Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Bjelica Duško
Biografija - Bjelica Duško

Image

Image

Image

Image

IZVOD IZ BIOGRAFIJE (prof. dr Duška Bjelice)

Prof. dr Duško Bjelica je redovni profesor Univerziteta Crne Gore iz oblasti sportskih nauka. Rođen je 1963. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu - smjer fizičko vaspitanje. Nastavnički fakultet, smjer fizičko vaspitanje, završio je na Univerzitetu ,,Veljko Vlahović”, nakon čega je diplomu profesora fizičke kulture i višeg fudbalskog trenera stekao na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju. Zvanje doktora nauka iz oblasti fizičke kulture stekao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja državnog Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

Profesor Bjelica je bio predsjednik i član Savjeta za sport Vlade Crne Gore. Bio je i član Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore. Trenutno se nalazi na funkciji predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Od 2005. godine radi na  Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, gdje je i prethodne dvije godine predavao kao saradnik . Bio je i rukovodilac studijskih programa fizička kultura, sportski treneri i sportski novinari, kao I specijalističkih, master I doktorskih studija fizičke kulture. Odlukom Senata iz 2005. godine  izabran je u zvanje docenta, a odlukom istog univerzitetskog tijela iz 2010. godine u zvanje vanrednog profesora. U zvanje redovnog profesora izabran je u januaru 2015.godine.

Profesor Bjelica je bio član Matične komisije za osnivanje Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG i predsjednik Komisije za pisanje elaborata za osnivanje istog. Nalazi se na listi međunarodnih eksperata za akreditacije ustanova visokog obrazovanja i osnivanja studijskih programa. U dva mandata bio je dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, Univerziteta Crne Gore. Član je Senata Univerziteta Crne Gore. Član je Odbora za doktorske studije UCG. Kao univerzitetski profesor predavanja je držao na fakultetima za sport i fizičko vaspitanje univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru, Tuzli i Sarajevu.

Prof. Bjelica je bio aktivni fudbaler i fudbalski trener. Takođe, više od 12 godina , još i školskih dana bio je dopisnik JSL Sport iz Beograda za Crnu Goru u kojem je objavio oko 2350 članaka. Sarađivao je kao đak i student i sa Pobjedom, Titogradskom tribinom, Karate ringom. Bio je član Predsjedništva i Skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta. Predsjednik sportske asocijacije Montenegrosport iz Podgorice, a bio je i rukovodilac Škole fudbala Montenegrosport iz Podgorice. Uređuje međunarodni časopis Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. Glavni je urednik časopisa Sport Mont U dva mandata je bio član Skupštine FSJ I Skupštine FSJ. Dugi niz godina je bio generalni sekretar FSCG.  Jedan je od osnivača  Otvorene međunarodne zabavne fudbalske škole u Crnoj Gori sa sjedištem u Danskoj (Kopenhagen). Dobitnik je nagrade sportskog komiteta  Huan Antonio Smaran u Barseloni 2007.godine.

Proglašavan je za najboljeg sportskog radnika u Podgorici i za najboljeg pedagoga fizičke kulture u Nikšiću, a od Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Sarajeva, Novog Sada, Nikšića i Mostara dobitnik je nagrada za naučni doprinos od međunarodnog značaja. Više puta je nagrađivan i od USNCG. Učesnik je mnogih međunarodnih naučnih kongresa i konferencija na kojima je imao više zapaženih i plenarnih izlaganja koja su javno publikovana. Predsjednik je Crnogorske sportske akademije iz Podgorice, stručne i naučne sportske organizacije.  Predsjednik je Međunarodne naučne konferencije CSA.

Prof. dr Duško Bjelica je do sada, kao autor i koautor, objavio preko 400 radova u međunarodnim časopisima i na konferencijama, kao i 65 knjiga- naučnih i stručnih monografija i udžbenika.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.