Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Bubanja Marija
Biografija - Bubanja Marija

Mr Marija Bubanja, saradnik u nastavi

Marija Bubanja rođena je 31.01.1986. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završila u Bijelom Polju, srednju školu završla u Andrijevici, dok je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje završila četvorogodišnje studije, odsjek- fizička kultura, Nikšić, 2011 godine. Bila je radno angažovana kao nastavnik – pripravnik u OŠ ,, Vuk Karadžić“ u Podgorici, gdje je završila pripravnički staž i položila stručni ispit 2012/2013. godine.  Godine 2013/2014 upisala je postdiplomske magistarske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Februara 2014. godine dobila je status zaposlenog kao saradnik u nastavi na grupi predmeta na osnovnom i specijalističkom akademskom sdudijskom programu – Fizička kultura: Antropomotorika, Metodika antropomotorike, Atletika (hodanje i trčanje), Atletika (bacanja i skokovi) Tehnika i metodika skijanja, Teorijske osnove metodike fizičkog vaspitanja, Metodika fizičkog vaspitanja sa školskim radom. Na studijskom programu za obrazovanje učitelja angažovana je na predmetu Fizičko vaspitanje sa vježbama i Metodika fizičkog vaspitanja.

Mr Marija Bubanja, teaching assistant

Marija Bubanja was born on January 31, 1986. in Bijelo Polje. She finished elementary school in Bijelo Polje. After that, she attended high school in Andrijevica, and she obtained a four-year batchelor degree in 2011. at the Faculty of Sport and Physical Education, Department of Physical Education, Nikšić. She was working as a teacher assisitant at the primary school "Vuk Karadzic" in Podgorica, where she completed her internship and passed the professional exam 2012/2013. The same year, she enrolled postgraduate master studies at the Faculty of Sport and Physical Education in Nikšić. In February 2014, she received the status of an employee as a teaching assistant in the group of subjects related to the basic and specialized academic program - Physical Culture: Anthropomotorics, Anthropomotor Methodology, Athletics (Walking and Running), Athletics (Throws and Jumps), Skiing Technique and Methodology, Theoretical Basics of Physical Education Methodology, Physical Education Methodology in School Environment. Also, she has been engaged in  subjects of Physical Education and Physical Education Methodolgy at the study program for teachers education. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.