Ekonomski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Lakić SlobodanX

BIOGRAFIJA

 

Dr Slobodan Lakić je rođen u Podgorici 1. januara 1968. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je zaposlen u Službi društvenog knjigovodstva na poslovima ekonomsko-finansijske revizije. Profesionalno je obavljao funkciju Predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti tokom 2002. Izvodi nastavu iz Monetarne ekonomije i Bankarskog menadžmenta na redovnim studijama Ekonomskog fakulteta, Bankarskog menadžmenta na postdiplomskim studijama, Bankarstva na Studijama menadžmenta, kao i Osnova ekonomije na Filološkom fakultetu.

 

Uža oblast naučnoistraživačke specijalizacije su monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Analizirao je polit-ekonomske fenomene i u domenu političke ekonomije i medija. Publikovao je 76 naučnih radova, a autor je ili koautor 11 naučnih monografija i udžbenika, kao i dvije hrestomatije. Obavio je više specijalizacija i specijalističkih kurseva u inostranstvu. Učestvovao je na dvadesetak međunarodnih konferencija. Recenzirao je dvije knjige, zbornike i više radova u međunarodnim časopisima. Član je redakcija nekoliko međunarodnih časopisa. Rukovodilac je usmjerenja Bankarstvo na akademskim postdiplomskim studijama. Dr Slobodan Lakić je član Vijeća društvenih nauka Univerziteta.

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

            Monografije i udžbenici

 

Lakić, S. 2000. Instrumenti monetarne politike u razvijenim tržištnim ekonomijama. 259 str.

Lakić, S. 2006. Instrumentarijum monetarnog menadžmenta. 432 str.

Drašković, V, Lakić, S. i dr. 2010. Globalizacija u ogledalu razvoja, krize i medija. 364 str.

Stojanov, D, Drašković, V, Lakić, S. i Drašković, M. 2014. Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji. 307 str.

Lakić, S. 2016. Magnituda finansijske destrukcije – Politička ekonomija finansija. 289 str.

Lakić, S, Vojinović, M. i Ćetković, J. 2016. Bankarsko poslovanje (1. knjiga). 162 str.

Lakić, S, Vojinović, M. i Ćetković J. 2016. Bankarsko poslovanje (2. knjiga). 214 str.

Grupa autora (Lakić, S.). 2017. Sustainable Development: Crisis or Regulation. 538 str.

Grupa autora (Lakić, S.). 2017. Gospodarska diplomacija: Između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. 288 str.

Grupa autora (Lakić, S.). 2018. The Role of Innovation Policy In Building National Competitiveness: The Experience of Slovenia and Montenegro. 250 str.

Živković, A., Lakić, S. i Ristić, K. 2019. Monetarni menadžment. 520 str.

 

 

            Odabrani publikovani radovi

 

Lakić, S. 2017. “Consequences of the Knowledge Economy – Specification of Financial Destruction”, Transformations in Business & Economics: 187-198.

Ćetković, J., Lakić, S. i dr. 2018. “Assesment of the Real Estate Market Value in the European Market by Artificial Neural Networks Application”, Complexity.

Lakić, S., Drašković, M. 2015. “Implications of Institutional Dispositions of Neoliberalism”, Montenegrin Journal of Economics Vol. 11, No. 2: 113-124.

Lakić, S., Šehović, D., and Drašković, M. 2016. “Relevance of Low Inflation in the States of South Eastern Europe”, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 3, No. 1: 41-63.

Lakić, S., Šehović, D., and Ćetković, J. 2016. “An Analysis of the Official Dollarization Regime in Montenegro: Theoretical Approaches and Empirical Evidence”, Journal of International Studies, Vol. 9, No. 2: 48-64.

Tarasova, D., Andreev, K., and Lakić, S. 2016. “The Feasibility of Energy Efficiency Class Improving of a Building from Economic Point”, MATEC, March.

Lakić, S. 2012. “Corporatism as a Totalitaristic Foundation and Practicism“, Montenegrin Journal of Economics Vol. 8, No 2: 275-294.

Lakić, S.  2013. “Concentration in Banking – A Paradigm of Manipulative Control and Power“, Montenegrin Journal of Economics Vol. 9, No 1: 53-62.

Lakić, S. 2015. „Efektivnost obaveznih rezervi kao instrumenta monetarnog menadžmenta”, Economics&Economy, Vol. 3, No. 6: 23-50.

Lakić, S. 2014. „Magnituda visoko frekventnog trgovanja na tržištu akcija”, Economics&Economy, Vol. 1, No 3: 7-32.

Lakić, S. 2013. „Teoretska i praktična održivost Tobinovog poreza”, Economics&Economy, Vol. 1, No 2: 47-60.

Lakić, S., Šehović, D. 2014. „Analiza efektivnosti Ponci šeme”, Medijski dijalozi Vol. No. 20: 275-294.

Lakić, S2011. „Kontrola medija u funkciji inženjeringa intelekta“, Medijski dijalozi Vol. IV, No. 9: 199-224,

Lakić, S.. 2016. „Bankarski korporatizam”, Zbornik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu “Novi vek političke ekonomije”, maj (291-326).

Lakić, S. 2009. „Finansijska kriza – debalans rizičnih profila”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 5, No 9: 33-44.

Lakić, S. 2009. „Institucije nove finansijske arhitekture: hedž fondovi”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 5, No 10: 95-109.

Lakić, S. 2010. „Monetarno upravljanje i kontrola u uslovima krize i neizvjesnosti”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 6, No 11: 35-48.

Lakić, S., A. Živković. 2010. „Validnost kvantitativnih modela u finansijskoj industriji u kontekstu finansijske krize”, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 6, No 12: 77-91.

Lakić, S. 2009. „Doprinos medija berzanskim efektima”, Medijski dijalozi Vol. 2, No 3: 141-146.

Lakić, S. 2010. „Medijski propagandizam Novog svjetskog poretka”, Medijski dijalozi Vol. 3, No 6: 43-66.