Filozofski fakultet

Biografija - Nikolić Gojko
Biografija - Nikolić Gojko

Rođen sam 23. septembra 1966. godine u Nikšiću, Republika Crna Gora, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam 18.11.1991. godine, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću - Odsjek za istoriju i geografiju (sada posebni studijski programi), kao jedan od najboljih studenata na Univerzitetu Crne Gore. Od strane Ministarstva Prosvjete i nauke Republike Crne Gore dodijelilo mi je posebnu stipendiju za dalje usavršavanje u struci (br. 07/02-921, od 21.04.1992.).

Postdiplomske studije, smjer kartografija, završio sam na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu, pod nazivom Metodološka osnova atlasa životne sredine Republike Crne Gore, (mentor prof. dr Dragica Živković) odbranio sam u septembru 1998. godine.

Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 17. decembra 2010. godine odbranio sam doktorsku disertaciju Geoekološko kartiranje zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori, i time stekao stepen doktora geografskih nauka (mentor prof. dr Milutin Lješević).

Rješenje o priznavanju Uvjerenja o stečenom naučnom stepenu Doktora geografije izdato mi je od strane Ministarstva Prosvjete i Sporta Crne Gore 30. maja 2011. godine.

Biran sam za člana Savjeta Filozofskog fakulteta tokom 2000-2001 godine.

Član sam Odbora za geologiju i geografiju Crnogorske Akademije Nauka i umjetnosti CANU Podgorica; Odluka broj 02-372 od 27.marta 2014. godine (http://www.canu.me).

Bio sam član državne Komisije za stručnu ocjenu (recenziju) Prostornog plana Republike Crne Gore do 2020. godine.

U sklopu naučnog usavršavanja boravio sam na specijalističkim dodoktorskim studijama u Rusiji- Geoekološki Institut Ruske Akademije Nauka (ИГЭ РАН) i MGU Lomonosov Fakultet za geografiju, Department za Kartografiju i Geoinformatiku (2001. i 2003.), zatim u Češkoj – Palacky Univerzitet (Faculty of Science) Olomouc i Karlov Univerzitet Department za Fizičku geografiju i Geoekologiju (2005.), u Sloveniji - Univerzitet u Ljubljani (2012;-2013; 2014; 2016) i ITF (International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance) (2002-2003); Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet Tehničkih nauka (2013).

U dijelu profesionalnog usavršavanja, završio sam specijalističku obuku iz “Modern Geodesy and Land Menagement” koju  su organizovali University of Appl. Sciences TFH Georg Agricola, Bochum/Njemačka i Univerzitet u Novom Sada, Fakultet tehničkih nauka.

Predstavnik sam Crne Gore u Svetskoj Kartografskoj Asocijaciji - ICA (International Cartographic Association, URL:htpp://icaci.org/national-members/).

Bio sam angažovan na više međunarodnih projekata: Uređenja voda Skadarskog jezera i rijeke Bojane, koji su zajedno uradile Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti i Akademija nauka Albanije. Na projektu sam odgovorni projektant za oblast kartografija i koautor na trotomnoj knjizi-Projektu, koja je odobrena od strane Tehničke komisije CANU (2007-2009): Tačka 5.2. Koordinator Programa: Akademik Milinko Šaranović.

Geoekološka i topoklimatska analiza planinskih područja na primjeru rezervata prirode Crna Poda – NP Durmitor i doline Kamniške Bistrice (Dokument br. 01-1216/2.); Protokol o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Crne Gore i Republike Slovenije:  Rukovodioca istraživanja za Crnu Goru.

GEPSUS (SfP 983510) projekat NATO program “Nauka za mir i bezbjednost”, u okviru prioriteta bezbjednost životne sredine i prognoza katastrofalnih dogadjaja. Projekat se bavi simulacijom incidenata koji rezultiraju u nekontrolisanoj emisiji vazdušnih zagadjivača (polutanata); Član crnogorskog projektnog tima- expert za pripremu GIS podataka.

Projekat Study of Length Differences from Topography to Map Projection within the State Coordinate Systems for some Countries on the Balkan Peninsula (prof. dr Bashkim Idrizi Univerzitet ″Sv. Kiril i Metódij Skopje″; № Project 9602); Rukovodioc i član istraživačkog tima za Crnu Goru u naučnoistraživačkom projektu (2018).

Kao ekspert, radio sam po pozivu Studiju HIA Boka Kotorska- Procjena uticaja dosadašnjih i budućih zahavata unutar prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na sveukupnu UNESCO baštinu (Heritage Impact Assessment); Ministarstvo kulture Crne Gore i Arhitektonski fakultet Podgorica (2017-2018).

Kordinator i člana revidentskog tima za ocjenu 4 (četiri) Bazne sudije i idejno rješenje revitalizacije plaže Petrovac; Pržno; Mogren; Sutomore; Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore; Budva (2017-2018).

Kao autor/koautor i/ili recenzent i redaktor angažovan na izradi skoro svih udžbenika geografije i geografskog atlasa na osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovnom nivou- izdanja Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica (Dokument broj 1110/1).

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.