urbanizma, stekao na Fakultetu tehničkih nauka-Departman za arhitekturu i urbanizam u Novom Sadu. Teorijska istraživanja su usmjerena na perceptivne procese u arhitekturi i arhitektonsku kompoziciju.     

              Prvo zaposlenje ostvario u Zavodu za urbanizam i projektovanje Bijelo Polje. Sopstveni projektnio biro „ ARHING inženjering“ aktivirao 1990 god. Na Univerzitetu Crne Gore zaposlen od 2008.godine.

              U stručnoj praksi realizovao preko stotinu objekata, od čega pet  prema prvonagrađenim konkursnim rješenjima .

              Dva realizovana objekta su publikovana u eminentnim, međunarodnim,časopisima za relizovana arhitektonska djela. Časopis Word Architecture, u tematskom broju posvećenom funeralnoj arhitekturi, objekat kapele u Bijlom Polju uvrstio je među trinaest objekata, te vrste,  iz cijelog svijeta.  Dobitnik  prestižne nagrade „Borba“ za najbolje realizovano arhitektonsko djelo u Crnoj Gori 1990 godine, treće Inagrade na međunarodnom salonu urbanizma u Nišu 2011, nagrade „CEMEX“ 2014.god. na državnom nivou .Godine 2018  dobio prvu nagradu na državnom i treću nagradu „CEMEX“ na međunarodnom niovou u Meksiku . Nominovan za, međunarodne, prestižne nagrade : “Aga Khan Award for Architecture 2010, Geneva ” i “Mies Van de Rohe Award for Architecture 2011, Barcelona”.                                                                                  Svojim djelom, prema nominaciji Ministarstva kulture Crne Gore,predstavljavao Crnu Goru na XII internacionalnom Bienalu arhitekture u Veneciji 2010 godine (jedan od tri izložena projekta).            Uloga Komesara nacionalne izložbe na XIII internacionalnom Bienalu arhitekture u Veneciji, povjerena od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore 2012. godine.

             Izlagao, prema izboru selekcionog žirija, na East Centric Architecture Triennale u Bukureštu 2013 i 2016 godine.

             Učesnik pet salona arhitekture, prema odlukama selekcionog žirija, u Beogradu.

             Učesik tri salona arhitekture Saveza arhitekata Crne Gore, Podgorica.

             Autor izložbe crnogorske recentne arhitekture „GO BEYOND“ 2006-2016, Podgorica 2016.godine.

             Jedan od četiri ravnopravna autora izložbe crnogorske vernakularne arhitekture  u Pekingu 2016 i na Cetinju 2017.god.

             Autor većeg broja naučnih radova, jedne knjiige i jedne monografije izdate  od strane crnogorske Akademije nauka i umjetnosti.

            Jedan od autora djelova četiri monografije međunarodnog značaja.

            Gostujući urednik časopisa AR Arhitektonskog fakulteta Unoiverziteta u Ljubljani (AR 2017/1)

            Gotujući profesor na arhitektonskim fakulteima u Beogradu, Ljubljani, Ankari (METU) i Bariju (Politehnika).

            Od 2008-2012 vršio funkciju predsjednika savezu Saveza arhitekata Crne Gore.

            Redovni član Akdemije inženjerskih nauka Crne Gore od 2008.god.

            Član odbora za arhitekturu i urbanizam Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.