Elektrotehnički fakultet

Nova objava - 25.05.2017 12:31
Prof. dr Vesna Rubežić je rođena u Podgorici 22.01.1971. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom (usmjerenje: "Pomoćni istraživač u matematici"). Za postignute rezultate u učenju nagrađena je diplomom Luča.

 

Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici - smjer elektronika završila je 1994. godine sa prosječnom ocjenom 9.21 odbranom diplomskog rada pod nazivom „Supstancije u magnetnom polju“. Za vrijeme redovnih studija bila je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente.

 

Poslijediplomske studije upisala je školske 1995/96. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer Teorija električnih kola. Magistarski rad pod nazivom „Haotični fenomeni u električnim kolima“ odbranila je 24.09.1998. godine.

 

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Vremensko-frekvencijske reprezentacije u detekciji haotičnih stanja u oscilatornim kolima“ odbranila je 29.09.2006. godine na Elektotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

 

Dosadašnji naučno-istraživački rad Vesne Rubežić rezultovao je objavljivanjem radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Učestvovala je realizaciji više naučno-istraživačkih projekata kao aktivni istraživač.

Član je međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike (IEEE), sekcije za Električna kola i sisteme.

 

Od septembra 2016. godine obavlja funkciju rukovodioca studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari  na Elektrotehničkom fakultetu.

 

Član je Programskog odbora naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije.

 

Recenzent je u renomiranim međunarodnim časopisima: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, Signal Processing, Optica Applicata.

 

Prof. dr Vesna Rubežić je udata i ima dvije kćerke.

 

 

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.