Filozofski fakultet

Biografija - Lalović Dejan
Biografija - Lalović Dejan

Рођен у Београду, 24. августа 1964, где je завршио основну и средњу школу природно-техничког усмерења. Дипломирао 1994. на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, где je 1998. одбранио магистарски рад под насловом "Повезаност интелектуалних способности и брзине когнитивне обраде именица српског језика" и 2002. докторски рад, под насловом "Вербална интелектуална способност и индивидуалне разлике у когнитивној обради граматичког контекста". На истом одељењу изабран је за асистента-приправника за ужу научну област Општа психологија 1995. године, за асистента 1999, за доцента 2003, за ванредног професора 2009, док je у звање редовног професора изабран 2014. године. Један је од оснивача Лабораторије за неурокогницију и примењену когницију на Филозофском факултету у Београду и њен управник у периоду од 2014. до 2018. Управник је новооснованог (2018) Семинара за когницију и неуронауке на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду. Истраживачки рад којим се бави спада у области психолингвистике, когнитивне диференцијалне психологије, психологије читања, психологије памћења и когнитивних неуронаука. Предмети које предаје спадају у област опште психологије и неуронаука. Од 2007. до данас активан је као хонорарни предавач на Студијском програму за психологију Филозофског факултета Универзитета Црне Горе у Никшићу. (Списак изабраних радова приложен на почетној личној страни.)