Medicinski fakultet

Biografija - Lazović Ranko+
LIČNI PODACI

 

ROĐEN: 21.08.1961. godine u Foči, BIH

 

PODACI O OBRAZIVANJU i IZBORIMA U ZVANJA:

Medicinski fakultet završio sam u Skoplju 14.02.1985. godine, sa srednjom ocjenom 9,33. Specijalistički ispit položio sam 04.12.1992. godine sa odličnom ocjenom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Poslediplomske studije iz oblasti - digestivni sistem upisao sam 1994./95. godine u Beogradu. Usmeni magistarski ispit položio sam sa ocjenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom "Uporedna analiza načina i rezultata liječenja ratnih i mirnodopskih povreda debelog crijeva" odbranio sam 27.01.2003. godine u Beogradu. Drugu specijalizaciju iz oblasti hirurgija digestivnog sistema upisao sam 2001. godine. Usmeni ispit sam položio 12.06.2003. godine sa ocjenom 10. Rad iz druge specijalizacije pod nazivom "Mjesto enterostomije u liječenju povreda debelog crijeva" odbranio sam 28.04.2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorska disertacija pod nazivom  "Prednosti i nedostaci jednostepenih i dvostepenih metoda u   zbrinjavanju povreda kolona" mi je odobrena januara 2005. godine u Beogradu, a doktorski rad sam odbranio 15. maja 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Izabran sam u zvanje docenta 30.08.2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Izabran sam u zvanje vanrednog profesora 01.10.2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U zvanje redovnog profesora izabran sam 05.07.2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

 

STRUČNA DJELATNOST

 
 

-       Član predsjedništva Koloproktologa Jugoslavije (tako se i dalje zove; 1998. i nadalje)

-       Načelnik Centra za digestivnu hirurgiju KCCG (2006. i nadalje)

-       Biran za najboljeg doktora KCCG 2009 god.

-       Predsjednik Odbora direktora KCCG (2009.-2015.)

-       Mentor za dio specijalističkog staža iz Hirurgije (2014. i nadalje)

-       Glavni mentor specijalističkog staža iz Hirurgije (2014. i nadalje)

-       Direktor Kliničkog centra Crne Gore (2015.-2016.)

-       Član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore (2015.-2016.)

-       Član Senata Univerziteta Crne Gore (2016.-jedna godina)

-       Član Medicinskog odbora Kliničkog centra Crne Gore (2016. i nadalje)

-       Odgovorni nosilac predmeta (ranije šef predmeta) Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Podgorici (2016. i nadalje)

-       Član Udruženja Endoskopskih hirurga Srbije (2016. i nadalje)

-       Član Evropske Asocijacije koloproktologa

-       Član Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta UCG (2018. i nadalje)

-       Uveo laparoskopsku hirurgiju karcinoma debelog crijeva (mart 2019.) u KCCG-u

-       Član Odbora za medicinu CANU (od 23.05.2019.)

-       Dobitnik nagrade “dr Branko Zogović” (koju dodjeljuje Ljekarska komora Crne Gore) za posebne zasluge iz oblasti medicine u Crnoj Gori u 2018. godini; dodijeljena juna 2019.

-       Uveo mikrotalasnu (microwave) ablaciju metastaza karcinoma u jetri u KCCG-u – po prvi put u regionu (uz Hrvatsku) (operacija izvršena 17.12.2019.)

-       Uveo citoreduktivnu hirurgiju i hipertermijsku intraperitonealnu hemioterapiju kod odmaklih maligniteta trbušne duplje u KCCG-u (koja se radi u ograničenom broju evropskih centara) (operacija izvršena 20.12.2019.)

-       Nosilac Projekta “Portreti crnogorskih ljekara – prilozi istoriji crnogorske medicine” pod pokroviteljstvom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

-       Član Projekta “COVID-19 – slučaj Crne Gore” pod pokroviteljstvom CANU (rukovodilac prof. dr Vaso Antunović)

-       Učesnik više naučnih tribina u organizaciji CANU

-       Autor 52 naučno-stručnih radova u međunarodnim bazama podataka kao prvi autor i ko-autor

-      Predsjednik Kriznog medicinskog štaba za organizaciju zdravstvenog sistema Crne Gore u susret pandemiji COVID-19 (od 25.03.2020. do septembra 2020.)

- 2020.: Dobitnik Trinaestojulske nagrade za ostvarene rezultate u digestivnoj hirurgiji u 2019. godini

 

 

 

MENTORSTVA NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

1.     Maloku Halit. Doktorska teza pod nazivom “Uporedna analiza laser hemoroidioplastike (LHPtm) i otvorene hemorodiektomije”. Medicinski fakultet UCG (mentor, rad odbranjen 2018. godine).

2.     Šćepanović Tamara. Magistarski rad pod nazivom “Značaj verifikacije i korigovanja preoperativne anemije za intraoperativno i postoperativno liječenje karcinoma kolorektuma”. Medicinski fakultet UCG (mentor, rad odbranjen 2015.; određen za mentora za izradu doktorske disertacije)

3.     Čejović Sanja. Magistarski rad pod nazivom “Vrijednost MSCT dijagnostike u mehaničkim opstrukcijama tankog crijeva” (ko-mentor; rad odbranjen 2014. na Medicinskom fakultetu u Beogradu)

4.     Čurović Ivana. Nije određen naziv teme doktorske disertacije. Medicinski fakultet UCG (mentor, doktorska teza u izradi).

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.