Filozofski fakultet

Biografija - Burić Dragan
Biografija - Burić Dragan

BIOGRAFIJA

Osnovnu školu završio je u Podgorici. Srednju Hidrometeorološku školu ’’Milutin Milanković’’ završio je u Beogradu, sa odličnim uspjehom. Studije geografije završio je na PMF-u Univerziteta u Prištini, odsjek Geografija, sa prosečnom ocjenom 9,42. Diplomski rad  ''Klima Podgorice'' ocjijenjen je sa 10. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za fizičku geografiju, smjer Klimatologija, završio je poslijediplomske studije, sa prosečnom ocjenom 9,71, odbranivši magistarski rad ’’Promjene temperature vazduha u Crnoj Gori u instrumentalnom periodu’’. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za fizičku geografiju, odbranio je doktorsku disertaciju ’Dinamika i mogući uzroci temperaturnih i padavinskih ekstrema na teritoriji Crne Gore u periodu 1951-2010.’’ i time stekao naučni stepen doktora geo-nauka. Prvi je diplomirao, magistrirao i doktorirao u svojoj generaciji.

Od 1990. do 2017. godine radio je u Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore, najprije kao meteorološki tehničar na meteorološkoj stanici u Podgorici (8 godina), zatim kao asistent prognostičara (7 godina), viši savjetnik u Odsjeku Mreže meteoroloških stanica (1 godina), samostalni savjetnik u Odsjeku za Klimatologiju (4 godine) i samostalni savjetnik u Odsjeku prognoze vremena (7 godina).

Od školske 2010/11. godine honorarano je angažovan, kao saradnik, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Studijskom programu za geografiju, gdje drži vježbe iz dva predmeta: Klimatologija sa osnovama meteorologije i Hidrologija kopna. Na istom fakultetu, odnosno Studijskom programu, od 2015. godine je angažovan ka predavač iz sljedećih predmeta: Klimatologija sa osnovama meteorologije, Regionalna geografija Evroazije, Geografske regije Evroazije, Australija, okeanija i polarne oblasti i Okeanografija. Od 2014. godine angažovan je u Televiziji Crne Gore, kao sinoptičar u Jutarnjem programu, odnosno Dnevniku 2. za tumačenje vremenskih prilika, analizu i prognozu vremena.

Objavio je: dvije naučne monografije, preko trideset naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim skupovima. Recenzirao je desetine naučnih rukopisa za renomirane časopise i izdavače i uradio jednu reviziju naučne studije od nacionalnog značaja. Član je uređivačkog odbora: Glasnika srpskog geografskog društva i Zbornika radova Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umetnosti. 

 

Google scholar veza: https://scholar.google.com/citations?user=F8b2bjEAAAAJ&hl=sr

www.researchgate.net/profile/Dragan_Buric/publications?sorting=recentlyAdded

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.