Mašinski fakultet

Biografija - Darko Bajić
Biografija - Darko Bajić

Rođen sam 09.01.1967. godine u Pljevljima, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio sam u Pljevljima.

Mašinski fakultet na Univerzitetu "Veljko Vlahović" u Titogradu upisao sam studijske 1986/87. godine. Studije mašinstva, smjer Proizvodno mašinstvo završio sam u redovnom roku. Diplomski rad iz oblasti projektovanja primjenom savremenih alata: "Primjena raspoloživa CAE sistema u KAT‑u pri projektovanju kovačkog alata" odbranio sam 1991. godine.

Za studijsku 1987/88. godinu, kao najbolji student Mašinskog fakulteta, dobitnik sam studentske nagrade "19. decembar".

Postdiplomske magistarske studije upisao sam studijske 1992/93. godine na smjeru Primijenjena mehanika i konstruisanje, Mašinskog fakulteta Univerziteta "Veljko Vlahović" u Podgorici. Magistarski rad pod nazivom "Ocjena nosivosti zavarenih boca od legure aluminijum‑magnezijum za skladištenje propan-butana" odbranio sam 1. jula 1997. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje mogućnosti zavarivanja sklopova energetske opreme korišćenjem aktivirajućeg topitelja" odbranio sam 23. septembra 2003. godine na Metalurško-Tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Najveći dio istraživanja obavio sam u  Instituta za elektrozavarivanje E.O. Paton pri Nacionalnoj akademiji nauka Ukraine u periodu 2001. -2003. godine.

U okviru naučno-tehničke saradnje Univerziteta Crne Gore i Instituta za elektrozavarivanje E.O. Paton, boravio sam u više navrata u ovom Institutu u periodu 2004.-2010. godina radeći na teorijsko-eksperimentalnim istraživanjima primjene savremenih elektrolučnih postupaka zavarivanja.

Dobitnik sam Nacionalne stipendije za izvrsnost koju dodjeljuje Ministarstvo nauke Crne Gore u okviru projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO/HERIC" za 2016. godinu.

U periodu 2007.-2013. godine obavljao sam dužnost prodekana za nastavu. Od 2008.-2013. godine obavljao sam funkciju rukovodioca/odgovornog lica za realizaciju studijskog programa Mašinstvo – odjeljenje u Pljevljima i bio predsjednik Komisije za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Mašinskom fakultetu. U istom periodu bio sam član Komisije za izdavačku djelatnost pri Mašinskom fakultetu. Od 2011.-2016. godine bio sam rukovodilac doktorskih i magistarskih studija, a od 2016. godine predsjednik sam Komisije doktorskih studija na Mašinskom fakultetu. Kao predstavnik Mašinskog fakulteta od 2007.-2016. godine bio sam član Vijeća za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore.

U periodu jul-decembar 2017. godine, bio sam član Uređivačkog odbora Univerziteta Crne Gore, predstavnik - urednik Biblioteke tahničkih nauka.

Kao predstavnik Univerziteta Crne Gore u periodu 2009-2015. godine član, a od 2023. godine predsjednik sam Upravnog odbora JU Intitut za istraživanja i razvoj u oblasti zaštite na radu.

Član sam Inženjerske komore Crne Gore.

U svojstvu predsjednika tehničkog komiteta ISME/TK 008 – Oprema pod pritiskom, u okviru Instituta za standardizaciju Crne Gore, aktivno učestvujem u radu istog.

Od februara 2022. godine član sam Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore.

Član sam uređivačkog odbora međunarodnog časopisa "Zavarivanje i zavarene konstrukcije", Beograd.

Ekspert Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori za naučnu oblast Tehničko-tehnološke nauke - od 2022. godine.

Ekspert (recezent) Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta Republike Srbije za naučnu oblast Tehničko-tehnološke nauke - od 2022. godine.

Ekspert (recezent)  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za naučnu oblast Inženjerstvo i tehnologija - od 2022. godine.

Oženjen sam i otac sam troje djece.

Govorim, čitam i pišem ruski, a služim se i engleskim jezikom.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Po završetku Mašinskog fakulteta, u periodu novembar 1991. - april 1992. godine bio sam zaposlen u E.I. "1.Decembar" namjenska industrija u Pljevljima, kao inženjer konstruktor u sektoru razvoja. Kao član inženjerskog tima radio sam na razvoju novog radio relejnog uređaja (RRU) za potrebe armije.

U periodu maj 1992. - oktobar 1993. godine, bio sam zaposlen u Duvanskom kombinatu Podgorica. Radio sam kao Glavni inženjer i vođe grupe za održavanje mašina za izradu cigareta, a kao član inženjerskog tima radio sam na rekonstrukciji, modernizaciji i razvoju opreme za izradu i pakovanje cigareta.

Paralno sa radnim odnosom koji sam imo u E.I. "1.Decembar" i Duvanskom kombinatu Podgorica, u periodu februar 1992. - oktobar 1993. godine, kao honorarni saradnik Mašinskog fakulteta, izvodio sam auditorne i laboratorijske vježbe za predmete: Mašinski materijali (dio), Mehanika loma, Nacrtna geometrija i Tehničko crtanje na Mašinskom fakultetu.

U periodu novembar 1993. – oktobar 1998. godine biran sam u zvanje saradnika u nastavi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U ovom perodu izvodio sam auditorne i laboratorijske vježbe za predmete: Mašinski materijali (dio), Mehanika loma, Nacrtna geometrija i Tehničko crtanje na Mašinskom fakultetu; Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom na Metalurško-Tehnološkom fakultetu; Kompjuterska grafika na Višoj računarskoj školi Elektrotehničkog fakulteta.

U zvanje asistenta Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu u Podgorici izabran sam 1998. godine. Sve do februara 2007. godine, kao asistent, izvodio sam auditorne i laboratorijske vježbe za predmete: Mašinski materijali (dio), Mehanika loma, Nacrtna geometrija i Tehničko crtanje na Mašinskom fakultetu Podgorica; Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom na Metalurško-Tehnološkom fakultetu Podgorica; Kompjuterska grafika na Višoj računarskoj školi i  Inženjerska grafika i  dokumentacija na Elektrotehničkom fakultetu Podgorica.

Od 2005. godine na Mašinskom fakultetu Podgorica, na osnovnim akademskim i akademskim postdiplomskim specijalističkim studijama izvodim nastavu (predavanja i vježbe) za predmete: Zavarivanje, Posude pod pritiskom i cjevovodi, Inženjersko projektovanje, Studentska praksa (VII semestar) i Studentska praksa (VIII semestar).

U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran sam 2007. godine za predmete: Zavarivanje, Inženjersko projektovanje i Posude pod pritiskom i cjevovodi (Odluka br. 01-547, od 06.03.2007. godine).

U zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran sam 2012. godine za predmete: Zavarivanje, Inženjersko projektovanje i Posude pod pritiskom i cjevovodi (Odluka br. 08-433, od 29.03.2012. godine).

U zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran sam 2017. godine za naučnu oblast Proizvodno mašinstvo i tehnologije (Odluka br. 03-2658, od 16.10.2017. godine).

Od studijske 2014/15. godine gostujući sam profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment, Trebinje.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.