Elektrotehnički fakultet

Biografija - Ivanović Veselin
Biografija - Ivanović Veselin

Veselin N. Ivanović rodjen je na Cetinju, 10. Aprila 1970. godine, kao najstarije dijete u porodici Prim. dr Nika Ivanovića, osnivača neonatološke službe i pionira neonatologije u Crnoj Gori. Diplomirao je, 1993. godine, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore i magistrirao na istom fakultetu 1996. godine. Stekao je zvanje Doktora Tehničkih Nauka na Univerzitetu Crne Gore 2001. godine u naučnoj oblasti vremensko-frekvencijske analize signala i dizajniranja specijalizovanih arhitektura namijenjenih implementaciji vremensko-frekvencijskih metoda i vremenski-promjenljivom filtriranju. Dobitnik je, 1996. godine, nagrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore namijenjene najboljem studentu magistarskih studija. Za naučne rezultate postignute prilikom istraživanja na doktorskoj disertaciji nagradjen je, 2001. godine, sa The Siemens Award. Iste godine je dobio najviše priznanje prijestolnice Cetinje (Trinaestonovembarsku nagradu) za naučna dostignuća. U periodu 2001–2003. godine je bio član istraživačke grupe koja je dobijala research award grant od Volkswagen Foundation, Federal Republic of Germany. 2016. Godine, u avgustovskom broju, Electronics Letters, jedan od najprestižnijih medjunarodnih časopisa iz oblasti elektrotehnike, na svojoj naslovnoj strani objavljuje intervju sa Prof Ivanovićem. Na taj način je ovaj prestižni časopis odlučio da dodatno upozna medjunarodnu naučnu javnost sa Prof. Ivanovićem i njegovim istraživačkim radom u oblasti dizajniranja u potpunosti pipelineovanih arhitektura namijenjenih estimaciji visoko nestacionarnih signala.

Od 1994. godine, Prof. Ivanović je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Period 2002–2007. godine proveo je u zvanju Docenta, pediod 2007.–2012. godine u zvanju Vanrednog Profesora, a od 2012. godine je Redovni Profesor na istom fakultetu. U periodu 2002–2006. godine obavljao je dužnost prodekan za nastavu na Elektrotehničkom fakultetu. U ovom periodu je izvršena reforma visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori, a Elektrotehnički fakultet je bio lider čitavog procesa. Prof. Ivanović izvodi nastavu iz “Organizacije i arhitekture računara” na više jedinica Univerziteta Crne Gore, kao i iz “Osnova računarstva i informatike” na matičnim i nematičnim fakultetima istog univerziteta. Bio je mentor na izradi dvije doktorske disertacije, tri magistarske teze, kao i na preko 120 diplomskih i specijalističkih radova odbranjenih na akademskim i primijenjenim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Trenutno istražuje u oblastima obrade signala, vremensko-frekvencijske analize signala, dizajniranja specijalizovanih arhitektura namijenjenih obradi signala, hardversko/softverskom kodizajnu, organizaciji i dizajniranju računara i dizajniranju pomoću mikrokontrolera.

Autor je veoma značajnog broja naučnih radova publikovanih isključivo u najeminentnijim medjunarodnim časopisima i prezentiranih na najznačajnijim i najposjećivanijim medjunarodnim konferencijama. Posebno značajne rezultate je postigao dizajniranjem u potpunosti pipelineovanih i signal-adaptivnih arhitektura, koje omogućavaju izvršavanja u promjenljivom broju taktova u različitim tačkama vremensko-frekvencijske ravni. Naučni radovi su mu citirani više stotina puta od strane drugih autora. Učesnici 13th IEEE SPS DSP & 5th SPE Workshop-a (Florida, 4–7. januar 2009. godine) predložili su patentiranje optimalnog nestacionarnog filtra, dizajniranog od strane Prof. Ivanovića i njegovih saradnika. Bio je član naučnih komiteta dvije medjunarodne konferencije. Recezent je većeg broja eminentnih medjunarodnih časopisa iz naučne oblasti Obrada Signala, uključujući IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Signal Processing (Elsevier) i AEUE – International Journal of Electronics and Telecommunications.

Bio je učesnik desetak naučno-istraživačkih projekata, od kojih su tri finansirana iz inostranstva (po jedan FP7 i Tempus projekat). U periodu 2007–2010. godine rukovodio je naučno-istraživačkim projektom finansiranim od strane Ministarstva Prosvjete u nauke u Vladi Crne Gore, jedinim realizovanim naučno-istraživačkim projektom u Crnoj Gori (od 23 započeta) sa zahtijevanim rezultatima istraživanja i uz finansiranje saradnika u istraživanju – doktoranta.

U periodu 1991–1995. godine, Prof. Ivanović je bio predsjednik Liberalnog Saveza Crne Gore na Cetinju, a u periodu 1992–1996. godine član parlamenta Prijestolnice. Za ovu političku organizaciju, pomenuti vremenski period i Cetinje vežu se začeci ideje o obnavljanju pune Crnogorske nezavisnosti, realizovane 2006. godine na principima postavljenim čitavih petnaestak godina ranije. Takodje, za iste se vežu proevpropske i antiratne demonstracije, opšteprihvaćene i suštinski implementirane u Crnoj Gori čitavu deceniju nakon ovog perioda.

Prof. Ivanović je član IEEE-a od 2002. godine, kao i EURASIP-a od 2007. godine. Od septembra mjeseca 2010. godine nosi zvanje Senior Member of the IEEE.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.