Biotehnički fakultet

Biografija - Spalevic Velibor
Biografija - Spalevic Velibor

Licna web strana: www.geasci.org/Spalevic ...
Termini predavanja i polaganja ispita, akademski kalendar [link]

Rodjen sam 1970. godine u Ivangradu. Djetinjstvo proveo u Andrijevici i Ivangradu, gdje sam zavrsio osnovnu skolu (Luca 1), nizu muzicku skolu (klavir) i gimnaziju (Luca 2). Studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsjek za melioracije zemljista započeo 1989/1990, a diplomirao 1995. Postdiplomske studije upisao sam 1995/1996. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu; magistrirao aprila 1999. Doktorske studije pohadjao sam na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu 2006-2011. Doktorat iz oblasti melioracija zemljista i fizicko-geografskih istrazivanja Polimlja odbranio jula 2011. godine na istom fakultetu.  

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

Radni odnos zasnovao sam septembra 1995. godine u administraciji lokalne uprave Opstine Berane. Na Biotehnickom institutu Univerziteta Crne Gore sam od novembra 1995. godine; gdje sam 1999. izabran u zvanje visi istrazivac.

U periodu 2001-2010., 2013-2014. radio u kancelariji Evropske komisije, prvo kao senior task manager i pomocnik sefa kacelarije Evropske agencije za rekonstrukciji (2001-2008.), kasnije task manager Delegacije EU (2008-2010., 2013-2014.); rukovodio projektima Evropske komisije za oblast poljoprivrede i zivotne sredine (105 medjunarodnih projekata, od kojih je dijelom podrzan i UCG sredstvima od oko 3.5 mio kroz renoviranje i opremanje 2000 m2 laboratorija BTF i PMF; isporukom vozila (BTF, PMF, IBM); izgradjena Nova veterinarska dijagnosticka laboratorija, tada BTF UCG – 870m2; dijelom renoviran i opremljen prostor Instituta za biologiju mora UCG). U ime Evropske komisije, kao EAR projektni menadzer, rukovodio sam projektom izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2007-2013: Montenegro’s Agriculture and European Union Agriculture and Rural Development Strategy. U ime Evropske komisije rukovodio projektom izrade Strategije razvoja ribarstva Crne Gore: Montenegro’s Fisheries Development Strategy and Capacity Building for Implementation of the EU Common Fisheries Policy.

Od septembra 2014. do oktobra 2015. godine radio sam kao vodeci istrazivac na Institutu za sumarstvo Crne Gore, a uporedo sa tim bio i predsjednik borda direktora istog Instituta.

Bio koordinator, potom direktor kancelarije UN IFAD (2016-2018.) Medjunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede za Crnu Goru (sjediste u Rimu), gdje sam radio na razvoju Klastera lanca vrijednosti u cilju odrzivog razvoja i transformacije ruralnih podrucja; te na razvoju ruralne infrastrukture; fokusirajuci se na pitanja razvoja poljoprivrede planinskog podrucja Crne Gore, ekonomskog i ruralnog razvoja, analizu ruralne politike.

Zaposlen sam na Biotehnickom fakultetu, a predavac i na Studijskom programu geografija Univerziteta Crne Gore na predmetima: Poljoprivredna mehanizacija (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji; Mehanizacija u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji; Mehanizacija u mediteranskom / suptropskom  vocarstvu; Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina), Geografija zemljista, Geoinformatika (FF), ranije na predmetima Eko-menadzment (FF), Biogeografija (FF), Lokalna geografska sredina  (FF), Pejzazi u zivotnoj sredini (FF); Redukovana obrada zemljista (BTF, BP). Bio predavac na predmetu Metodologija naucnog rada na postdiplomskim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Decembra 2017. godine izabran sam u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore. Prethodno, 2014. godine, u zvanje naucni saradnik na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

 
OSTALE AKTIVNOSTI

Predsjedavajuci Odjeljenja mladih naucnika i savjetnik Svjetske organizacije za zastitu zemljista i voda (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC; Council Member and Chairman of the Youth Committee - YC) za period 2020-2023; clan Unije geonauka Evrope (European Geosciences Union – EGU), u dva navrata predsjednik jednog od odbora EGU (Soil, Environment and Ecosystem Interactions). Clan Odbora za poljoprivredu i sumarstvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU); clan Inzenjerske akademije Srbije. Bio clan Naucnog odbora Senata Univerziteta Crne Gore (2019-2021.). U 2015. godini bio National Contact Point - NCP Horizon 2020 / Climate action, environment, resource efficiency and row materials. Ucesnik nekoliko COST inicijatva.

Na Univerzitetu Kornel (Cornell Universuty, USA) tokom 2004. godine pohadjao sam obuke programa Young Scientist Program za oblast melioracija zemljista i fizicke geografije, erozije, stipendiran od strane fondacije nobelovca Norman-a Borlaug-a, pod mentorstvom Harolda van Es-a, predsjednika Americkog drustva za proucavanje zemljista (Soil and Water Management, Cornell Universuty, USA); te pod mentorstvom Chris Renschler-a sa Departmana za geografiju u Bafalu (Water Erosion Prediction model GeoWEPP, Department of Geography, University at Buffalo,USA).

U vise navrata pohadjao medjunarodne kurseve naucno-strucnog usavrsavanja iz oblasti biotehnickih i geo nauka, zastite zivotne sredine i upravljanja projektima (1995-2022.): (a) Oktobar 2020. – februar 2021: English for University Lecturers Course [completed with honours], Erasmus+, Crna Gora; (b) Maj 2019: International training „Watershed management“ Tarbiat M. University, Iran; (c) Decembar 2017: "Cours sur les bassins versants", Béni Mellal, Maroko; (d) Maj 2015: Training on „Research design: A focus on DELPHI method and Social Network Analysis“, Biotehnicki fakultet, Ljubljana, Slovenija; (e) Februar – mart 2015: International training program on Watershed management and Land use changes, Tarbiat Modares University, Iran; (f) April 2013: "Water footprint application for water resources management", FAO, Italija; (g) Januar – februar 2013: International training program on Watershed management, Forestry and Environment protection at the University of Natural Resources and Life Sciences - BOKU, Bec, Austrija; (h) Novembar – decembar 2010: International training on Combating Desertification: „Afforestation in Arid and Semi-Arid Zones”. Centre for International Agricultural Development Cooperation, Izrael; (h) Maj 2010: International training on "Certified Project Cycle Management", European Commission, Luxembourg, E.U; (i) Oktobar 2005: FAO training program“Combating Land Degradation”, Rome, Italy, E.U; (k) Maj 2005: Training program on Rural development, Brussels, Belgium, EU; (l) Februar – mart 2001: “Watershed Management”, Centre for International Agricultural Development Cooperation, Izrael; (m) 2001 – 2014: Programi obuke Evropske komisije: Training on Project Cycle Management for the EAR staff; Cross-cutting issues Seminar; Environmental Mainstreaming; Training on Selection/Interviewing Techniques; Training on Anti-corruption policy; Framework Contract Training; Gender Equality; Media Techniques; Certified Project Cycle Management, Evaluation and Monitoring.

Clan brojnih medjunarodnih naucnih udruzenja (Member of the International Union of Soil Sciences – IUSS; Watershed and Forestry Management Society of Iran, Srpsko drustvo za proucavanje zemljista, The Macedonian National Committee on Irrigation and Drainage – MAKCID, Elected Honorary Member of the Horticulture and Forestry Society from Transylvania, Balkan Environmental Association - B.EN.A., Naucnog drustva agrarnih ekonomista Balkana).

Odrzao 10 plenarnih izlaganja na medjunarodnim konferencijama. Inicijator i predsjednik naucnog odbora GEA (Geo Eco-Eco Agro) medjunarodne konferencije (2018., 2020.), kategorisane kao medjunarodna konferencija od strane Ministarstva nauke Crne Gore, Ministarstva nauke Republike Srbije (Medjunarodni naucni skupovi: M30: M32, M33, M34, M36), priznate kao referentne za izbore u zvanja na univerzitetima u Hrvatskoj, S. Makedoniji, BiH, Sloveniji.

Bio glavni i odgovorni urednik casopisa „Poljoprivreda i sumarstvo" Biotehnickog fakulteta Univerziteta Crne Gore (volume 51- do 59, trenutno SCOPUS, Q3). Prethodno radio u istom casopisu kao tehnicki urednik i generalni sekretar (1995-2001.).

Bio urednik (managing editor) i jedan od osnivaca "AgroFor International Journal" (BiH, 2016). Clan urednistva casopisa Turkish Journal of Agriculture and Forestry (WoS/SCI, Q1); Clan urednistva (Scientific Editor) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (WoS/SCI, Q3) i Eurasian Journal of Soil Science (SCOPUS, Q3); clan urednistva "Vestnik permskog univerziteta", Permskog drzavnog agrarno-tehnoloskog univerziteta “D.N. Pranisnikova”, Rusija; “The Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture”; jedan od naucnih urednika i osnivaca casopisa „Nova Geodesia“; Co-Editor medjunarodnog casopisa “Central European Journal of Geography and Sustainable Development”. Clan urednistva/redakcije „Educa“ Nastavnickog fakulteta Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru; lokalnog casopisa “Tokovi” iz Berana. Bio clan urednistva "Spanish Journal of Rural Development"; i “Ecologica Montenegrina”.

Autor tehnicko-inovativnog rjesenja primijenjenog u praksi: "IntErO" model za proracun intenziteta erozije i oticaj priznatog od strane Ministarstva nauke Republike Srbije u 2019., potvrdjeno medjunarodnim Ugovorima o isporuci, instalaciji i obuci o koriscenju u naucne i komercijalne svrhe (Drustvo za melioracije zemljista i voda Irana od 2019. godine; Makedonski nacionalni komitet za navodnjavanje i odvodnjavanje od 2019. godine).

Mentor i komentor doktorantima i magistrantima na univerzitetima u Gentu - Fakultet za geografiju, Belgija; Federalnog univerziteta Lavras - Departmana za zemljiste, Lavras, Minas Gerais, Brazil; Federalnog univerziteta Alfenas - Departmana za geonauke, Lavras, Minas Gerais, Brazil; Univerziteta u Novom Sadu - Departman za geografiju – Srbija (mentori Mladjen Jovanovic i Velibor Spalevic doktorantu Dusku Vujacicu na doktorskim studijama Univerziteta u Novom Sadu, oblast fizicka geografija i melioracije zemljista, 2019); Mentor na zavrsnim radovima 21 kandidata na Studijskom programu za geografiju Univerziteta Crne Gore. Clan komisija postdiplomskih – doktorskih studija na Univerzitetu u Zagrebu, Arhitektura, Hrvatska (Pejzazi); Univerzitet u Ferari, Odeljenje za fizicku geografiju i nauku o zemljistu, Italija (pronos nanosa); Univerzitet Abdelmalek Essaadi, Geologija, Maroko (modeliranje erozije zemljista); Univerzitet u Beogradu, Sumarski fakultet (erozija zemljista).

Do novembra 2022. godine objavio 410 naucnih rezultata, od kojih 95 radova u medjunarodnim casopisima (64 SCI, 31 SCOPUS), publikovao u autorskom timu nekoliko knjiga, vise poglavlja u medjunarodnim monografijama (Springer).

Na Univerzitetu Crne Gore 2018. (FF) i 2021. (BTF). nagradjen za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naucno-istrazivackog rada i medjunarodnog pozicioniranja Univerziteta. Na 16. Medjunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“ koji je odrzan u Novom Sadu marta 2021. godine, nagradjen diplomom sa posebnim priznanjem za razvoj visokog obrazovanja.


Vidi jos:
Velibor Spalevic on ResearchGate
Velibor Spalevic on Google Scholar
Velibor Spalevic on Scopus Author Preview
Velibor Spalevic Number of publications (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI) by authors at the BTF
Velibor Spalevic Number of publications (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI) by authors at the UCGNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.