Pravni fakultet

Biografija - Ivanović Aleksandar
Biografija - Ivanović Aleksandar

Aleksandar Branislava Ivanović je rođen 03.08. i 963. godine u Titogradu. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Metalurškotehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici je završio osnovne studije, a na istom fakultetu je odbranio magistarski rad sa temom "Mogućnost dokazivanja tragova bakra kod ispaljenja metka iz pištolja”. Doktorirao je Univerzitetu u Novom Pazara, 2009.godine. Na Univerzitetu u Novom Pazaru (Republika Srbija) biran je u zvanje docenta (2011), vanrednog profesora (2015) i redovnog profesora (2020) za užu naučnu oblast: Kriminalističko bezbjednosne nauke.
Na studijskom programu Pravnog fakulteta u Podgorici, Bezbjednost i kriminalistika. angažovan je kao profesor od 2013. godine. Na pomenutoin studijskom programu Pravnog fakulteta, predaje predmete: Kriminalističke ekspertize (II godina osnovnih studija), Kriminalističke procedure. Upravljanje kriminalističkim istragama i Kriminalističke identifikacije na Specijalističkim studijama "Kriminalističko suprostavljanje savremenim oblicima kriminaliteta”.
Osim akademskog angažmana u Pravnom fakultetu u Podgorici, povremeno je angažovan i na Pomorskom fakultetu u Kotoru na predmetu Forenzičke nauke u pomorstvu (Master akademske studije). Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazarau na predmetima: Kriminalistička tehnika i Osnovi Forenzičkih nauka (osnovne akademske studije) i Upravljanje kriminalističkim istragama i forenzičke nauke (Master akademske studije), Fakultetu forenzičnih znanosti u Splitu (Republika Hrvatska) na izbornom predmetu Forenzična analitika.
Profesor Ivanović je stalni sudski vještak iz oblasti kriminalističke hemije i kontrole kvaliteta, bio je jedan od osnivača Udruženja sudskih vještaka Crne Gore i njegov predsjednik od 2008.-2012. godine.
Profesionalni radni angažman obavlja u Forenzičkom Centru Crne Gore. gdje je radio na posloviraa vještaka. Šefa odsjeka. Zamjenika Načenika i od 2019. godinc. do dana.s je Načelnik Forenzičkog Centra Crne Gore.
Od 2009. godine je predstavnik Crne Gore u ENFSI udruženje (Evropska mreža forenzičkih naučnih institucija). Od 2021. godine je član Borda direktora ove jedinstvene naučne institucije, koja je od strane Evropske unije zadužena za razvoj forenzike u državama unijc i državama kandidatima za članstvo u uniji.
Autor je i koautor nekoliko knjiga i oko 120 stručnih i naučnih radova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.