Elektrotehnički fakultet

Biografija - Erceg Milena
Biografija - Erceg Milena

Milena Erceg rođena je 30.03.1984. godine u Podgorici. Osnovnu školu "Milorad Musa Burzan" završila je 1998. godine.  Dobitnik je diplome "LUČA", a proglašena je i za "Učenika generacije 97/98. godine". Gimnaziju "Slobodan Škerović", prirodno-matematički smjer, završila je 2002. godine. Dobitnik je diplome "LUČA I", a dodijeljena joj je i "Diploma za najboljeg učenika generacije".

Elektrotehnički fakultet u Podgorici upisala je 2002. godine. U toku studija bila je korisnik stipendije Opštine Podgorica, kao i Stipendije talentovanim studentima Vlade Republike Crne Gore. Dobitnik je nagrade "19. decembar", nagrade-stipendije Univerziteta Crne Gore za 2005/2006. godinu, kao i nagrade "SIEMENS PRIZE" za 2006. godinu. Diplomirala je u julu 2006. godine sa ocjenom 10.   Prosječna ocjena osnovnih studija je 9.76. Magistrirala je u januaru 2008. godine sa prosječnom ocjenom poslijediplomskih studija 10. Tokom ljeta 2008, 2009, 2011. i 2012. godine boravila je na Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology, radeći na dijelu svoje doktorske disertacije. Doktorirala je u martu 2012. godine sa prosječnom ocjenom doktorskih studija 10.

Osnovna oblast istraživanja joj je projektovanje analognih integrisanih kola i integrisani mikrosistemi. Kao autor ili koautor publikovala je više radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Radi kao saradnik u nastavi od januara 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Izvodi vježbe na sljedećim predmetima: Osnovi elektronike, Elektronika, Projektovanje VLSI kola, Elektronski mjerni instrumenti (ETF-ETR), Elektrotehnika sa elektronikom (MTF), Računarski hardver, Programski jezik II, Arhitektura računara i Mikroprocesorski mjerni instrumenti (ETF-SPR), a bila je angažovana i kao saradnik u nastavi za sljedeće predmete: Elektrotehnika sa elektronikom (MTF), Pomorske telekomunikacije I, Pomorske radiokomunikacije (FZP), Energetska elektronika (ETF-EA),  Osnovi elektronike i Elektronika u geodeziji (GEO).