Arhitektonski fakultet

Biografija - Radulović Veljko
Biografija - Radulović Veljko

Doc. dr Veljko Radulović

Broj kabineta: 014

Uža naučna oblast: Arhitektonsko projektovanje

Kontakt: telefon / e-mail : radulovic.veljko@gmail.com, radulovic.veljko@ac.me

Rođen 1976. godine u Dubrovniku. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Herceg-Novom, a Arhitektonski fakultet u Beogradu 2000. godine. Magistrirao 2005. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a titutlu doktora tehničkih nauka stekao na istom fakultetu 2012. godine. Od 2003. godine angažovan na Univerzitetu Crne Gore, kao nastavnik na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Autor je brojnih naučno istraživačkih radova publikovanih u inostranim i domaćim časopisima. Dobitnik je preko 10 nagrada na međunarodnim i nacionalnim arhitektonsko - urbanističkim konkursima. Kao član autorske grupe Studio GRAD, laureat je najvećeg stručnog prznanja za ukupan doprinos crnogorskoj arhitekturi - GRAND PRIX Prvog crnogorskog salona arhitekture, 2013. Godine, kao i velike nagrade za realizaciju na drugom salonu 2015. Koautor je realizovanih projekata koji su u međunarodnoj selekciji nominovani za najevću evropsku arhitektonsku nagradu - Mies Van der Rohe Award 2013, kao i za svjetsku graditeljsku nagradu CEMEX Award. Učesnik je većeg broja međunarodnih arhitektonskih izložbi i salona, i dobitnik njihovih priznanja. Bio je član žirija za nekoliko međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih konkursa i nagrada, kao i suorganizator izložbe “Savremena Hrvatska arhitektura”, u Podgorici 2005.

Član je Vijeća za prirodne i tehničke nauke UCG-a.

Imenovan je od strane Vlade republike Crne Gore za člana nacionalne UNESCO komisije, i za člana Savjeta za upravljanje gradom Kotorom.