Muzička akademija, 11.03.2017

Biografija - Molčanov AleksejX

                                       

 

                                                        B  I  O  G  R  A  F  I  J  A

 

 

Rođen je 24.05.1961.godine u Novorosijsku (Rusija).Srednju muzičku školu je završio u Kijevu (Ukrajina), u klasi doc.Lidije Šur. Kijevski Državni Konzervatorijum upisao je 1980.godine, gde je studirao na klavirskoj katedri u klasama prof. Aleksandra Snegirjova i Vladimira Vinickog. U toku školovanja osvajao je nagrade kao klavirista,od kojih je značajno pomenuti pobjedu na takmičenju”Lisenko” u Lavovu 1984.godine.Dobitnik je specijalne nagrade za izvođenje obavezne kompozicije na I takmicenju “Rahmanjinov” u Moskvi 1983.godine. Kao student je započeo aktivnu koncertnu djelatnost. Nastupao je kao solista i u brojnim kamernim sastavima u Ukrajini, Rusiji i Nemačkoj.

Konzervatorijum je završio 22.maja 1986.godine polaganjem državnih ispita sa najvećim ocjenama i preporukom katedre za postdiplomske studije,koji je upisao u istoj ustanovi u oktobru 1987.godine. Za vrjeme postdiplomskih studija bio je zapošljen kao saradnik-klavirista na katedri duvačkih instrumenata Kijevskog Državnog Konzervatorijuma. Magistrirao je 11.oktobra 1989.godine.

Po završetku školovanja počeo je da se bavi pedagogijom uporedno sa koncertiranjem. Predavao je klavir u srednjoj školi u Čerkasima i nastupao kao solista kamernog orkestra Državne Filharmonije Čerkasi.U ovom vremenskom razdoblju vrijedi zabilježiti turneje sa recitalima po Ukrajini i Libanu,nastup u Švajcarskoj,koncerte sa brojnim orkestrima (Filharmonija Lavov, dir. R. Filipčuk; Filharmonija Dnjepropetrovsk,dir. J.Blinov; Filharmonija mladih Harkov,dir. J.Janko). Poseban značaj ima saradnja u klavirskom duu sa V.Muravskim u periodu 1988-1992.godine. Ostvaren je niz programa,snimaka za Državne  Radio i Televiziju Ukrajine i koncerata.Duo je dobitnik nagrade “Nova imena”. Sarađivao je sa Savezom Kompozitora Ukrajine na projektima savremene muzike i u kamernom duu sa G. Kabinim (violina).

Od 1995.godine živio je u Srbiji,gdje je nastavio umjetničke i pedagoške aktivnosti. Pripremio je više programa koji su bili uspješno izvedeni na koncertima u Nišu, Kragujevcu, Zaječaru, Negotinu i Kotoru. Kao posebno značajan nastup, izdvaja se koncert na festivalu “Mokranjčevi dani”1998.godine u Negotinu. 1996. i 1997.godine kao solista je otvarao sezone Niškoj filharmoniji (dir.A.Novicki i A.Vujić).U kamernom duu sa O.Jakovljević (violina) imao je zapaženu turneju po Srbiji i Crnoj Gori 1999.godine.

U Crnu Goru se doselio 1999.godine, a od maja mjeseca 2000.godine zapošljen je na Muzičkoj Akademiji Cetinje. Svoj profesionalni i umjetnički angažman uspješno

nastavlja na svim značajnim scenama širom zemlje.

-  April 2001.godine-koncerti u saradnji sa T.Krkeljić (flauta)- Kotor,Herceg Novi.

 - Mart 2002.godine-učešće u projektu CNP-a večeri Bahove muzike sa uvaženim kolegama sa Muzičke Akademije, a u pratnji orkestra “Leopolis strings”.

-   Maj 2002.godine – koncert sa Ž.Marinković, CNP Podgorica.

 -  Avgust 2002.godine – koncert sa M.Đurđević – festival  “Kotorart”.

- April 2003.godine- rad na Međunarodnim majstorskim kursevima zajedno sa prof.Orelom Nikole (Švajcarska),Ljubišom Jovanovićem (BGD) i Knutom Sensteveoldom (Norveška),koncerti u Valjevu,Beogradu i Nišu.

-  Jul-decembar 2003.godine – koncerti sa Ž.Marinković u Kraljevskom pozorištu Cetinje – festival “Montenegro music fest”, Požarevac,Kotor.

-Decembar 2004.godine- koncerti sa Ž.Marinković u Bijelom Polju,Kotoru,Podgorici – festival “Decembarski dani kulture”.

-  Januar 2005.godine-koncert sa K.Akejnjikovom (violina) festival “Kotorart”.

-  Jul 2005.godine- koncert sa T.Krkeljić- festival “Tivatsko kulturno ljeto”.

-  Jul – avgust 2005.godine- koncerti sa Ž.Marinković:Festival “Podgoričko ljeto”, Bijelo Polje,Pljevlja – “Montenegro music fest”.

-  Maj 2005.godine-koncert u Podgorici sa M.Đurđević

-  Decembar 2005.godine – mart 2006.godine koncerti sa Ž.Marinković u Cetinju i Budvi.

-  April 2007.godine-učešće na Međunarodnom festivalu „A Tempo“, CNP,Podgorica: koncerti sa E.Vučeković-Veith (violončelo) i I.Vukčevićem (viola).

- Maj 2007.god.-koncert sa P.Veličkovićem (viola) na Međunarodnom festivalu gudača u Sremskoj Mitrovici.

- Jun 2007. god.-koncertni program sa Ž. Marinković u Petrovcu (sala „Crvena Komuna“).

- Jul 2007. god.- koncert u okviru „Ars Praesentia“ u Tivtu u kvintetu i sekstetu sa renomiranim kolegama G.Poratom (Izrael), B.Lipovšekom i M.Lipovšek (Slovenija),O.Popovićem,V.Klenkovskim i N.Jankovićem (Srbija).

- Oktobar 2007. god.-mart 2008.god. -koncerti sa I.Perazićem u Baru ,Kotoru i Podgorici.

- April-novembar 2009.god.-aktivno učešće u proektu Vlade Crne Gore i  Ministarstva Kulture  „Crna Gora jedna kulturna adresa“- koncerte sa trio „Con spirito“ i klarinetistom P.Garičem u Rožajima,Plužinama,Kolašinu,Bjelom Polju, Andrijevici,Gusinju, Petnici, Murinu.

- August 2009-august 2013.god.- redovni je učesnik festivala „Espressivo“, koncerte sa renomiranim umjetnicima G.Kiferom (viola),Lj.Jovanovićem (flauta),J.Nadržickim (violina),M.Bereznickim(viola),V.Uzurom(violoncelo),P.Langgartnerom (viola).

-August 2009-decembar 2012.god.-koncerte sa duo“Aperto“ (sa Natasom Popović) u Baru (festival „Barski Ljetopis“), Cetinju, Podgorici i na festivalu „Pianofest“ .

-Maj 2008-jun 2010.god.- koncerte sa trio „Con spirito“ u Petrovcu,Tivtu, Cetinju, Pljevljima i Podgorici.

- Maj 2009.god.-program sa flautistkinjom Z.Lekić u Petrovcu.

- August 2010.god.-učešće na festivalu „Nei suoni dei luoghi“ u Italiji sa Z.Lekić.

- Septembar 2010.god.-koncert sa violinistom G.Kabinim u Ukrajini.

-Mart 2011.god.-program sa vokalistkinjom K.Sadej (Kanada) izveden je na koncertima u Podgorici i Kotoru.

-April 2011.god.-program sa klarinetistkinjom S.Molčanov (Njemacka/Ukrajina) izveden je u Podgorici i Kotoru.

 • - Jun 2011.god.- koncert u Podgorici sa flautistkinjom S.Fransoa (Belgija).
 • Tokom 2011.god. nastupao je kao solista.Solo program „...Dedication“ bio je izveden u Kotoru,a kasnije u Ukrajini.
 • Novembar 2011.god.-otvarao je sezonu orkestra „Crnogorski gudači“ kao solista pod vodstvom dirigenta G.Krasko. Bio je izveden koncert A.Schnittke za klavir i orkestar.
 • Decembar 2011-februar 2013.god. –programe u sastavu trio Lekić-Popović-Molčanov u Podgorici i Sali Ministarstva Kulture na Cetinju.
 • August 2012-decembar 2012.god.-koncertni program sa Ž.Lekić.Izveden u okviru festivala „Budva Grad teatar“ i na Cetinju.
 • Oktobar 2013.god-koncertni program sa Ž.Lekić u Ministarstvu Kulture na Cetinju.

-     Februar 2014.god.-koncertni program sa oboistkinjom N.Ristic u KIC,Podgorica

-     Maj 2014.god.-koncert u Zagrebu povodom Dana Drzavnosti Crne Gore sa Z. Lekic i M. Kankaras.

-     Jun 2014.god.-koncertni program sa M.Raicevic (solo pjevanje) u Podgorici.

-     Jul 2014.god.-koncerti sa violoncelistom A.Rudinim (Rusija) u okviru festivala „Budva Grad Teatar“ i „Espressivo“ Cetinje

-     Oktobar 2014.god.-koncert sa flautistom J.M. Varache (Francuska) u Podgorici.

-     Februar-Jun.2015.god.-nastupao kao solista (J.S.Bah.Koncert g-moll za klavir i orkestar) sa orkestrom MNE Muse na Cetinju,Niksicu i Tivtu

-     Mart 2015.god.-koncert sa M.Lalosevic (solo pjevanje) u Tivtu

-     Februar.2015.god.-Jul 2016.god.-koncertni program sa Z.Lekic (flauta),a izveden je u Dubrovniku,Rijeci,Podgorici,Sarajevu,Cetinju i Beranama.

-     Jul 2015.god. –koncert na otvaranju festivala gudaca u Kotoru sa violoncelistom A.Latkovicem.

-     Jul  2015.god.- turneja sa Trio Balkan- Bjelo Polje,Perast,Tivat

-     Novembar 2015.god.-mini turneja sa flautistima Han Guolijangom (Kina) i L.Jovanovicem (Srbija). Koncerte u Niksicu i Cetinju

-     Novembar 2015-Januar 2016.god.- solisticka turneja sa koncertima u Tivtu,Cetinju,Trebinju i Kotoru.

-     Jun 2016.god. program sa E.Minic i I.Defabioni u Budvi

-     Novembar 2016.god.- nastup kao solista (J.S.Bah. Koncert d-moll za klavir i orkestar ) sa orkestrom Muzicke Akademiji u Tivtu (projekat „Ah,taj Bah“) ,dir.R.Papovic.

-      Mart 2017.god.-koncert sa flautistom D.Gavricem (Njemacka) na Cetinju.  

 

              Nastavljena saradnja sa umjetnicima i orkestrima u Ukrajini. Koncerte sa orkestrom filharmonije Čerkasi u svojstvu soliste dobili su pozitivne kritike i paznju u javnosti.Bili su izvedene:

 • Septembar 2010.god.- F.Mendelsson.Koncert za klavir,violinu i gudače.
 • Novembar 2011.god.- D.Schostakovich. Koncert za klavir i orkestar br.2.
 • Maj 2012.god.-J.S.Bach (verzija F.Busoni). Koncert d-moll za klavir i orkestar.
 • Maj 2013.god.-D.Schostakovich. Koncert za klavir,trubu i orkestar br.1.
 • Novembar 2015.god.- Dz. Gersvin. Rapsodija u plavom.
 • Februar 2016.god.-V.Mozart. Koncert br.23,A-dur za klavir i orkestar

 

Drzao seminare (master klase) u Trebinju i Kotoru tokom 2014-2016 .god.

         

         Jula mjeseca 2003.god.izabran je u zvanje stručnog saradnika sa stalnim zapošljenjem na Muzičkoj Akademiji.Od jula 2004.god. angažovan je za izvođenje nastave iz predmeta Korepeticija studijskog programa Klavir.

 

Od 2008 godine u zvanju je docenta,a od 2014 u zvanju vanrednog profesora za predmete Korepeticija na studijskim programima Klavir i Dirigovanje na Muzickoj Akademiji. Mentor je na poslijediplomskim i specijalistickim studijama.

 

     Više puta je sudjelovao u projektima i humanitarnim koncertima profesora i studenata  na svim značajnim scenama Crne Gore i Srbije. 

 

    Redovan je član žirija republičkih i međunarodnih takmićenja u  Ukrajini,Crnoj Gori i Srbiji,gdje je zastupao Crnu Goru,odnosno Muzičku Akademiju Cetinje.