Arhitektonski fakultet

Biografija - Popović G. Svetislav
Biografija - Popović G. Svetislav

Dr . sc. Svetislav G.  Popović,d.i.a.

Vanredni profesor Univerziteta Crne Gore

                                    

Kabinet: 108

telefon: +382 20 269 262

Mobilni telefon: +38269 101 747 ;

 e-mail: svetislav@ac.me;

 Diplomirao je 1980. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer projektantski. Školske 1996/97 upisuje poslediplomske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer AOP (arhitektonska organizacija prostora). Magistarsku tezu pod naslovom “Geneza nastanka i uticajni faktori razvoja  Danilovgrada” odbranio je 2003. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Uticaj regulative na razvoj fizičke strukture Danilovgrada i okolnih naselja”, odbranio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

 Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanja:

 Nakon diplomiranja stekao je raznovrsna stručna iskustva i reference u sljedećim ustanovama:

-’’OGP’’, Opšte građevinsko preduzeće Titograd, Titograd, od sept. do decem. 1981.g.

- Republički zavod za urbanizam i projektovanje, Titograd, /1981-1989/, zadaci odgovornog projektanta za arhitekturu i  urbanizam, kao i rukovodilac biora AU-I.

- Školske 1982-1983. god. radio honorarno kao profesor u G.Š.C. "Marko Radević", Titograd.

- Radna organizacija za prostorno planiranje i projektovanje "Centar", Titograd, kasnije "Arcus projekt" /1989-1991/, kao tehnički direktor.

- "Arcada Engineering", Beograd, 1991. god. kao odgovorni projektant.

- "Mocca Comerce-Project Engineering", Podgorica, /1992-1994/, kao odgovorni projektant

- "Project Engineering", Podgorica /1994-1998/, direktor i odgovorni projektant.

- "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" a.d. Podgorica, Generalni direktor od 1998 do 2002.

-"Incoplan" d.o.o. Podgorica, vodeći odgovorni projektant od 2003.g.

- Ugovorom o radu na mjesto asistenta imenovan na  Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ugovor br: 96 od 30. 01. 2004. godine.

- Aktom Univerziteta Crne Gore br:01-6201 od 20.01.2005. godine imenovan za člana Matične komisije Odsjeka za arhitekturu Građevinskog fakulteta u Podgorici, kao i zamjenik šefa Odsjeka.

- Odluka o angažovanju za izvođenje nastave Univerziteta Crne Gore br.01-2245 od 30.09.2004.god.

-  Odlluka o izboru u zvanje docent Univerziteta Crne Gore izabran 26.10.2006. god. Br. Odluke: 01-3038, Od 2010.do 2012 godine obavlja poslove i zadatke  rukovodioca postdiplomskih studija na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

- Od 05.09.2014.god.VD Dekana Arhitektonskog fakulteta u Podgorici

- Dekan Arhitektonskog fakulteta u Podgorici od 05.12.2014.god. do 05.12.2020.god.

- Član Senata Univerziteta Crne Gore od 28.04.2017.god.

- Odlluka o izboru u zvanje vanredni profesor  Univerziteta Crne Gore izabran 08.12.2016. god.

 
 

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
urbanističko-arhitektonsko projektovanje

Aktivnosti u nastavi: / Teaching: (rukovodilac predmeta)

 Kao vanredni profesor izvodi nastavu na predmetima

Osnovne studije:

- Osnovi urbanizma 
- Školski i predškolski objekti
- Sintezni projekat II

 Specijalističke studije:

- Urbana obnova

-Sintezni projekat VI

-Istorija urbanizma Crne Gore

-Sintezni urbanistički projekat I

 Magistarske  studije:

- Urbana tehnika I kompozicija

- Izborni predmet 1

-Memorijalna arhitektura

Mentor je  većeg broja studentskih dodiplomskih; specijalističkih  i  master radova

 - Gostujući profesor na inostranim univerzitetima 

-Lands cape architecture is the ecological state of Montenegro (Wydzial architekturz Politechnika Poznanska, http://office_dar@put.poznan.pl), Poljska,  Ljetnji  semestar stud. 2009/2010. god.

- Urbanistička kompozicija i uravnoteženi urbanizam, (Wydzial architekturz Politechnika Poznanska, http://office_dar@put.poznan.pl), Poljska,  Zimski  semestar stud. 2010/2011. god.

 - Architektura miejsc duchowych w dialogu kultur, narodów i religii-ekumenizm w przestrzeni sacrum

Supraśl – Wigry – Kowno, Polska, 24-26 czerwiec, 2011r. International Union of Architects UIA Work Programme “Spiritual Places”.

 -Savremena arhitektura, grupa projektantskih predmeta ( Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini, ljetnji semester 2012 I studijska godina 2012/2013.god.Posdiplomske master studije.

Učestvovao  je u nekoliko studija, kao koordinator i autor. Kao autor , vodeći odgovorni urbanista – arhitekta odgovorni projektant radio je na većem broju idejnih i glavnih projekata velikog broja projekata iz čijeg bogatog opusa se izdvajaju:

-        Prostorni plan Republike Crne Gore, član radnog tima 1984.god.

-        Prostorno planska analiza, namjene površina, trase autoputa Đurmani-Tanki rt, Podgorica, Rukovodilac studije Project Engineering, Podgorica, 1998.g.

-        Nacionalni dispečerski centar Crne Gore, Kruševac-Podgorica 1989-g-

-        Ocjena stanja i predlog organizacije pošta u okviru GUP-a i PP-o Podgorica, Podgorica,Vodeći planer,  Montplan, 2000.g.

-        Eksterijer i enterijer vinskog podruma ,,Waine Shop” Vranjina, Podgorica, 2006. g.

-        "Waine Shop" Vranjina, Skadarsko jezero, Podgorica 2006.g.

-        Objekat Engleske ambasade, Gorica " C ", Podgorica, 2006. g.

-        Eksterijer i enterijer vinskog podruma ,,Šipčanik,, Tuzi Podgorica, 2006. g.

-        Rekonstrukcije i revitalizacije starog objekta kasarne Šipčanik, Tuzi (za potrebe smještaja radnika ) 13.Jul-Plantaže, Podgorica 2007. g.

-        Urbanizacija, razvoj naselja i  funkcija urbanih centara, sektorska studija za potrebe izrade PP Crne Gore (SS-AE), ključni ekspert. Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2007. g.

-        Prostorni plan Crne Gore, član sinteznog  tima, Montenegroinžinjering, Podgorica, 2008. g.

-        Stadion" Gorštak", Kolašin, 2008. god

-        Rekonstrukcije i revitalizacije "Mauzoleja vladike Danila" Orlov krš, Cetinje, 2009. g.

-        Saborni Hram Sv.Jovana Vladimira Bar (sa P.Ristić) 2009..

-        Centralno gradsko jezgro "Centar Kolašina" Kolašin, 2008. g. (Izvedeno)

-        Dvorski trg Cetinje, Cetinje, 2011.god.(Izvedeno)

-        Rekonstrukcija I revitalizacija Njegoševe ulice Cetinje 2013.itd.(izvedeno).

Oblasti istraživanja:
Urbanističko arhitektonska

 Autor je i koautor većeg broja radova, koji su objavljeni u međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim časopisima i prikazani na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima.

 Monografija

 a.)   Dio naučne monografije izdate od strane renomiranog međunarodnog izdavača

 -           Perović, S. & Popović S .G. (2016). Serbia and Montenegro (overview of tourism policies and development, trends, top 10 destinations countrywide, top 3 World Heritage Sites, National Tourism Office with URL in Further Readings). In : Lowry ,Linda(Ed.) . SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN 9781483368948

 b.)   Autorska naučna monografija izdata kod nas (i u okruženju) čiji su izdavači nacionalne akademije nauka i državni univerziteti

 -           Popović S., "Danilovgrad arhitektonika simbolika prostora" Zadužbina Andrejević, Beograd, novembar 2011. / monografija/ pobjednik na 30. konkursu. Recezenti: prof. dr Peter Gabrijelčić, prof. dr Milan Ribar , prof.dr Eva Vaništa Lazarević , Beograd ,2011.g.

 c.)   Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas

 -           Vuksanović D., Popović S., "Arhitektonski atlas Crne Gore – Preporuke za građenje", 70 str.,  Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore, GTZ – Njemačka, tehnička saradnja, ISBN 978-9940-520-05-2, Podgorica, 2008.

 -           Popović S., "Architectural heritage of the Skadar lake basin" , 87 str., Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, GTZ-German tehnical Cooperation, ISBN 978-9940-520-04-5, Podgorica, 2008. Recezent: prof.Aleksandar Keković

 d.)   Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama

 -           Perović S., Popović S.(2013). Reflections of Utopia and the Ideal City in the Development of Physical Structure of Nikšić- Aspect of Visual Perception.  World Academy  of Science, Engineering  And Technology,iss.79, pp. 1247-1255, p ISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778(ISI,Thomson Reuters).

 -           Velibor Spalevic, Goran Barovic, Alenka Fikfak, Saja Kosanovic, Mladen Đurovic & Svetislav G. Popovic: Sediment Yield and Land Use Changes in the Northern Montenegrin Watersheds: Case Study of Seocki Potok of the Polimlje Region; (Journal of Environmental Protection and Ecology 17, No 3, 990–1002 (2016)Thomson Reuters).

 -           Popović, S. G., Lipovac, N. Vlahović, S.(2016). Planning and Creating Place Identity for Podgorica as Observed Throungh Historic Urban Planning. Prostor: a scholarly journal of architecture and urban planning, 24/1 (51): 119- 129. ISSN 1330-0652(Thomson Reuters).

Aktivnosti u profesionalnim organizacijama:

 -        Sekretar predsjedništva ULUPUCG, od 1982. do 1985. g.

-        Predsjednik predsjedništva ULUPUCG, od 1985. do 1989. g.

-        Član predsjedništva SPID-YU / Saveza likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Jugoslavije od 1986. do 1990. g.

-        Član predsjedništva SACG, Savez arhitekata Crne Gore od 1988. do 1998.g.

-        Počasni član predsjedništva Saveza urbanista Srbije od 1999. g.

-        Član organizacionog odbora ’’ACCEE’’ Međunarodne konferencije arhitektonskog saveta centralne i istočne Evrope u Beogradu od 26-29. juna 2003. g.

-        Član DAD/Društva arhitekata Danilovgrada/od 2003. g.

-        Član’’IKCG’’ /Inžinjerske komore Crne Gore/ od 2000. g.

-        Predsjednik Savjeta za urbanizam Opštine Danilovgrad, rješenje predsjednika opštine od 19.11.2002. god. broj: 01-1010/1

-        Član Upravnog odbora ’’IKCG’’ /Inžinjerske komore Crne Gore/ od 2000. do 2004. g.

-        Dopisni član "JINA" Jugoslovenske inžinjerske akademije, Beograd  od 2005. god.

-        Član DAB/Društva arhitekata Beograda/od 2009. g.

-        Član SAS/Saveza  arhitekata Srbije/od 2009. g.

-        Redovni član Iinžinjerske akademije  Crne Gore, Podgorica 2007. g.

-        Član UAAM /Urbanističko arhitektonska asocijacija Crne Gore/ od 2011. g.

-        Redovni član Inžinjerske akademije  Srbije, Beograd 2010.g.

-        Član UIA / International union of architects/, Varšava, Poljska 2010. g.

          Član ULUCG /Udruženje likovnoh umjetnika Crne Gore / od 2019.god.

Nagrade i priznanja:

Dobitnik više nagrada na arhitektonskim konkursima, salonima urbanizma I arhitekture kako na  na domaćoj I međunarodnoj sceni.

Selektovano izdvajamo prestižne nagrade i priynanja

- Dobitnik prestižne nagrade "Mihailo Radovanović"  za višegodišnje stručno angažovanje i postignute rezultate na strukovnom i metodološkom unapređenju prostornog i urbanističkog planiranja , Beograd,  jun, 2005.god.

-Nagrada "Emilijan Josimović"  za celokupno životno djelo kojim je ostvaren zapažen doprinos  stručnom, naučnom I praktičnom unapređenju prostornog I urbanističkog planiranja, Beograd,  jun 2007.

Priznanje  UCG za postignute rezultate i doprinos razvoju naučno istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Arhitektonskom fakultrtu u 2020.god. 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.