Ekonomski fakultet

Biografija i bibliografija- Prof. dr Nikola Milović
Biografija i bibliografija- Prof. dr  Nikola Milović

Rođen je 17. decembra 1980. godine u Nikšiću. Redovni je profesor Ekonomskog fakulteta – Univerziteta Crne Gore, za oblast Ekonomska analiza i politika, na predmetima Nacionalna ekonomija, Ekonomija Evropske unije, Zajedničko tržište i politika konkurencije EU.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, je stekao akademski stepen magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom Konkurentnost privrede Crne Gore odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2011. godine. Zasnovao je radni odnos na Ekonomskom fakultetu, 2004. kao saradnik u nastavi. U zvanje docenta izabran je 2012. godine, 2017. godine u zvanje vanredni profesor, a 2022. godine je izabran u zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu.

Autor je udžbenika iz oblasti zajedničkog tržišta i politike konkurencije EU, tri monografije, više stručnih studija, preko 50 naučnih radova u međunarodnim časopisima u kojima se bavi problematikom iz oblasti ekonomske analize i politike.

Član je Senata i Centra za doktorske studije Univerziteta Crne Gore, i rukovodilac katedre za Ekonomsku analizu i poltiku Ekonomskog fakulteta.

Od jula 2018. do avgusta 2023. bio je član Savjeta Centralne Banke Crne Gore.

U periodu 2016-2022. godine, u dva mandata je obavljao funkciju Dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Nakon parlamentarnih izbora 2023. godine, izabran je za poslanika 28. Saziva Skupštine Crne Gore.

Oženjen je, i otac je dvoje djece.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.