Elektrotehnički fakultet

Biografija - Rubežić Vesna
Biografija - Rubežić Vesna

Prof. dr Vesna Rubežić je rođena u Podgorici 22.01.1971. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom (usmjerenje: "Pomoćni istraživač u matematici"). Za postignute rezultate u učenju nagrađena je diplomom Luča.

Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici - smjer elektronika završila je 1994. godine sa prosječnom ocjenom 9.21 odbranom diplomskog rada pod nazivom „Supstancije u magnetnom polju“. Za vrijeme redovnih studija bila je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente.

Poslijediplomske studije upisala je školske 1995/96. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer Teorija električnih kola. Magistarski rad pod nazivom „Haotični fenomeni u električnim kolima“ odbranila je 24.09.1998. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Vremensko-frekvencijske reprezentacije u detekciji haotičnih stanja u oscilatornim kolima“ odbranila je 29.09.2006. godine na Elektotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

U zvanje saradnika na Katedri za teorijsku elektrotehniku, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici, izabrana je  01.12.1994. godine. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta, od 13. juna 2001. godine, izabrana je u zvanje asistenta  na Katedri za teorijsku elektrotehniku.

U zvanje docenta izabrana je 12.06. 2008. godine. Od izbora u nastavničko zvanje  izvodi nastavu iz predmeta sa akademskih studijskih programa: Osnovi elektrotehnike II i Nelinearna kola na Elektrotehničkom fakultetu i Elektrotehnika i elektronika i Osnovi elektrotehnike na Mašinskom fakultetu. U zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore izabrana je 26.09. 2013. godine. U zvanje redovnog profesora izabrana je februara 2019.

Dosadašnji naučno-istraživački rad Vesne Rubežić rezultovao je objavljivanjem radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Učestvovala je realizaciji više naučno-istraživačkih projekata kao aktivni istraživač.

Član je međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike (IEEE), sekcije za Električna kola i sisteme.

Od septembra 2016. godine obavljala je funkciju rukovodioca studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari  na Elektrotehničkom fakultetu, a od septembra 2019. godine je prodekan za nastavu na Elektrotehnickom fakultetu.

Član je Programskog odbora naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije.

Recenzent je u renomiranim međunarodnim časopisima: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, Signal Processing, Optica Applicata.

Prof. dr Vesna Rubežić je udata i ima dvije kćerke.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.