Filozofski fakultet, 04.05.2017

BIOBIBLIOGRAFIJA 2017 prof. dr Saša MilićPROF. DR SAŠA MILIĆ, Redovni profesor UCG

BIOBIBLIOGRAFIJA 2019

 

LIČNI PODACI: Rođen 14. avgusta 1966; Podgorica – Crna Gora

 

PODACI O OBRAZOVANJU:

 

OSNOVNE STUDIJE

Filozofski fakultet – Odjeljenje za pedagogiju – Univerzitet u Beogradu

Datum odbrane diplomskog rada: 18. oktobar 1989.g.

Tema diplomskog rada: »Ličnost, vrijeme i prosvjetiteljske ideje Svetog Petra Cetinjskog«

 

MAGISTARSKE STUDIJE

Filozofski fakultet – Grupa za opštu pedagogiju – Univerzitet u Beogradu

Datum odbrane magistarske teze:  4. jul 2002.g.

Tema magistarske teze: »Individualizacija u vaspitno-obrazovnom procesu: na primjeru Programa »Korak po korak« u osnovnim školama Crne Gore«

 

DOKTORSKE STUDIJE

Filozofski fakultet – Univerzitet u Novom Sadu

Datum odbrane doktorske disertacije: 14. april 2004.g.

Tema doktorske disertacije: »Komunikacija nastavnik – učenik, i efikasnost kooperativnog učenja«

 

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA:

 

BAZIČNI ANGAŽMANI

 

         ·            Centralna narodna biblioteka Crne Gore – Bibliotekar 1990 – 1991;

         ·            Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” – Bibliotekar – 1991 – 1994;

         ·            Međunarodna federacija crvenog krsta i crvenog polumjeseca – Trauma centar za žrtve rata – Stručni saradnik – 1994 – 1995;

         ·            Institut za otvoreno drustvo CG – Koordinator obrazovnih programa –1996–2001;            

         ·            Filozofski fakultet u Nikšiću – Učiteljski studij – Nastavni saradnik na predmetima: Opšta pedagogija i Didaktika – 1999 – 2000;

         ·            Pedagoški centar Crne Gore – Izvršni direktor Centra – 2001 – 2012;

         ·            Univerzitet Crne Gore – Zvanje Redovni profesor:

1.       Filozofski fakultet Nikšić - nastavik na slijedećim disciplinama:

Komparativna pedagogija I - Savremeni pedagoški pravci; Komparativna pedagogija II – Savremeni obrazovni sistemi; Savremeni predškolski sistemi; Uvod u pedagogiju; Teorija vaspitanja; Osnovi pedagogije; Interkulturalna pedagogija; Evaluacija predškolske ustanove; Predškolska pedagogija;

2. Studijski program za obrazovanje učitelja u Beranama: Uvod u pedagogiju; Teorija vaspitanja (2006); 

3. Fakultet likovnih umjetnosti i Muzička akademija Cetinje: nastavnik na disciplinama Pedagogija i Didaktika (2007-2009);

4. Studijski program za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku: nastavnik na disciplinama: Uvod u pedagogiju, Teorija vaspitanja i Didaktika (2004-2013);

5. Magistarske studije pedagogije i Magistarske studije obrazovne politike: nastavnik na disciplinama: Savremeni pedagoški pravci; Komparativna obrazovna politika (2008-2013...);

6. Doktorske studije pedagogije: nastavnik na disciplinama: Savremeno shvatanje pedagogije; Nauka o ranom obrazovanju (2013...);

 

DODATNI ANGAŽMANI

 

Rukovodeće funkcije i aktivnosti u rukovodećim tijelima:

 

·         Potpredsjednik Odbora za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti;

·         Član nacionalnog Savjeta za opšte obrazovanje Crne Gore (2003-2010);

·         Predsjednik Savjeta Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” na Cetinju (2009-2013…);

·         Član Radne grupe Vlade Crne Gore za pregovore sa Evropskom unijom – poglavlje 26 – obrazovanje i kultura (2012-2013);

·         Predsjednik Foruma pedagoga Crne Gore (2003-2009);

·         Član Borda Direktora “Internacionalne Step by Step Asocijacije” (2002-2004);

·         Izvršni direktor Pedagoškog centra Crne Gore (2001-2012);

·         Član Predsjedništva Saveza pedagoških društava Srbije i Crne Gore;

·         Predsjednik vijeća Studijskog programa za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2003-2008);

·         Predsjednik vijeća Studijskog programa za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2008 – 2013...);

·         Rukovodilac magistarskih studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2008 – 2013...);

·         Rukovodilac magistarskih studija obrazovne politike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2011 – 2013...);

·         Predsjednik nacionalne Komisije za dodjelu viših bibliotečkih zvanja, imenovan od strane Ministarstva za kulturu, sport i medije (2008-2010); 

·         Direktor međunarodnog projekta “Step by Step – Korak po korak” za Crnu Goru (2001-2008);

·         Rukovodilac međunarodnog projekta “Roma education inititative” za Crnu gori – projekat Open Society Institute Budapest (2004-2006);

 

Aktivnosti u domaćim i međunarodnim stručnim tijelima:

 

·         Ovlašćeni predstavnik za Crnu Goru Svjetskog obrazovnog foruma čije je sjedište u USA i uključuje za sada 126 zemalja svijeta;

·         Zastupnik za Crnu Goru Internacionalnog Biroa za prava djeteta sa sjedištem u Montrealu – Kanada;

·         član ekspertske komisije Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore za reformu osnovnoškolskog sistema u CG;

·         član radne grupe pri Filozofskom fakultetu u Nikšiću za transformaciju Odsjeka za predškolsko vaspitanje u visokoškolski nivo;

·         Član radne grupe pri Univerzitetu Crne Gore za izradu elaborata i osnivanje Odsjeka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću;

·         Član komisije za Program "Community School Project’s";

·         Član ekspertske komisije za Program South East Europe Youth Initiative – fond u okviru Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope; 

·         Član  planerske grupe za Edukaciju direktora obrazovnih institucija u Crnoj Gori "Kreiranje demokratskog ambijenta u školama" (2004-2006);

·         Član Crnogorskog nacionalnog odbora za procjenu stanja "Prava djeteta" u Crnoj Gori (2006-2008);

         ·            Član Komisija za odbranu stručnih radova vaspitača, kao predstavnik Zavoda za školstvo;

         ·            Eksterni evaluator Roma education Fund-a iz Budimpešte za ocjenu »Nacionalne strategije obrazovanja Roma u Crnoj Gori«;

         ·            Član International Advisory Committee za projekat »Exploration of the Status of Services to Imigrant Families« u realizaciji National Association for education of Young Children – Washington DC – USA;

         ·            Konsultant World Bank - Washington DC – USA za procjenu potreba obrazovanja Roma;

         ·            Nacionalni zastupnik u Crnoj Gori za Council for Exceptional Children–Washington DC–USA;

         ·            Član radnog tima za obrazovanje pri projektu CANU »Crna Gora u XXI stoljeću«;

         ·            Član Upravnog odbora projekta »EVOLUNIMONT - Evaluation of Research Activities and Strategic Planning of Research at the University of Montenegro« u realizaciji Univerziteta CG;

         ·            Član radnog tima za projekat »Bologna Promoters« u realizaciji Univerziteta Crne Gore;

         ·            Član radne grupe Ministarstva prosvjete Crne Gore za izradu elaborata o licenciranju nastavnog kadra (2010-2011);

         ·            Član radne grupe Ministarstva prosvjete Crne Gore za izradu standarda kvaliteta rada nastavnika (2011-2012);

         ·            Član međunarodne radne grupe pri Centru za obrazovne politike Beograd za izradu standarda kvaliteta rada nastavnika (2012-2013);

 

NAUČNA DJELATNOST

 

Monografske publikacije:

 

 • Milić, S.: “Individualizovani pristup u vaspitno-obrazovnom procesu” .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2002.; 253 str.
 • Milić, S.: “Kooperativno učenje: teorija i praksa” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore, 2004.; 383 str. (ISBN 86-303-0663-7);
 • Milić, S.: “Savremeni obrazovni sistemi” .- Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 2008; 290 str. (ISBN 978-86-7664-061-4);
 • Milić, S.: »Needs Assessment Study for Roma Education in Montenegro« .- Washington, DC: World Bank – Roma Education Fund, 2005, pp. 53; www.romadecade.org/portal/ downloads/Education%20Resources/REF_Needs_Assessment.pdf
 • Starovlah, M., Milić, S. I Radović, S.: »U korak s vremenom – monografija povodom 50 godina rada JPU 'Ljubica Popović' (1959-2009)« .- Podgorica: JPU 'Ljubica Popović', 2008, 160 str; (ISBN 978-9940-9174-0-1);
 • Milić, S.: (2011): Indikatori razvoja multikulturalnosti i građanske svijesti u ranom djetinjstvu (predškolstvo i prvi ciklus osnovne škole) u obrazovnom sistemu Crne Gore .- Nikšić: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore .- 220 str.; ISBN 978-86-7798-063-4
 • Milić, S. (2010): Značaj i specifična uloga ranog obrazovanja, u monografiji »Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti« - Obrazovanje .- Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti – CANU (posebna izdanja – monografije i studije; knjiga 73, sveska 10) .- str. 45-61; ISBN 978-86-7215-240-1
 • Milić, S. (2010): Inicijalno obrazovanje nastavnog kadra u Crnoj Gori, u monografiji »Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti« - Obrazovanje .- Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti – CANU (posebna izdanja – monografije i studije; knjiga 73, sveska 10) .- str. 221-238; ISBN 978-86-7215-240-1

 

 

Članci u serijskim publikacijama – časopisima:

 

Radovi u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama SCI, SSCI i A&HCI:

 

 1. Milić, S. (2013). The twenty-first century university and the concept of lifelong learning. Australian Journal of Adult Learning, 53 (1/2013): 159-179, ISSN 1443-1394; 
 2. Milić, S., Gazivoda, N. (2014). Place and role of children's interests in contemporary educational process. Croatian Journal of Education, Vol. 17; No. 2/2015, pp. 481-506, ISSN 1848-5189;
 3. Milić, S. (2016). Ličnost i prosvjetiteljski rad Svetog Petra Cetinjskog, in ACTA HISTRIAE. – Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litoral (Vol. 24, No. 3, 2016), p.p. 491 – 511, ISSN 1318 – 0815;
 4. Marojević, J., Milić, S. (2017). Habermas and Freire in Dialoque – Pedagogical Reading of Habermas / Habermas i Freire u dijalogu – pedagoško čitanje Habermasa.  Croatian Journal of Education. Vol. 20; No. 2/2017, ISSN 1848-5189;

 

Radovi u časopisima koji se ne nalaze u indeksiranim međunarodnim bazama:

 

 • Milić, S. (2002). Effectiveness of Child-Centered Approaches to Primary Education in Montenegro; u “Educating Children for Democracy” .- Washington: Georgetown University, no.4, 2002, (ISSN 1531-2011)
 • Milić, S. (2002). Innovations in Educational Process in Transitional Countries; u “Childhood Education” .- Wheaton-Maryland-USA: The Association for Childhood Education International, no.2002. (ISSN 0009-4056)
 • Milić, S. (2008). Mentoring Leadership: A Roma success story, u magazinu “Exchange” .- Redmond, WA: Exchange Press, may/june 2008, issue 181, pp. 80-83 (ISSN 0164-8527); www.ChildCareExchange.com
 • Milić, S. (2009). Mogućnosti autentičnog podučavanja u predškolskoj ustanovi iz perspektive savremenih obrazovnih modela 1; u časopisu “Pedagogija” .- Beograd: Forum pedagoga Srbije i Crne Gore, br. 2, 2009 (ISSN 0031-3807), str. 203-224;
 • Milić, S. (2008). Razvoj kreativnog kurikuluma; u časopisu “Metodički oglasi” .- Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, vol. 14, no. 2, 2008; (ISSN 0353-765X), str. 67-82;
 • Milić, S. (2007) Dynamic of Interactive Teaching Process; u časopisu “007: International Magazine of Education Theory and Practice” .- Podgorica: Education for All Forum Montenegro & Finnish Program Development of Education Sector in Montenegro (ISSN 1800-5535), pp.7-11;
 • Milić, S. (2010): Reform of Education Systems in Balkan Countries – Montenegro, u časopisu Education Sciences .- Rethymno: University of Crete – Greece – Faculty of Education; str. 91-106; ISSN 1109-8740
 • Milić, S. (2010): Montenegro in PISA, u časopisu CEPS Journal .- Ljubljana: University of Ljubljana – Center for Educational Policy Studies (vol.1, No 3, year 2011); str. 75-95; ISSN 1855-9719
 • Milić, S. et al: "Perception of Early Childhood Education in Montenegro", u Australian Educational Researcher (u procedure objavljivanja) .- Australian Association for Research in Education (ISSN 0311-6999)
 • Milić, S., Marojević, J. (2014) Implementacija koncepta dječijih prava u crnogorskom obrazovnom sustavu, u Pedagogijska istraživanja. ISSN 1334-7888;

 

 

Radovi objavljeni u domaćim časopisima:

 

 • Milić, S.: “Kreiranje učionice u kojoj dijete ima centralnu ulogu”; u “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.3, 1999.; str. 211-217.
 • Milić, S.: “Psihološki aspekti ličnosti i vaspitanje”; u “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.3, 2001.; str. 113-131.
 • Milić, S.: “Oblici individualizovane nastave u pokretu “Nove škole” i njihovi dometi”; u “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.1,2002.;str.161-191.
 • Milić, S.: “Akciona istraživanja u pedagogiji”; u “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br. 4, 2002.
 • Milić, S.: “Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa nadarenom djecom”; u “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.3, 2003., str. 89-99;
 • Milić, S.: “Stilovi učenja i nastavni proces”; u “Obrazovni magazin” .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, br.2, 2002.; str. 4-6.
 • Milić, S.: “Hiperaktivnost u ranom djetinjstvu – poremećaji pažnje i hiperaktivnost (PPHA)”; u “Obrazovni magazin” .-Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, br. 9, 2003.
 • Milić, S.: “Visoko postignuće – High Scope Program”; u “Prosvjetni rad” .- Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke RCG, jubilarno izdanje, januar 2004.
 • Milić, S.: “Aktuelni operativni modeli za rano obrazovanje – Centar za brigu o djeteu Reggio Emilia – Italija”; u “Obrazovni magazin” .-Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, br. 5, 2002.
 • Milić, S.: “Polazišta i izvori principa na kojima će se bazirati promjene”; “Princip jednakih mogućnosti”; “Izbor u skladu sa individualnim mogućnostima”; u “Knjiga promjena” .- Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke RCG, 2001.; str. 23-29.
 • Milić, S.: “Komunikacija u inoviranom vaspitno-obrazovnom procesu”; u časopisu “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.4, 2004; str.173-190 (ISSN 0350-1094);
 • Milić, S.: “Savremeni obrazovni sistemi: mjesto i uloga učeničke kooperacije u savremenim obrazovnim sistemima”; u časopisu “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.1, 2005; str.84-112 (ISSN 0350-1094);
 • Milić, S.: “Waldorfska pedagogija u predškolstvu i osnovnoj školi”; u časopisu “Vaspitanje i obrazovanje” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.4, 2007.;str. 7-21 (ISSN 0350-1094)
 • Milić, S.: “Kreativni kurikulum u vaspitno-obrazovnom procesu”, u časopisu „Vaspitanje i obrazovanje“.- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br.1, 2008.; str. 211-217 (ISSN 0350-1094)
 • Milić, S.: “Društvene promjene i doživotno obrazovanje – Uvodno izlaganje na promociji knjige prof. Dr Pavla Gazivode”; u “Pedagogija” .- Beograd: Forum pedagoga Srbije i Crne Gore, br.4/2004, str. 113-115 (ISSN 0031-3807).
 • Milić, S.: “Tranzicija liderstva u obrazovanju Roma” u “Prosvjetni rad”, jubilarni broj .- Podgorica: Prosvjetni rad, 2009.; str. 10 (ISSN 0033-1686);

 

Naučno-istraživački projekti:

 

 • Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta „Indikatori multikulturalnsti i građanske svijesti u ranom obrazovanju u Crnoj Gori“ 2008 – 2010 – odobren od strane Ministarstva prosvjete i nauke CG;
 • Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta „Razlozi neuspjeha romske djece u obrazovnom sistemu Crne Gore“ 2012 – 2014 – odobren od strane Ministarstva nauke CG;
 • Ekspert na naučno-istraživačkom projektu „Evaluacija reforme predškolskog obrazovanja u Crnoj Gori“ 2012 – 2014 – odobren od strane Ministarstva nauke CG;
 • Koordinator naučno-istraživačkog projekta „Evaluacija reforme obrazovnog sistema Crne Gore“ 2011 – 2012 – odobren od strane Open Society Institute New York, a realizovan u saradnju sa Ministarstvom prosvjete CG i Zavodom za školstvo;

Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima

Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari:

 

 • Milić, S: »Basic Elements of Interculturalisation of Education System«, The Third International Balkan Scientific Congress »Intercultuality in the Educational Process«, .- University »Ss. Cyril amd Methodius« Skopje – Pedagogical Faculty »Gotse Delchev« - Shtip, 22-24. September 2005, pp. 174-180 (ISBN 9989-2260-2-2);
 • Milić, S: »The Role of Teachers' University in Transition of Society and Reform of Educational System: The Montenegrin Experience« .- 11th UNESCO-APEID International Conference »Reinventing Higher Education – Toward Participatory and Sustainable Development«, December 12-14, 2007, Bangkok, Thailand.

www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/apeid/Conference/11thConference/papers/1B3_Sasa_Milic.pdf

 • Milić, S.: “Efikasnost kooperativnog učenja”; plenarno predavanje na Naučnom skupu posvećenom 10. godišnjici Razvojno-istraživačkog centra pedagoških incijativa i 40. godišnjici Pedagoškog inštituta Slovenije (Rogaška Slatina – Slovenija, 3. - 5. novembar 2005.g.) .- Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2006.;str. 73-79 (ISBN 961-6086-33-2)
 • Milić, S: »Polazišne osnove reforme visokoškolskog obrazovanja vaspitača u Republici Crnoj Gori«, u Zborniku radova sa Međunarodne stručno-naučne konferencije »Obrazovanje vaspitača prema evropskim standardima«, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Subotica, 2006.g. (ISBN 86-85409-11-x);
 • Milić, S: »Preserving Indigenous Cultures: Making Room, Appreciating and Protecting Differences« .- 5th World Forum on Early Care and Education, 17-20 may 2007, Montreal – Kanada;

http://www.worldforumfoundation.org/wf/wf2005/program_wednesday.php

 • Milić, S: »Inclusion and quality education for Roma children in Montenegro« .- 16th Annual Conference of European Early Childhood Education Research Agency – »Democracy and Early Childhood Education, Rejkjavik – Iceland, septembar 2006; www.congress.is/EECERA%20Programme.pdf
 • Milić, S. (2012): Meeting Teacher’s Standards in Montenegro, Regional conference Introduction and implementation of standards-based education in SEE – models and challenges 11-12 December 2012, Belgrade, Serbia / ERI SEE i COP

http://www.cep.edu.rs/en/about-cep/eri-see

 • Učešće i prezentacija na međunarodnom seminaru »Quality Education for Children from Socially Disadvantaged Settings – A Multiproblem Phenomenon« u organizaciji Research Institute for Child Psychology and Psychopatology – Bratislava – Slovačka, jun 2005;
 • Učešće i prezentacija na regionalnoj konferenciji za studente nastavnike PEACE (Promoting Equality, Access and Change in Education) Conference – tema: »Democratization of education Process« u organizaciji Canadian International Development Agency – CIDA, Herceg-Novi, april 2005;
 • Učešće i prezentacija na World Forum on Early Care and Education na temu »Early Childhood Around the World«, Kuala Lumpur, Malezija, maj 2007;
 • učešće i Master of Opening Ceremony na World Forum on Early Care and Education na temu »Child Rights«, Belfast, Norther Ireland, jun 2009;
 • Učešće i prezentacija na Okruglom stolu na temu »Promjene u vaspitno-obrazovnom sistemu Crne Gore« u organizaciji Ministarstva prosvjete i nauke RCG, oktobar 2004;
 • Milić, S. (2009) Inclusive Education Trends and Child Rights, Keynote Speaker – Proceedings of Regional Conference for ECD “Inclusive Education and Diversity in Early Years” organized by Arab Resources Collective and Lebanese American University (November 5-8, 2009, Beirut, Lebanon);
 • Ginsberg, M., Milić, S. (2009) Early Childhood and Development as the Seeds for Integration and Social Inclusion of Immigrant Families in New Host Societies, presentation at International Step by Step Association 10th Annual Conference “Seeds of Change – Effective Investment in Early Childhood for Enduring Social Progress” (October 14-17, 2009, Bucharest, Romania);
 • Milić, S. (2014) Perception of early childhood education in Montenegro, presentation at 24th EECERA Conference (European Early Childhood Education Research Association) “Us, them & me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes” (September 7-10, 2014, Crete, Greece);

 

Domaći kongresi, simpozijumi i seminari:

 

 • Milić, S.: “Uticaj Ustava za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine na razvoj prosvjetiteljskih ideja u Crnoj Gori”, u Zbornik radova sa naučnog skupa „Ustav za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905.godine u svom vremenu” .- Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, br.78, ODN knj. 30, 2006; str. 83-92 (ISBN 86-7215-183-6);
 • Milić, S.: “Strategije interaktivnog učenja odraslih”, u Zbornik radova sa naučnog skupa „Aktuelni problemi obrazovanja odraslih” .- Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, br. 82, ODN knj. 32, 2006; str. 75-92 (ISBN 978-86-7215-194-7);
 • Milić, S.: “Negativni uticaji vizuelnih medija na vaspitanje i obrazovanje”, u Zbornik radova sa naučnog skupa „Mediji i obrazovanje” .- Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, br. 88, ODN knj. 34, 2008; str. 91-104 (ISBN 978-86-7215-210-4);
 • Milić, S.: “Bazični elementi interkulturalizma u obrazovnom sistemu”; uvodno predavanje na Naučnom skupu »Elementi multikulturalnosti u nastavnim planovima, programima i udžbenicima u Crnoj Gori« u Zborniku radova sa naučnog skupa u organizaciji Filozofskog fakulteta Nikšić, Zavoda za školstvo Podgorica i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica (Podgorica, 11. juni 2009.g.) .- Nikšić: Filozofski fakultet, 2009, str. 5-17 (ISBN 978-86-7798-029-0);
 • Milić, S. (2012): Razvoj koncepta inkluzije kao civilizacijski iskorak, u zborniku radova sa naučnog skupa “Inkluzivne vrijednosti obrazovnog sistema Crne Gore” .- Podgoirca: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU – Edicija naučni skupovi, knjiga 117, ODN knjiga 43); str. 31-58; ISBN 978-86-7215-305-7
 • Milić, S. (2013): Interkulturalni dijalog u nastavi istorije, u zborniku radova sa naučnog skupa “Istorijska nauka, program i nastava istorije u školama” .- Podgoirca: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU – Edicija naučni skupovi, knjiga 118, ODN knjiga 44); str. 71-86; (ISBN 978-86-7215-306-4);
 • Milić, S. (2011): Interkulturalna dimenzija obrazovanja nastavnog kadra, predavanje na Naučnom skupu »Koncepti ljudskih i dječijih prava i njihova realizacija u obrazovnom sistemu« u Zborniku radova sa naučnog skupa u organizaciji Filozofskog fakulteta Nikšić i Zavoda za školstvo (Podgorica, 21. januar 2011.g.) .- Nikšić: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore; str. 57-72 (ISBN 978-86-7798-052-8)
 • Oljača, M., Milić, S., Maslovarić, B. (2011): Romska obrazovna inicijativa u Crnoj Gori, predavanje na Naučnom skupu »Kulturna prava nacionalnih manjina i socijalno depriviranih kategorija stanovništva u obrazovnom sistemu« u Zborniku radova sa naučnog skupa u organizaciji Filozofskog fakulteta Nikšić i Zavoda za školstvo Podgorica (Podgorica, 21. mart 2011.g.) .- Nikšić: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore; str. 143-198 (ISBN 978-86-7798-056-6)
 • Milić, S. (2011): Profesionalno usavršavanje romskih asistenata, predavanje na Naučnom skupu »Kulturna prava nacionalnih manjina i socijalno depriviranih kategorija stanovništva u obrazovnom sistemu« u Zborniku radova sa naučnog skupa u organizaciji Filozofskog fakulteta Nikšić i Zavoda za školstvo Podgorica (Podgorica, 21. mart 2011.g.) .- Nikšić: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore; str. 227-237 (ISBN 978-86-7798-056-6)

 

Studijski priručnici (skripte, hrestomatije)

 

 • Milić, S.: “Predškolska pedagogija” .- Nikšić: Filozofski fakultet, 2003, str. 181.
 • Milić, S.: “Interkulturalna pedagogija” .- Nikšić: Filozofski fakultet, 2007, str. 190.
 • Milić, S.: “Savremeni pedagoški pravci” .- Nikšić: Filozofski fakultet, 2006, str. 250.
 • Milić, S.: “Evaluacija predškolske ustanove” .- Nikšić: Filozofski fakultet, 2007, str. 165.

 

Gostujući profesor na inostranim univerzitetima

 

 • Univerzitet Jyvaskyla – Finska, novembar – decembar 2011
 • Univerzitet Alma Ata – Kazakhstan, april 2013

.

OSTALA STRUČNA DJELATNOST

 

Urednik ili koeditor časopisa ili knjige u zemlji (Urednik edicije »Biblioteka Korak po korak« i urednik svih izdanja Saša Milić)

 

 • »Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu: metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 0-3 godine« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2001, str. 207;
 • »Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu: metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 3-5 godina« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2001, str. 289;
 • »Obrazovanje i kultura demokratije« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2001, str. 121;
 • »Materijali i akitivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima centralnu ulogu« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2002, str. 214;
 • »Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu: metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 6-7 godina« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2001, str. 313;
 • »Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu: metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 8-10 godina« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2001, str. 311;
 • »Uticati na promjene – vodič za roditelje za zastupanje i djelovanje u društvu« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2002, str. 89;
 • Časopis »Obrazovni magazin« .- Podgorica: Pedagoški centar Crne Gore, 2002 – do sada objavljeno ukupno deset brojeva (S. Milić član uredništva)

 

Profesionalno usavršavanje nastavnog kadra:

 

 • Organizacija i realizacija preko 150 edukativnih seminara, radionica i predavanja za vaspitače, učitelje, direktore obrazovnih institucija, predagoge, psihologe i roditelje u okviru slijedećih inovativnih programa:

 

 • »Step by Step za vrtiće i osnovne škole«;
 • »Razvoj kritičkog mišljenja«;
 • »Inkluzivno obrazovanje«;
 • »Holistički pristup obrazovanju u ranom djetinjstvu«;
 • »Partnerstvo škole i porodice«;
 • »Interaktivna nastava«;
 • »Kooperativno učenje«;
 • »Specifičnosti mentorskog rada u obrazovnim institucijama«;
 • »Romska obrazovna incijativa«;
 • »Obrazovanje za socijalnu pravdu«;
 • »School Improvement - Unaprijeđenje škole«;

 

U okviru navedenih edukativnih seminara obučeno je preko 1000 nastavnika, stručnih saradnika i roditelja iz svih regiona Crne Gore;

 

Recenzije:

 

 • Milić, S.: recenzija udžbenika prof. dr Ratka Đukanovića “Andragogija” .- Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008 (ISBN 86-85259-00-2);
 • Milić, S.: recenzija udžbenika prof. dr Milke Oljače “Pedagogija sportskog treninga” .- Beograd: Sportska akademija, 2005 (ISBN 86-84191-09-9);
 • Milić, S.: recenzija stručne publikacije grupe autora /mr Dušanka Popović et al/ “Mentorstvo – priručnik za nastavnike” .- Podgorica: Zavod za školstvo, 2009 (ISBN 978-86-85553-68-4);
 • Milić, S.: recenzija stručne knjige Rade Vlahović “Odjeljenska zajednica – priručnik za odjeljenske starješine u osnovnoj školi” .- Podgorica: AP Print, 2005 (ISBN 86-85731-03-8);
 • Milić, S.: recenzija naučne monografije »Promjene u akademskoj profesiji: Odgovor na izazove u društvu«, urednica Jasminka Ledić; autori: Bojana Ćulum, Jasminka Ledić, Branko Rafajac, Nene Rončević i Marko Turk .- Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012; ISBN 978-953-6104.89-5
 • Milić, S.: recenzija znanstveno-istraživačke studije [Inter]kulturalna dimenzijau odgoju i obrazovanju; autori: Mrnjaus, Rončević i Ivošević .- .- Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013;
 • Recenzent većeg broja udžbenika i priručnika u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva;

 

U Podgorici, maj 2017.

Prof. dr  S a š a  M i l i ć

Adresa:         

Svetozara Markovića 26

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: sasamilic@ac.me

            Tel: 067 919 7 919