Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Kavarić Sreten+X

Kavarić Jovana Sreten, rođen 15.09.1960. godine u Titogradu (današnja Podgorica), Crna Gora. Osnovnu školu završio je 1974. godine.

Gimnaziju „Slobodan Škerović“ završio je 1979. godine.

 Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1984. godine.

Radnu karijeru je započeo u Domu zdravlja Titograd decembra 1984. god.

Načelnik Odjeljenja zdravstvene zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, od 1988 do 1998 godine.

Od 1998. godine radi u Kliničkom centru Crne Gore. Direktor je Klinike za interne bolesti od 2008. god.

Specijalizaciju iz interne medicine, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu završio je 1992. godine.

Užu specijalizaciju iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu završio je 1998. godine. Naslov uže specijalističkog rada: „Značaj određivanja kalcitonina kod pacijenata sa nodoznom tireoideom“, mentor prof dr Vera Popović Brkić.

Zvanje magistra endokrinologije stekao je na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu  juna 2004. god. Naslov magistarskog rada: „Nivo BNP (Brain Natriuretic Peptide) u pacijenata liječenih od akromegalije“, mentor prof dr Vera Popović Brkić.

Doktorirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Srbija, septembar 2018 godine. Naslov doktorata: “ Značaj određivanja vitamina D u pacijenata sa dijabetes melitusom tipa 2”, mentor: Prof dr Vera Popović Brkić.

Asistent je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Crna Gora.

Predavač za predmet Fiziologija na Fakultetu za primjenjenu fizioterapiju u Igalu od 2020godine.

Član je EASD (Europian Association for Study in Diabetes) i ESE (Europian Society for Endocrinology).

Predsjednik Nacionalne komisije za dijabetes Crne Gore.

Autor i koautor 4 rada na sci listi.

U braku je sa suprugom Majom od 1989. godine, ima četvoro djece.