Elektrotehnički fakultet

Biografija - Joksimović Gojko
Biografija - Joksimović Gojko

Prof. dr Gojko Joksimović je rođen u Beranama 09. 11. 1967. godine, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Nakon odsluženog vojnog roka, počinje sa studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore na kojem, prvi u generaciji, diplomira 1991. godine. Nakon diplomiranja zasniva radni odnos na istom fakultetu, 1992. godine. Magistrirao je 1995. godine a doktorirao 2000. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U zvanje redovnog profesora izabran je 2011. godine.

Već tri godine zaredom je na Stanford-ovoj listi 2% najuticajnijih svjetskih naučnika u svojoj oblasti istraživanja – electrical engineering.

Dobitnik je Plakete Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, decembra 2020. godine;

Autor je jednog od najcitiranijih naučnih radova sa Univerziteta Crne Gore, kao prvi autor: G. M. Joksimovic, J. Penman, „The detection of inter-turn short circuits in the stator windings of operating motors“, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 47, no. 5, pp. 1078-1084, 2000. Ovaj rad je citiran 597 puta po Google Scholar bazi podataka.

Zajedno sa koautorima, Prof. Jawad-om Faizom i Dr Vahid-om Gorbanianom, proglašen je autorom najbolje međunarodne monografije, „Fault diagnosis of induction motors“ na osmom međunarodnom festivalu Univerziteta u Teheranu, Iran, 2018. godine;

Dobitnik je prestižne stipendije njemačke fondacije Alexander von Humboldt - Alexander von Humboldt Research Fellow. Kao „humboldt-ovac“ je proveo jednogodišnji postdoktorski staž na Institutu za električnu konverziju energije Tehničkog Univerziteta u Darmstadtu, Njemačka, 2001/2002 godine (Institut für Elektrische Energiewandlung, Technische Universität Darmstadt);

Dobitnik je stipendije fondacije „The British scholarship trust for citizens of former Yugoslavia“, na osnovu koje je proveo četiri mjeseca kao istraživač na Departmanu za inženjering, Univerziteta u Aberdinu, Škotska, UK, 1997/1998 godine. Nakon isteka ove stipendije, Univerzitet u Aberdinu je finansirao nastavak njegovih istraživanja dodatnih deset mjeseci (Department for Engineering, The University of Aberdeen, Scotland, UK);

U dva navrata je bio član komisije za odbranu doktorske disertacije na Tehničkom Univerzitetu u Beču, Austrija, 2013. i 2018. godine;

Bio je i član Komisije (External examiner) za odbranu doktorske disertacije na Aalto Univerzitetu, Helsinki, Finska,  2015. godine;

Održao je predavanja na brojnim inostranim Univerzitetima: Moskovskom energetskom institutu, La Sapienza Univerzitetu u Rimu, Kineskom Univerzitetu za rudarstvo i tehnologiju (Xuzhou), Sveučilištu u Zagrebu, Politehničkom Univerzitetu u Temišvaru, Šleskom Univerzitetu u Gliwicama, Poljska.

Autor je dvije naučno-istraživačke monografije. Prva je njegova priređena doktorska disertacija izdata 2001. godine od Zadužbine Andrejević u ediciji Dissertatio a druga je međunarodna monografija publikovana 2017. godine od strane renomiranog međunarodnog izdavača, engleskog IET-a: https://shop.theiet.org/fault-diagnosis-of-induction-motors

Autor je tri univerzitetska udžbenika i koautor tri univerzitetska udžbenika. Autor je i dva udžbenika za srednje stručno obrazovanje. Od ukupno 110 publikovanih bibliografskih jedinica njih 22 su originalni naučno-istraživački radovi objavljeni u najznačajnijim međunarodnim naučnim časopisima iz oblasti elektrotehnike. Radovi su mu citirani više od 1770 puta a h-indeks mu je 17 (Google Scholar Citations).

Recenzent je u brojnim međunarodnim naučnim časopisima.

Kao rukovodilac ili član tima realizovao je par međunarodnih naučno-istraživačkih projekata a bio je rukovodilac i na nekoliko nacionalnih naučno-istraživačkih projekata.

U više navrata je bio prodekan na Elektrotehičkom fakultetu kao i rukovodilac studijskog programa.

Član je Odbora za tehničke nauke Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, CANU.

Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Crne Gore (AINCG).

Član je IEEE asocijacije. U zvanje Senior Member izabran je 2011. godine.

Govori engleski jezik a posjeduje i pasivno znanje njemačkog i ruskog jezika, uglavnom kao jezika struke.

https://scholar.google.com/citations?user=3rKzBJsAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Gojko-JoksimovicNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.